Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie ako aj do krajín, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskej únie (EÚ) a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) obmedzujeme. K prenosu osobných údajov do tretích krajín môže dochádzať pri našom využívaní cloudových služieb, pri výkone verejného zdravotného poistenia, pri vašej interakcii s elektronickými komunikačnými kanálmi, predovšetkým v rámci využívania marketingových, analytických a štatistických služieb prevádzkovateľov sociálnych sietí, na ktorých máme zriadený firemný profil alebo na našich webových stránkach.

Osobné údaje prenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, iba  ak je to nevyhnutné na účely výkonu verejného zdravotného poistenia.

V prípade dodávateľov cloudových a softvérových riešení uprednostňujeme dodávateľov, ktorí garantujú spracúvanie osobných údajov v rámci Európskej únie alebo krajiny, ktorá poskytuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Prenos osobných údajov mimo EÚ alebo EHP do USA uskutočňujeme v zmysle požiadaviek Nariadenia, pričom na prenos údajov sa vzťahujú štandardné zmluvné doložky EÚ pre prenos osobných údajov, ktoré naši sprostredkovatelia zohľadňujú ako prílohy svojich zmlúv a podmienok používania ich služieb. Štandardné zmluvné doložky sú dostupné na tejto adrese: Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov .

K prenosu údajov do USA dochádza v súlade s rozhodnutím Európskej komisie č. 2000/518/EC z 10. 7. 2023 o primeranej ochrane osobných údajov týkajúcej sa rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA na základe čl. 45 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (tzv. právny rámec na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA).

Spoločnosti:

  • Prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook a sociálnej siete Instagran (META Platforms, Inc.),
  • prevádzkovateľ sociálnej siete YouTube (Google LLC),
  • prevádzkovateľ sociálnej siete Linkedin (LinkedIn Corporation)

a všetky ich americké dcérske spoločnosti v úplnom vlastníctve, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené, certifikáciou potvrdia, že dodržiavajú princípy právneho rámca na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie nájdete na tejto stránke: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sk

Na prenos údajov môžu byť (v prípadoch nezahrnutých  rozhodnutí o primeranosti) využité štandardné zmluvné doložky schválené Komisiou: https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-p2p-intra-group/