ePobočka

Vstup do ePobočky.

Vážení klienti

V záujme skvalitňovania a rozširovania elektronických služieb (ďalej len eSlužieb) vám prostredníctvom ePobočky ponúkame nasledovné služby:

eSlužba Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) – Podacie miesto obsahuje podacie miesto, ktoré PZS umožňuje:

 • zasielať elektronicky, alebo typovať: dávku 748n
 • zasielať dávky 751a, 753a, 793n, 774n, 274a, 799a, 798a, 237a, 239a, 738 a 901
 • prijímať chybové protokoly zo spracovania podaných dokumentov v informačnom systéme VšZP;

eSlužba Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) - Prehľady poskytuje okrem údajov PZS evidovaných v informačnom systéme poisťovne (názov, IČO, adresa, bankové spojenia, príslušnosť k pobočke) aj prehľady: Zoznam odídených poistencov, Preskripciu a v prípade posielania dávok 901 aj prehľady z eHospiku.

eSlužba Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) - Kompletný prístup obsahuje obe eSlužby Podacie miesto aj Prehľady.

Registrovali ste si už v minulosti v pôvodných elektronických službách VšZP alebo v ePobočke svoje konto a máte na ňom aktivované elektronické služby? Do ePobočky sa môžete prihlasovať aj prostredníctvom tohto konta. O ďalšie eSlužby môžete požiadať aj dodatočne po prihlásení. Pre prihlásenie do ePobočky budete potrebovať GRID kartu.

Zabudli ste prihlasovacie heslo na svoje konto? Teraz si ho môžete zmeniť bez návštevy pobočky: kliknutím na „Nové heslo“ vám bude následne odoslané nové heslo na email vášho konta.

Registrácia nového používateľa v ePobočke - teraz aj bez návštevy pobočky!

Po vstupe do ePobočky kliknite na „Zaregistrujte sa“

Prihlasenie_do_ePobocky

Registrácia a žiadosť o novú eSlužbu prebehne v nasledujúcich krokoch:

 1. krok: vyplňte registračný formulár

Registracia_noveho_pouzivatela

 1. zvoľte možnosť „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti“

Ziadost_o_novu_sluzbu

 1. krok: vyplňte údaje poskytovateľa ZS a údaje štatutára tzv. žiadateľa a zvoľte požadované činnosti (Podávanie dávok, Prehľady) a stačte tlačidlo Ďalej (v tomto kroku môžete požiadať o ďalšie eSlužby na svojom konte)

Evidovanie_novej_sluzby

 1. krok: požiadajte o bezpečnostný predmet. Ak ste alebo ste boli poistencom VšZP, môžete si vybrať jeden z bezpečnostných predmetov GRID alebo Mobilná aplikácia.

Výber bezpečnostného predmetu

 1. krok: v prípade voľby GRID pokračujte výberom spôsobu doručenia GRID karty – listom do vlastných rúk alebo osobne na kontaktnom mieste.

Doručenie grid karty

Postup pre aktiváciu novej eSlužby :

 • Žiadosť o eSlužbu bude po stačení tlačidla Dokončiť doručená  elektronicky na adresu uvedenú v registrácii konta ako príloha notifikačného e-mailu.
 • Vlastník konta žiadosť o eSlužbu vytlačí, podpíše a odovzdá ju konateľovi/štatutárovi, ktorý žiadosť osobne predloží  a po overení totožnosti podpíše v ktorejkoľvek pobočke VšZP. V prípade, že žiadosť o eSlužbu bude do VšZP doručená poštou, resp. inou osobou, štatutár zabezpečí  úradné overenie svojho podpisu na žiadosti o eSlužbu.
 • Ak bola ako bezpečnostný predmet zvolená Mobilná aplikácia, po inštalácii si ju vlastník konta môže aktivovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP alebo v lekárni.
 • Konateľ/štatutár môže aktivovaním eSlužby poveriť aj inú osobu. V takomto prípade splnomocnenec konateľa/štatutára predloží v pobočke VšZP okrem  žiadosti o eSlužbu aj plnú moc s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára a presne stanoveným rozsahom kompetencií splnomocnenca v konaní s VšZP.
 • VšZP aktivuje eSlužbu aj na základe žiadosti doručenej poštou, ak je opatrená úradne overeným podpisom konateľa/štatutára, resp. plná moc s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára je súčasťou žiadosti.

Využívanie ePobočky

Po úspešnej aktivácii požiadaných eSlužieb a obdržaní GRID karty alebo aktivácii Mobilnej aplikácie môžete plne využívať služby ePobočky

Po overení totožnosti (pri preberaní GRID karty na pošte, pobočke VšZP, alebo pri aktivovaní mobilnej aplikácie v lekárni, alebo na pobočke VšZP) môžete mobilnú aplikáciu VšZP aktivovať pomocou sms.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Splnomocnenie - vyplniteľné[70,7 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.