Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

ePobočka

Vážení klienti

V záujme skvalitňovania a rozširovania elektronických služieb (ďalej len eSlužieb) vám prostredníctvom ePobočky ponúkame nasledovné služby:

eSlužba Poskytovateľ ZS zdravotnej starostlivosti (PZS) – je určená pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Registráciou získate možnosť podávania dávok, faktúr ,príloh k faktúre a prehľady.

PZS PODACIE MIESTO ponúka:

 • Zasielať faktúry, zúčtovacie doklady a dávky typ 751a, 753a, 793n, 774n, 274a, 799a, 798a, 237a, 239a, 738 a 901 s vykázanou zdravotnou starostlivosťou elektronicky, alebo typovať: dávku 748n
 • Poskytovateľ ZS nemusí zasielať žiadne ďalšie doklady ani prílohy poštou, ani ich odovzdávať v pobočke
 • Zasielať „Opravné doklady"
 • Komunikovať s VšZP prostredníctvom schránky správ. VšZP do schránky správ dokáže rýchlo a efektívne doručiť dôležité informácie a oznámenia

VšZP týmto zmluvným poskytovateľom ZS elektronicky zasiela:

 • Výsledok spracovania dávok vykázanej zdravotnej starostlivosti a zúčtovania
 • Chybové protokoly zo spracovania dávok
 • Počet kapitovaných poistencov podľa vekových skupín
 • Žiadosť o vystavenie opravného dokladu
 • Návrh opravného dokladu k riadnej faktúre, ktorý máte možnosť potvrdiť

Poskytovateľ je o odoslaní dokumentu z produkčného systému do ePobočky informovaný štandardnou mailovou notifikáciou s odkazom do schránky správ v ePobočke.

PZS PREHĽAD ponúka:

 • Prehľady zoznam poistencov odídení/ukončení ; zoznam kapitovaní /návrat z EÚ,EHP a CH a preskripciu liekov a zdrav/optických pomôcok
 • eHospik – prehľad hlásení
 • Dokumenty- prehľad dokumentov doručených VšZP

Poskytovateľ je o odoslaní dokumentu z produkčného systému do ePobočky informovaný štandardnou mailovou notifikáciou s odkazom do schránky správ v ePobočke.

PZS KOMPLET – ponúka kompletný prístup k využívaniu Podacieho miesta aj Prezeranie prehľadov.

Registrovali ste si už v minulosti do ePobočky a vlastníte GRID kartu? Svoje konto máte stále aktívne a do ePobočky sa naďalej prihlasujete loginom a heslom, ktoré používate.

Zabudli ste prihlasovacie heslo na svoje konto? Teraz si ho môžete zmeniť bez návštevy pobočky: kliknutím na „Nové heslo“ vám bude následne odoslané nové heslo na email vášho konta.

Registrácia nového používateľa v ePobočke - teraz aj bez návštevy pobočky!

Po vstupe do ePobočky kliknite na „Zaregistrujte sa“

Registrácia a žiadosť o novú eSlužbu prebehne v nasledujúcich krokoch:

 1. krok: vyplňte registračný formulár

Registracia_noveho_pouzivatela

 1. krok: zvoľte možnosť „Poskytovateľ ZS“

Ziadost_o_novu_sluzbu

vyplňte údaje poskytovateľa ZS a údaje štatutára tzv. žiadateľa a zvoľte požadované činnosti (Využívať podacie miesto a Prezerať prehľady) a stačte tlačidlo Ďalej (v tomto kroku môžete požiadať o ďalšie eSlužby na svojom konte)

Evidovanie_novej_sluzby

údaje štatutára

 1. krok: požiadajte o bezpečnostný predmet. Ak ste alebo ste boli poistencom VšZP, môžete si vybrať jeden z bezpečnostných predmetov GRID alebo Mobilná aplikácia.

Výber bezpečnostného predmetu

V prípade voľby GRID pokračujte výberom spôsobu doručenia GRID karty – listom do vlastných rúk alebo osobne na kontaktnom mieste.

Doručenie grid karty

Postup pre aktiváciu novej eSlužby :

 • Žiadosť o eSlužbu bude po stačení tlačidla Dokončiť doručená  elektronicky na mailovú adresu uvedenú v registrácii konta ako príloha notifikačného e-mailu.
 • Vlastník konta žiadosť o eSlužbu vytlačí, podpíše a odovzdá ju konateľovi/štatutárovi, ktorý žiadosť osobne predloží  a po overení totožnosti podpíše v ktorejkoľvek pobočke VšZP. V prípade, že žiadosť o eSlužbu bude do VšZP doručená poštou, resp. inou osobou, štatutár zabezpečí  úradné overenie svojho podpisu na žiadosti o eSlužbu.
 • Ak bola ako bezpečnostný predmet zvolená Mobilná aplikácia, po inštalácii si ju vlastník konta môže aktivovať na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP alebo v lekárni.
 • Konateľ/štatutár môže aktivovaním eSlužby poveriť aj inú osobu. V takomto prípade splnomocnenec konateľa/štatutára predloží v pobočke VšZP okrem  žiadosti o eSlužbu aj plnú moc s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára a presne stanoveným rozsahom kompetencií splnomocnenca v konaní s VšZP.
 • VšZP aktivuje eSlužbu aj na základe žiadosti doručenej poštou, ak je opatrená úradne overeným podpisom konateľa/štatutára, resp. plná moc s úradne overeným podpisom konateľa/štatutára je súčasťou žiadosti.

Využívanie ePobočky

Po úspešnej aktivácii požiadaných eSlužieb a obdržaní GRID karty alebo aktivácii Mobilnej aplikácie môžete plne využívať služby ePobočky

Po overení totožnosti (pri preberaní GRID karty na pošte, pobočke VšZP, alebo pri aktivovaní mobilnej aplikácie prostredníctvom tvárovej biometrie, v lekárni, alebo na pobočke VšZP) môžete mobilnú aplikáciu VšZP aktivovať pomocou sms.

Dokumenty na stiahnutie