Staňte sa našim poistencom

Zmena zdravotnej poisťovne

Je to jednoduché. Zavolajte do call centra na číslo 0850 003 003 a o všetko sa postaráme za Vás. Alebo môžete tak urobiť priamo v pobočke/expozitúre našej poisťovne alebo prostredníctvom internetu.

Zmeniť poisťovňu môžete raz ročne, vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Podať prihlášku do poisťovne treba najneskôr do 30. septembra bežného kalendárneho roka. Vašu prihlášku zaevidujeme a po overení Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Vás zaregistrujeme ako poistenca Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pričom naším poistencom sa stanete od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Tlačivo: Prihláška poistenca je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a zaslať do VšZP na ktorúkoľvek pobočku/expozitúru (v tomto tlačive je možné sa presúvať na ďalšie pole tabelátorom), alebo ak nemáte k dispozícií tlačiareň, zašlite nám formulár Prihláška poistenca pomocou tlačidla odoslať. My Vám tlačivo pripravíme a zašleme na Vašu adresu na podpis.

Vznik verejného zdravotného poistenia

Nárok na verejné zdravotné poistenie vzniká na základe zákonom stanovených skutočností, ktoré sú uvedené v časti vznik poistného vzťahu. Poistenec, ktorý si vyberie VšZP na vykonávanie verejného zdravotného poistenia si podáva vyplnené tlačivo Prihláška poistenca. K prihláške potrebujete preukaz totožnosti a príslušné doklady. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Chcem sa poistiť - Vznik poistného vzťahu.

Tlačivo: Prihláška poistenca je možné vyplniť v počítači, vytlačiť, podpísať a zaslať do VšZP na ktorúkoľvek pobočku/expozitúru (v tomto tlačive je možné sa presúvať na ďalšie pole tabelátorom).

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle call centra: 0850 003 003 v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 18.00 hod. Po tomto čase môžete nechať odkaz s vašou otázkou a my vás budeme spätne kontaktovať.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.