Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Odhláška poistenca

Tlačivo Odhláška poistenca je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a zaslať do VšZP na ktorúkoľvek pobočku/expozitúru (v tlačive je možné sa presúvať na ďalšie pole tabelátorom). 

Ak si chcete tlačivo stiahnuť do počítača a neskôr vyplniť, stiahnite si tlačivo Odhláška poistenca vo formáte .pdf - vyplnitelné. Tlačivo je možné aj vyplnené uložiť (od verzie Acrobat Reader 7.0 a vyššie).

Povinnosti pri zániku verejného zdravotného poistenia
Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti pre zánik verejného zdravotného poistenia.

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať odhlášku poistenca jeho zákonný zástupca. Za maloletého poistenca je povinný oznámiť zánik poistenia zákonný zástupca alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Odhláška poistenca sa vyplňuje pri zániku poistného vzťahu z titulu:

 1. u osoby, ktorá nemá na území SR trvalý pobyt zaniká poistný vzťah:
  1. dňom, od ktorého nie je zamestnancom zamestnávateľa, ktorý má sídlo na území SR,
  2. dňom, od ktorého je zamestnancom zamestnávateľa v SR, ktorý požíva diplomatické výsady a imunity podľa medzinárodného práva,
  3. dňom zániku oprávnenia na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti,
  4. dňom zániku azylu,
  5. dňom skončenia štúdia na škole v SR, ak medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná, neustanovuje inak,
  6. dňom skončenia poskytovania starostlivosti maloletému cudzincovi v zariadení sociálnych služieb,
  7. dňom prepustenia cudzinca zaisteného na území SR,
  8. dňom prepustenia z väzby alebo dňom prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody.
 2. u osoby, ktorá má na území SR trvalý pobyt zaniká poistný vzťah dňom:
  1. zániku trvalého pobytu na území SR,
  2. vzniku zdravotného poistenia na území štátu, v ktorom má sídlo jej zamestnávateľ,
  3. vzniku zdravotného poistenia počas pobytu v cudzine, ak bola vyslaná na plnenie úloh v cudzine služobných úradom, ktorým je ústredný orgán štátnej správy SR, na čas dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov,
  4. vzniku zdravotného poistenia v cudzine, ak sa zdržiava v cudzine dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
 3. u osoby, ktorá už bola zdravotne poistená zaniká poistný vzťah:
  1. zmenou zdravotnej poisťovne.

Vyplňovanie tlačiva:

Povinnosti pri zániku verejného zdravotného poistenia

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti pre zánik verejného zdravotného poistenia.

Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať odhlášku poistenca jeho zákonný zástupca. Za maloletého poistenca je povinný oznámiť zánik poistenia zákonný zástupca alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

V časti Poistenec sa vyplňujú osobné údaje poistenca: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo v 10 alebo 9 číselnom tvare. V kolónke pohlavie sa vpíše do okienka písmeno M - muž, alebo Ž - žena.

V adrese trvalého pobytu sa vyplní obec, PSČ, ulica, číslo domu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail. Kontaktná adresa sa vyplňuje len vtedy, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu. V kolónke štátna príslušnosť sa uvedie štátna príslušnosť poistenca. Kolónky - číslo identifikačnej karty resp. pasu a trvalý pobyt na území SR od - do vyplňuje cudzí štátny príslušník!

V časti Zamestnávateľ sa vypĺňajú údaje: názov zamestnávateľa, adresa zamestnávateľa (obec, PSČ, číslo domu, číslo telefónu, číslo faxu, e-mail) číslo  zamestnávateľa (10 miestny číselný kód pridelený zamestnávateľovi pri registrácii poisťovňou), zamestnancom od - do, keď oznamuje zánik poistenec, ktorý je zamestnancom (potvrdí zamestnávateľ).

V časti Odhlášku podáva sa vyplňuje názov/meno a priezvisko, identifikačné číslo/rodné číslo, sídlo/adresa trvalého pobytu (obec, ulica, PSČ, číslo ulice, telefón), právnu formu. Tieto údaje vyplní fyzická alebo právnická osoba, zariadenie sociálnych služieb alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak oznamuje zánik poistenia poistenca za inú osobu.

V časti Ďalšie údaje v kolónke dôvod zániku poistenia sa označuje dôvod zániku poistenia na území SR. Dôvod zániku poistenia u osôb bez trvalého pobytu na území SR z dôvodu zániku poberania dôchodku na území SR sa dotýka fyzických osôb s pobytom na území Členského štátu Európskej únie. V časti pre vrátenie preukazu poistenca, poistenec označuje vrátenie preukazu poistenca a v prípade vydania aj vrátenie európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) s číslom tohto preukazu.

Kolónku potvrdenie poistenca vyplňuje poistenec alebo osoba, ktorá oznamuje zánik poistenia. Svojím čitateľným podpisom potvrdí odhlášku poistenca, uvedie dátum podania odhlášky, dátum zániku poistenia. Ak prihlášku podáva právnická osoba, zariadenie sociálnych služieb alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je potrebné prihlášku poistenca potvrdiť aj pečiatkou.

Časť Potvrdenie poisťovne vyplňuje zodpovedný zamestnanec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Odhláška poistenca sa vyplňuje čitateľne paličkovým písmom.

Dokumenty na stiahnutie