Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Objednávky tovarov, služieb a prác

V súlade s ustanovením §5b ods. 1 písmeno a) Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) je zdravotná poisťovňa ako povinná osoba s účinnosťou od 01.01.2012 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme informácie o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác.

Objednávky od 1001 eur do 5 000 eur sú zverejňované priamo v systéme CRZ
www.crz.gov.sk

Filter objednávok: