Preskočiť na obsah

Povinnosti pri zmene poisťovne

Pri zmene zdravotnej poisťovne je vašou povinnosťou:

  • ak ste zamestnanec a váš zamestnanecký pomer trvá, oznámiť túto a ďalšie zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia do ôsmich dní zamestnávateľovi alebo každému zo zamestnávateľov, ak ich máte viac;
  • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého ste uviedli na prihláške. 

Pri zmene zdravotnej poisťovne poistenci nemajú povinnosť:

  • vrátiť preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia poisťovni, z ktorej odchádzajú,
  • oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej poisťovne,
  • písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka, ak sú samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO).

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.