Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Metodika optimalizácie siete MR a CT pracovísk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) k 1. 5. 2015 zaviedla stratégiu nákupu CT a MR vyšetrení, ktorej súčasťou je optimalizácia a metodika tvorby siete CT a MR pracovísk (ďalej len „metodika“). Východiskom metodiky je súčasný stav siete CT a MR pracovísk. Hlavným cieľom zavedenia metodiky je stanoviť kritériá pre dlhodobo udržateľnú a transparentnú sieť CT a MR s ohľadom na:

  • Geografickú dostupnosť (čas dojazdu k CT a MR pracoviskám)
  • Kapacitnú priepustnosť (porovnanie kapacity prístrojov a potrebného počtu vyšetrení)

V prípade zámeru zriadiť nové pracovisko ako zmluvné pracovisko v sieti VšZP, musí poskytovateľ vopred požiadať VšZP o udelenie predbežného súhlasu na uzatvorenie zmluvného vzťahu na tento CT, resp. MR prístroj. VšZP bude pri posudzovaní žiadosti postupovať v súlade s metodikou. Ak sa preukáže potreba doplniť prístrojové vybavenie, VšZP vydá poskytovateľovi predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu s tým, že poskytovateľ sa zaväzuje plniť základné kritériá pre CT a MR pracoviská.

Uzatvoreniu zmluvného vzťahu s VšZP musí predchádzať predbežný súhlas na uzatvorenie zmluvného vzťahu a plnenie základných kritérií pre CTMR pracoviská zameraných na zvyšovanie kvality CT a MR diagnostiky. 

V prípade zmeny ordinačných hodín pracoviska je PZS povinný oznámiť VšZP uvedenú zmenu v zmysle zmluvných podmienok, pričom sa vydanie predbežného súhlasu nevyžaduje.