Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zdravotná starostlivosť v EÚ, EHP a Švajčiarsku a Veľkej Británii

Od chvíle, ako sa Slovensko stalo členom EÚ, získali poistenci Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. (ďalej VšZP) nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci EÚ a EHS na základe formulára. Poisťovňa sa jeho vydaním zaväzuje k úhrade zdravotnej starostlivosti, ktorá bude poistencovi v rámci EÚ a EHS poskytnutá. Existuje niekoľko typov formulárov, ktoré sú delené podľa účelu vycestovania do zahraničia. Účel určuje potom typ formulára, dĺžku jeho platnosti aj rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Formuláre na cestu do zahraničia si môžu poistenci vyzdvihnúť vo svojej pobočke VšZP.
Preplácanie zdravotnej starostlivosti, poskytnutej poistencom VšZP v členskej krajine únie, bude závisieť najmä od kategórie poistenca. V praxi pôjde najčastejšie o hradenie nasledujúcich rozsahov zdravotnej starostlivosti (v EÚ nazývanej vecnými dávkami):

 • Potrebná zdravotná starostlivosť
  Berie do úvahy povahu dávok a očakávanú dĺžku pobytu v inom členskom štáte (napr. turisti, vyslaní pracovníci, študenti, pracovníci v medzinárodnej doprave a ich rodinní príslušníci, uchádzači o zamestnanie).
  Ide o zdravotnú starostlivosť (ďalej len ZS), ktorú si vyžaduje aktuálny zdravotný stav osoby a ktorá sa poskytne v štáte pobytu, aby osoba nemusela prerušiť kvôli potrebnej zdravotnej starostlivosti svoj pobyt v danom členskom štáte (ďalej ČŠ) skôr, ako pôvodne zamýšľala. Potrebná ZS je taká, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebná vrátane očkovania, operačného zákroku, tehotenských prehliadok, pôrodu a popôrodnej starostlivosti a zdravotná starostlivosť v prípade chronického ochorenia. V prípade chronických ochorení vyžadujúcich pravidelnú starostlivosť (dialýza, oxygenoterapia) je treba, aby si pacient pred vycestovaním dohodol jej poskytnutie so zahraničným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Rozsah potrebnej ZS určí ošetrujúci lekár v danom ČŠ. Nie je to taká ZS, za ktorou by osoba do iného štátu priamo vycestovala alebo ZS, ktorú by aktuálny zdravotný stav osoby nevyžadoval.
  Tento rozsah ZS je poskytovaný pri všetkých dočasných pobytoch na území iného členského štátu.
  Slovenská republika uzatvorila od 1.1.2021 Dohodu so Spojeným kráľovstvom o podmienkach jeho budúcej spolupráce s Európskou úniou. Bližšie informácie nájdete na tomto linku.
 • Zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu
  Je to taká zdravotná starostlivosť, na akú má nárok „domáci“ poistenec a musí byť poskytnutá za rovnakých podmienok ako domácemu poistencovi.
  Takýto rozsah ZS je poskytovaný osobám s bydliskom v inom ČŠ ako je štát príslušný. Napr. osobám bývajúcim na našom území a poisteným v inom členskom štáte z titulu výkonu zárobkovej činnosti v tomto štáte.
 • Zdravotná starostlivosť so súhlasom zdravotnej poisťovne
  Je to špecifická zdravotná starostlivosť, ktorá je určená na liečenie konkrétneho už existujúceho zdravotného problému poistenca v inom ČŠ alebo vecné dávky v prípade návratu do štátu bydliska. V prípade návratu do štátu bydliska môže ísť aj o vecné dávky v plnom rozsahu.
  Zdravotná starostlivosť bude poistencom VšZP poskytovaná v členských krajinách EÚ za rovnakých podmienok a v rovnakých cenách ako „domácim poistencom“, to znamená podľa legislatívy štátu, v ktorom je zdravotná starostlivosť poskytovaná. A to napríklad aj vrátane finančnej spoluúčasti pacienta.

Prístup k zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch EÚ