Preskočiť na obsah

Metodika klasifikácie RTG skiagrafických pracovísk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „VšZP“) pristúpila s účinnosťou od 1. 5. 2019 k zvýšeniu finančných prostriedkov v segmente RTG skiagrafia, a to formou novej klasifikácie prístrojového RTG skiagrafického vybavenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na to naviazanej jednotkovej ceny bodu pre pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Klasifikácia RTG skiagrafických prístrojov platná od 1. 5. 2019

klaster

PACS

vek  prístroja

spôsob monitorovania
dávok ožiarenia pacienta

typ prístroja

jednotková cena bodu

klaster 4

áno

≤20

automatické  monitorovanie

priamy digitál

0,015336*

klaster 3

áno

≤20

manuálne monitorovanie

priamy a nepriamy digitál

0,013876*

klaster 2

nie

≤20

manuálne monitorovanie

nepriamy digitál a analóg

0,009129

klaster 1

bez ohľadu na PACS

>20

bez ohľadu na spôsob monitorovania

bez ohľadu na typ prístroja

0,007303

*v jednotkovej cene bodu je započítaná aj úhrada za PACS

Kód výkonu, na ktorý sa vzťahuje jednotková cena bodu

5010, 5011, 5012, 5015, 5016, 5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5030, 5031, 5032, 5033, 5035, 5050, 5051, 5052, 5053, 5056, 5060, 5061, 5062, 5065, 5070, 5071, 5072, 5075, 5076, 5077, 5080, 5081, 5082, 5083, 5090, 5095, 5051R

Základné povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v súvislosti s novou formou klasifikácie prístrojového RTG skiagrafického vybavenia:

  1. poskytovať zdravotnú starostlivosť na pracovisku poskytujúcom vybrané výkony minimálne v rozsahu 30 ordinačných hodín týždenne,
  2. vyhotovovať popis snímky ako súčasť vybraných výkonov priamo poskytovateľom,
  3. v ročnej periodicite zasielať poisťovni anonymizované údaje o dávkach ožiarenia poistencov poisťovne v elektronickej forme a požadovanom rozsahu; alebo formou písomného súhlasu v prospech VšZP poskytovateľ sprístupní anonymizované údaje, ktoré monitoruje externý dodávateľ minimálne v rovnakom rozsahu. Anonymizovanými údajmi rozumejú údaje, ktoré nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe ani s použitím dodatočných informácií uchovávaných poskytovateľom,
  4. nevyžadovať od poistenca poisťovne úhradu za vybrané výkony, ktoré sú v zmysle Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej príloh hradené poisťovňou.

VšZP od 1. 1. 2021 nebude uzatvárať resp. pokračovať v zmluvnom vzťahu s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí budú mať RTG skiagrafický prístroj starší ako 20 rokov.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.