Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

ePobočka

Obsahová navigácia

 

Vážení klienti,

v záujme skvalitňovania a rozširovania elektronických služieb vám prostredníctvom Internetového portálu ponúkame nasledovné služby:

 • požiadať o výpis svojho osobného účtu poistenca, prípadne o výpis osobného účtu neplnoletých detí alebo osôb, pre ktorých ste súdom určeným zákonným zástupcom  poistených vo VšZP;
 • prezerať informácie osobného charakteru ( identifikačné a osobné údaje, identifikačné doklady, dohody o ZS, poistné vzťahy);
 • oznamovať poisťovni:
  • zmenu svojho priezviska, mena, titulu;
  • doplnenie, resp. zmenu svojich kontaktných údajov (email, fax, telefón, mobil);
  • zmenu adresy trvalého pobytu; doplnenie alebo zmenu prechodného pobytu, kontaktnej adresy;
  • stratu, zničenie resp. odcudzenie preukazu poistenca - zároveň môžete požiadať o vydanie nového  preukazu (národného, európskeho);
  • doplnenie alebo zmenu bankového spojenia;
  • zmenu vášho platiteľa poistného, doplnenie údajov za obdobia bez platiteľa poistného;
  • zmenu, resp. doplnenie údajov o vašom nároku na zníženú pracovnú schopnosť;
 • ak ste zároveň aj individuálny platiteľ alebo ste ním boli v minulosti, registráciou získate prehľad aj o stave vášho saldokonta, predpisoch a platbách, prehľad výsledkov ročného zúčtovania, možnosť podať otázku a námietku k ročnému zúčtovaniu a získať odpoveď,
 • overovať poistný vzťah poistencov poisťovne a zmluvný vzťah poskytovateľov zdravotnej starostlivosti;
 • overovať platnosť EHIC;
 • vyhľadávať zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zmluvného lekára poisťovne;
 • vyhľadávať lieky, zdravotnícke pomôcky, zistiť výšku úhrady poisťovne, výšku úhrady poistenca a ďalšie informácie.

Výpis z účtu poistenca poskytuje prehľad o vašich preddavkoch na zdravotné poistenie i o použití finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia. Prehľad môže byť využitý pri kontrole vám poskytnutej zdravotnej starostlivosti – obsahuje zoznam výkonov, liekov a zdravotníckych pomôcok, uhradených zdravotníckemu zariadeniu. Súčasne vás informuje o vašom zaradení do dispenzárnej starostlivosti, príp. do čakacej listiny u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

„Moje lieky“ poskytujú prehľad vašich predpísaných a vybratých liekov za obdobie posledných 6 mesiacov. Pri každom lieku je uvedená presná informácia o tom, ktorý lekár a kedy vám liek predpísal. V prehľade liekov si môžete pozrieť či k vášmu lieku existujú lacnejšie lieky a akú úsporu na doplatkoch by predstavovali pre vás, prípadne si prečítať príbalový leták k lieku.

Registrovali ste si už v minulosti v pôvodných elektronických službách VšZP svoje konto a máte aktivované elektronické služby Poistenec Štandard alebo Individuálny platiteľ? Do ePobočky sa môžete prihlasovať aj prostredníctvom tohto konta.

Zabudli ste prihlasovacie heslo na svoje konto? Teraz si ho môžete zmeniť bez návštevy pobočky: kliknutím na „Nové heslo“ vám bude následne odoslané toto nové heslo na email vášho konta. 

Registrácia nového používateľa v ePobočke - teraz aj bez návštevy pobočky

Po vstupe do ePobočky kliknite na „Zaregistrujte sa“.

Registrácia a žiadosť o novú eSlužbu sa uskutoční v nasledujúcich krokoch:

 1. krok: vyplňte registračný formulár

vyplňte registračný formulár

 1. krok: zvoľte možnosť „Poistenec / Individuálny platiteľ“ 

Ziadost_o_novu_eSluzbu

 1. krok: požiadajte o bezpečnostný predmet. Ak ste alebo ste boli poistencom VšZP, môžete si vybrať jeden z bezpečnostných predmetov GRID alebo Mobilná aplikácia.

Výber bezpečnostného predmetu

 1. krok: v prípade voľby GRID pokračujte výberom spôsobu doručenia GRID karty – listom do vlastných rúk alebo osobne na kontaktnom mieste.

výber spôsobu doručenia GRID karty

Využívanie ePobočky

Po doručení GRID karty alebo aktivácii Mobilnej aplikácie môžete využívať služby ePobočky v plnom rozsahu a zároveň môžete požiadať aj o sprístupnenie údajov svojich neplnoletých detí, príp. osôb, pre ktorých ste súdom určeným zákonným zástupcom.

Po overení totožnosti (pri preberaní GRID karty na pošte, pobočke VšZP, alebo pri aktivovaní mobilnej aplikácie prostredníctvom tvárovej biometrie, v lekárni, alebo na pobočke VšZP) môžete mobilnú aplikáciu VšZP aktivovať pomocou sms.

Vstup do ePobočky