Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zverejňovanie zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti (PZS)

V súlade s ustanovením § 6 ods. 4 písmena h) zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zdravotná poisťovňa s účinnosťou od 01.11.2011 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré uzatvorila s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v lehote do 30 dní odo dňa uzavretia takejto zmluvy, či jej dodatku.

Dokumenty na stiahnutie