Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Povinnosti pri zmene poisťovne

Pri zmene zdravotnej poisťovne je vašou povinnosťou:

  • ak ste zamestnanec a váš zamestnanecký pomer trvá, oznámiť túto a ďalšie zmeny týkajúce sa zdravotného poistenia do ôsmich dní zamestnávateľovi alebo každému zo zamestnávateľov, ak ich máte viac,
  • oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého ste uviedli na prihláške. 

Pri zmene zdravotnej poisťovne poistenci nemajú povinnosť

  • vrátiť preukaz poistenca a Európsky preukaz zdravotného poistenia poisťovni, z ktorej odchádzajú,
  • oznámiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, s ktorým majú uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, zmenu zdravotnej poisťovne,
  • písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka, ak sú samostatne zárobkovo činnými osobami (SZČO).