Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Pripočítateľné položky DRG v roku 2019

S účinnosťou od 01.01.2019 sú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti zapojení v DRG povinní vykazovať k hospitalizačným prípadom pripočítateľné položky.

V podmienkach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. je pre vykazovanie pripočítateľných položiek potrebné postupovať podľa priloženého dokumentu – Katalóg prípadových paušálov pre rok 2019. (aktualizovaný k 01.08.2019)

Predmetný dokument je v porovnaní s Katalógom prípadových paušálov pre rok 2019 formálne doplnený o nový stĺpec, v ktorom je uvedený existujúci kód pripočítateľnej položky rozšírený o písmená abecedy, ktoré sú priraďované postupne podľa počtu výkonov prislúchajúcich k danej pripočítateľnej položke. Cieľom tejto úpravy je možnosť jednoznačne určiť, ktorý konkrétny výkon je príslušný k vykázanej pripočítateľnej položke, čo zásadným spôsobom prispeje k zjednodušeniu a kvalite vykazovania a úhrady pripočítateľných položiek DRG.

Vykazovanie pripočítateľných položiek DRG bude s účinnosťou od 01.01.2019 akceptované len v prípade, ak bude realizované v súlade s priloženým dokumentom.