Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Informácie pre nových poistencov od 1.1.2024

Obsahová navigácia

Vitajte v najväčšej zdravotnej poisťovni na Slovensku.

Tešíme sa, že od 1. 1. 2024 budete súčasťou našej veľkej rodiny. V súvislosti s vašim rozhodnutím stať sa poistencom VšZP, vám prinášame niekoľko užitočných rád a informácií.

Aké sú moje povinnosti od 1. 1. 2024?

Zmenu zdravotnej poisťovne musíte oznámiť vášmu zamestnávateľovi, a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny. To isté platí aj v prípade, ak ste zamestnancom u viacerých zamestnávateľov.

O zmene zdravotnej poisťovne oboznámte aj vášho ošetrujúceho lekára. Hlavne v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby.

Zmenil sa mi platiteľ poistného, ako som uviedol na prihláške, ako mám postupovať?

Zmenu platiteľa poistného, ktorá u vás nastala po podaní prihlášky, nám oznámte najneskôr do 8. januára 2024 elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP, prostredníctvom ePobočky, písomne vyplnením tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľ poistného, resp. osobne v našich pobočkách.

Koľko mám platiť, ak som osoba dobrovoľne nezamestnaná?

Pokiaľ ste osoba dobrovoľne nezamestnaná, tzv. samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia, je minimálna výška preddavku na poistné od 1. 1. 2024 v sume 97,80 eur. Pre osoby so zdravotným postihnutím je minimálna výška preddavku  v sume 48,90 eur. Poistné za január 2024 je potrebné uhradiť najneskôr do 8. 2. 2024.

Koľko mám platiť, ak som samostatne zárobkovo činná osoba?

Ak ste samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej len „SZČO“) a činnosť ste začali vykonávať v roku 2023 a súčasne máte aj iného platiteľa poistného, preddavky na poistné od 1. 1. 2024 nie ste povinný odvádzať.

V prípade ak ste SZČO a činnosť ste začali vykonávať v roku 2023, resp. v roku 2024 a súčasne nemáte iného platiteľa poistného, minimálna výška preddavku na poistné od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 je pre osoby bez zdravotného postihnutia v sume 97,80 eur. Minimálna výška preddavku pre osoby so zdravotným postihnutím je v sume 48,90 eur.

Preddavok samostatne zárobkovo činnej osoby od 1. 1. 2024, ktorý vám bol oznámený vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2022, sa zmenou sadzby poistného mení.

Novú výšku preddavku si môžete jednoducho prepočítať v našej kalkulačke.

Preddavok za január 2024 v novej výške je potrebné uhradiť najneskôr do 8. 2. 2024.

Aktuálna výška preddavku sa zobrazuje v mobilnej aplikácii VšZP, spravidla k 4. dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca. V mobilnej aplikácii si viete overiť aj aktuálny stav vášho účtu či správnu výšku preddavku.

Ako platiť?

Za účelom zrealizovania úhrad nemusíte chodiť do pobočky VšZP, do banky ani na poštu. Stačí, ak využijete mobilnú aplikáciu VšZP.

Ušetríte tak svoj čas, viete si skontrolovať správnu výšku preddavku, výšku preplatku alebo nedoplatku na poistnom a tieto preddavky alebo nedoplatky aj v aplikácii jednoducho uhradiť.

V mobilnej aplikácii môžete využiť aj úhradu cez Google Pay alebo Apple Pay prípadne si nastaviť Opakované platby a preddavky a prípadný nedoplatok na poistnom z ročného zúčtovania si VšZP stiahne automaticky v deň splatnosti.

Podrobnejšie informácie k platbám.

Ako získam nový preukaz poistenca?

Nový preukaz poistenca vám zašleme v priebehu mesiaca december doporučenou poštou na adresu vášho trvalého pobytu, prechodného pobytu alebo na vašu korešpondenčnú adresu, ak ste nám ju oznámili. Podrobné informácie k preukazom a ich vzorom.

Zároveň si vás dovoľujeme informovať o možnosti a výhode digitálneho preukazu poistenca, ktorým sa môžete preukázať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky (u lekára alebo v lekárni).

Digitálny preukaz poistenca, spolu s európskym preukazom poistenca máte vždy poruke v našej mobilnej aplikácii VšZP.

Postup k získaniu digitálneho preukazu a všetko o výhodách mobilnej aplikácie.