ePobočka

Vstup do ePobočky.

Vážení klienti

V záujme skvalitňovania a rozširovania elektronických služieb (ďalej len eSlužieb) vám prostredníctvom ePobočky ponúkame nasledovné služby:

eSlužba Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) – Podacie miesto obsahuje podacie miesto, ktoré PZS umožňuje:

 • zasielať elektronicky, alebo typovať: dávku 748n
 • zasielať dávky 751a, 753a, 793n, 774n, 274a, 799a, 798a, 237a, 239a, 738 a 901
 • prijímať chybové protokoly zo spracovania podaných dokumentov v informačnom systéme VšZP;

eSlužba Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) - Prehľady poskytuje okrem údajov PZS evidovaných v informačnom systéme poisťovne (názov, IČO, adresa, bankové spojenia, príslušnosť k pobočke) aj prehľady: Zoznam odídených poistencov, Preskripciu a v prípade posielania dávok 901 aj prehľady z eHospiku.

eSlužba Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) - Kompletný prístup obsahuje obe eSlužby Podacie miesto aj Prehľady.

Registrovali ste si už v minulosti v pôvodných elektronických službách VšZP alebo v ePobočke svoje konto a máte na ňom aktivované elektronické služby? Do ePobočky sa môžete prihlasovať aj prostredníctvom tohto konta. O ďalšie eSlužby môžete požiadať aj dodatočne po prihlásení. Pre prihlásenie do ePobočky budete potrebovať GRID kartu.

Zabudli ste prihlasovacie heslo na svoje konto? Teraz si ho môžete zmeniť bez návštevy pobočky: kliknutím na „Nové heslo“ vám bude následne odoslané nové heslo na email vášho konta.

Registrácia nového používateľa v ePobočke - teraz aj bez návštevy pobočky!

Po vstupe do ePobočky kliknite na „Zaregistrujte sa“

Registrácia a žiadosť o novú eSlužbu prebehne v nasledujúcich krokoch:

 1. krok: vyplňte registračný formulár

 1. zvoľte možnosť „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“

 1. krok: vyplňte údaje poskytovateľa ZS a údaje štatutára tzv. žiadateľa a zvoľte požadované činnosti (Podávanie dávok, Prehľady) a stačte tlačidlo Ďalej (v tomto kroku môžete požiadať o ďalšie eSlužby na svojom konte)

 1. krok: zvoľte si spôsob doručenia grid karty – listom do vlastných rúk alebo osobne na kontaktnom mieste.

Postup pre aktiváciu novej eSlužby :

 • Žiadateľ o eSlužbu (štatutárny zástupca poskytovateľa) sa osobne dostaví na ktorúkoľvek pobočku VšZP.
 • So sebou si prinesie občiansky preukaz.
 • Žiadosť o eSlužbu Vám bude doručená ako príloha notifikačného mailu, ktorá Vám po uložení žiadosti (tlačidlo „Dokončiť“) príde na mail uvedený v registrácii.
 • Ak je žiadateľ o eSlužbu (konateľ/štatutár) zároveň aj vlastník konta a pri registrácii svojho konta si požiadal o zaslanie GRID karty listom do vlastných rúk, je potrebné aby žiadosť o eSlužbu vytlačil a podpísanú poslal poštou, alebo osobne doniesol na ktorúkoľvek pobočku VšZP. V prípade zvolenia osobného prevzatia GRID karty na pobočke, žiadateľ podpíše žiadosť o eSlužbu pri osobnej návšteve pobočky.
 • Ak žiadateľ o eSlužbu (konateľ/štatutár) nie je zároveň aj vlastníkom konta, je potrebné, aby vlastník konta žiadosť o eSlužbu vytlačil, podpísal a odovzdal konateľovi/štatutárovi. Konateľ/štatutár sa so žiadosťou o eSlužbu a svojím občianskym preukazom osobne dostaví na ktorúkoľvek pobočku VšZP, kde žiadosť o eSlužbu podpíše.
 • V prípade, že namiesto konateľa/štatutára bude podpisovať a vybavovať žiadosť o eSlužbu ním splnomocnená osoba (splnomocnenec), tá si so sebou prinesie okrem vyššie uvedenej žiadosti úradne overenú plnú moc na podpisovanie medzi ňou a konateľom/štatutárom, kde je minimálne stanovený rozsah na zastupovanie v konaní s VšZP.
 • Zamestnanec VšZP overí totožnosť a údaje podľa občianskeho preukazu.
 • Žiadateľ o eSlužbu (alebo jeho splnomocnenec) podpíše Žiadosť o poskytnutie.

Využívanie ePobočky

Po úspešnej aktivácii požiadaných eSlužieb a obdržaní grid karty môžete plne využívať služby ePobočky

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.