Preskočiť na obsah

Tlačivá – žiadosti o súhlas s úhradou

„Žiadosť o úhradu liekov, DP, uvedených v kategorizačných zoznamoch, pri nesplnení IO, PO a žiadosť o úhradu liekov, DP neuvedených v kategorizačných zoznamoch“ zasiela poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na adresu:

VšZP, generálne riaditeľstvo, 
sekcia liekovej politiky a centrálnych nákupov,
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

Vážená odborná verejnosť,

Z dôvodu snahy o trvalé skvalitňovanie služieb Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v rámci rozvoja elektronizácie a inovácií pristúpila k úprave žiadostí o úhradu liekov / dietetických potravín predkladaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 2, 55 ods. 2, § 88 ods. 7 a § 88 ods. 8 zákona č. 363/2011 Z. z. zákona o rozsahu o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. je odstránenie administratívnej záťaže poskytovateľov zdravotnej starostlivosti stanovením všeobecných náležitostí potrebných pre účely posudzovania nároku na úhradu vynaložených nákladov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, a v opodstatnených prípadoch taktiež predĺžením doby platnosti vydávaných súhlasov zdravotnej poisťovne.

V zmysle odstránenia administratívnej záťaže poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., rozhodla od 1.1.2021 o odstránení protokolov

na stránke www.vszp.sk v sekcii poskytovatelia – zdravotná starostlivosť – tlačivá, vzory protokolov o začatí a kontrole liečby.

Nové žiadosti sú dostupné na stránke www.vszp.sk v sekcii poskytovatelia – zdravotná starostlivosť – tlačivá, žiadosti o súhlas s úhradou (pri splnení IO,PO / pri nesplnení IO/PO / neuvedených v kategorizačných zoznamoch) – lieky a dietetika.

Veríme, že aj týmto krokom spoločne prispejeme k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Formulár - čistý ordinačný čas[630,4 kB]
Formát rtf Protokol chirurgickej liečby morbídnej obezity[89,65 kB]
Formát rtf Hlásenie o efektivite chirurgickej liečbe morbídnej obezity[76,19 kB]
Formát pdf Dotazník rizikových faktorov CMP[243,18 kB]
Formát rtf Protokol o prevzatí a odovzdaní zdravotníckej pomôcky[474,71 kB]
Formát rtf ZS poskytovaná deťom s obezitou u VLDD[258,55 kB]
Formát rtf Protokol o liečbe hypertenzie u VLD[196,15 kB]
Formát rtf Hospic poskytovanie ZS poistencom s Dg R40 2[124,23 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie úhrady za poskytovanie ústavnej starostlivosti v hospici 06 13[115,26 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v Dome ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia[116,12 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie úhrady za poskytovanie ústavnej starostlivosti v LDCH[121,31 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou inzulínovej pumpy[296,44 kB]
Formát rtf Žiadosť o opakovaný súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou inzulínovej pumpy[122,85 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu a poskytnutie elektrického vozíka na základe verejného zdravotného poistenia[184,15 kB]
Formát rtf Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti – príloha č.15[47,36 kB]
Formát rtf Protokol o výsledku implantácie osobitne uhrádzanej ZP[15,48 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti[109,35 kB]
Formát rtf Žiadosť na prenájom prístroja DDOT[300 kB]
Formát rtf Žiadosť na schválenie úhrady DUPV[230,28 kB]
Formát rtf Žiadosť o poskytnutie dlhodobej domácej NIPPV[345,64 kB]
Formát rtf Žiadosť o poskytnutie CPAP liečby[336,05 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie pobytu poskytovania zdravotnej starostlivosti v stacionári[114,22 kB]
Formát rtf Návrh na poskytovanie ZS v stacionári[301,6 kB]
Formát rtf Žiadosť o obstaranie rastového hormónu (začiatok liečby)[302,19 kB]
Formát rtf Žiadosť o obstaranie rastového hormónu (pokračovanie liečby)[320,99 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou schválenej/registrovanej zdravotníckej pomôcky neuvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok[99,94 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas k úhrade výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS)[81,22 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou nadlimitného množstva zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok[98,82 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok pri nesplnení preskripčného obmedzenia, indikačného obmedzenia[98,82 kB]
Formát rtf Žiadosť o zazmluvnenie úhrady zdravotníckej pomôcky nezaradenej v zozname osobitne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok[31,73 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas s úhradou zazmluvnenej zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname osobitne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok[40,11 kB]
Formát rtf Protokol na presun liekov[111,85 kB]
Formát rtf Návrh na liečbu v tatranských OLÚ[76,65 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas s poskytovaním ZS pre dlhodobo ventilovaných a apalických pacientov - Zelený sen[357,05 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas s poskytovaním ZS pre dlhodobo ventilovaných a apalických pacientov - FN Trnava[358,71 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu lieku, DP uvedených v kategorizačných zoznamoch pri splnení IO, PO[176,31 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu liekov, DP uvedených v kategorizačných zoznamoch pri nesplnení IO, PO, a žiadosť o úhradu liekov, DP neuvedených v kategorizačných zoznamoch[172,38 kB]
Formát rtf Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni - Štós[69,62 kB]
Formát rtf Hlásenie o podaní liečby Eptakog alfa aktivovaný parent. NOVOSEVEN[237,37 kB]
Formát rtf Žiadosť o asistované vykašliavanie[584,02 kB]
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.