Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Flexibilný ordinačný čas

V prípade, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má s VšZP uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivost, súčaťou ktorej je hodnotiaci parameter týkajúci sa "flexibilného ordinačného času", je pre správne vyhodnotenie tohto parametra potrebné zaslať vyplnený Formulár - flexibilný ordinačný čas.

Pre správne vyhodnotenie parametra "Ordinačný čas" poskytovateľ dokladuje Formulár - flexibilný ordinačný čas vždy k 1.3. a 1.9. príslušného kalendárneho roka. V prípade, že poskytovateľ formulár poisťovni už raz dokladuje a v uvedených údajoch nedochádza k zmenám, poskytovateľ v budúcnosti už poisťovni formulár nemusí dokladovať.  

Pokyny pre vyplnenie formulára sú uvedené v komentároch k jednotlivým údajom. Pre ideálne zobrazenie a pracovanie s formulárom je potrebné tento formulár otvárať použitím programu Adobe Reader. Každý vyplnený elektronický formulár je zároveň potrebné pomenovať 12-miestnym kódom ambulancie a podpísaný scan zaslať na nasledovnú emailovú adresu príslušnej krajskej pobočky:

KP Bratislava: sas_vas_ba@vszp.sk
KP Trnava: sas_vas_tt@vszp.sk
KP Trenčín: sas_vas_tn@vszp.sk
KP Nitra: sas_vas_nr@vszp.sk
KP Banská Bystrica: sas_vas_bb@vszp.sk
KP Žilina: sas_vas_za@vszp.sk
KP Prešov: sas_vas_po@vszp.sk
KP Košice: sas_vas_ke@vszp.sk

Formulár musí byť vyplnený za každé miesto výkonu činnosti.

Dokumenty na stiahnutie