Preskočiť na obsah

Zdravotná starostlivosť v EÚ, EHP a Švajčiarsku

Od chvíle, ako sa Slovensko stalo členom EÚ, získali poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej VšZP) nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ a EHS na základe formulára. Poisťovňa sa jeho vydaním zaväzuje k úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorá bude poistencovi v rámci EÚ a EHS poskytnutá. Existuje niekoľko typov formulárov, ktoré sú delené podľa účelu vycestovania do zahraničia. Účel určuje potom typ formulára, dĺžku jeho platnosti aj rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Formuláre na cestu do zahraničia si môžu poistenci vyzdvihnúť vo svojej pobočke VšZP.
Preplácanie zdravotnej starostlivosti, poskytnutej poistencom VšZP v členskej krajine únie, bude závisieť najmä od kategórie poistenca. V praxi pôjde najčastejšie o hradenie nasledujúcich rozsahov zdravotnej starostlivosti (v EÚ nazývanej vecnými dávkami):

 • Potrebná zdravotná starostlivosť
  Berie do úvahy povahu dávok a očakávanú dĺžku pobytu v inom členskom štáte (napr. turisti, vyslaní pracovníci, študenti, pracovníci v medzinárodnej doprave a ich rodinní príslušníci, uchádzači o zamestnanie).
  Ide o zdravotnú starostlivosť (ďalej len ZS), ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav osoby a ktorá sa poskytne v štáte pobytu, aby osoba nemusela prerušiť kvôli potrebnej zdravotnej starostlivosti svoj pobyt v danom členskom štáte (ďalej ČŠ) skôr, ako pôvodne zamýšľala. Potrebná ZS je taká, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebná vrátane očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok, pôrodu a popôrodnej starostlivosti a zdravotná starostlivosť v prípade chronického ochorenia. V prípade chronických ochorení vyžadujúcich pravidelnú starostlivosť (dialýza, oxygenoterapia) je treba, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Rozsah potrebnej ZS určí ošetrujúci lekár v danom ČŠ. Nie je to taká ZS, za ktorou by osoba do iného štátu priamo vycestovala alebo ZS, ktorú by aktuálny zdravotný stav osoby nevyžadoval.
  Tento rozsah ZS je poskytovaný pri všetkých dočasných pobytoch na území iného členského štátu.
 • Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu
  Je to taká zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci“ poistenec a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.
  Takýto rozsah ZS je poskytovaný osobám s bydliskom v inom ČŠ ako je štát príslušný. Napr. osobám bývajúcim na našom území a poisteným v inom členskom štáte z titulu výkonu zárobkovej činnosti v tomto štáte.
 • Zdravotná starostlivosť so súhlasom zdravotnej poisťovne
  Je to špecifická zdravotná starostlivosť, ktorá je určená na liečenie konkrétneho už existujúceho zdravotného problému poistenca v inom ČŠ alebo vecné dávky v prípade návratu do štátu bydliska. V prípade návratu do štátu bydliska môže ísť aj o vecné dávky v plnom rozsahu.
  Zdravotná starostlivosť bude poistencom VšZP poskytovaná v členských krajinách EÚ za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách ako „domácim poistencom“, to znamená podľa legislatívy štátu, v ktorom je zdravotná starostlivosť poskytovaná. A to napríklad aj vrátane finančnej spoluúčasti pacienta.

Prístup k zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch EÚ

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.