Aktuálne informácie eRecept

Nové služby a kontroly v eRecepte

Radi by sme Vás informovali, že dňa 11.01.2021 bude VšZP nasadzovať nové služby a kontroly pre „výnimkové“ lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky, ktorých úhrada podlieha predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne.

Nasadenie bude obsahovať:

  • kontrolu existencie výnimky
  • kontrolu na vyčerpateľnosť v čase predpisu a výdaja
  • informáciu o stave výnimky v čase predpisu a výdaja
  • službu, ktorá bude vracať aktuálne údaje o výnimke v čase výdaja

Uvedené kontroly a služby budú nasadené ako nad preskripčným záznamom (lekár), tak aj nad dispenzačným záznamom (farmaceut). Kontrola na vyčerpateľnosť v čase predpisu a výdaja bude mať pri nasadení 11.01.2021 závažnosť „VAROVANIE“ a po mesiaci bude zvýšená závažnosť na „ODMIETNUTIE“.

Radi by sme upozornili, že v zmysle nasadenia nových kontrol a služieb pre „výnimkové“ lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky a na dosiahnutie ich správneho vyhodnocovania bolo potrebné zvýšiť závažnosti niektorých kontrol na strane lekára (už pri vytváraní takýchto preskripčných záznamov, aby nedochádzalo k chybám  a nesprávnemu vyhodnocovaniu). Jedná sa hlavne o kontroly na správne označovanie preskripčných záznamov lekárom pre nekategorizované lieky a lieky podliehajúce schváleniu zdravotnou poisťovňou, ktoré hradí poisťovňa len na výnimku. V zmysle platnej legislatívy a Integračného manuálu eRecept a na dosiahnutie správneho vyhodnocovania, je potrebné aby lekár správne označoval takéto preskripčné záznamy, a teda či sa jedná o:

  1. Produkt na výnimku – Príznak identifikujúci, či pre predpisovaný produkt má poistenec schválenú výnimku/návrh na ZS v zdravotnej poisťovni a pre daný produkt sa vyžaduje predchádzajúce schválenie zdravotnou poisťovňou. Príznak vyznačuje predpisujúci lekár.
  2. Pacient hradí sám/hradí pacient (dôvod úhrady pacienta) – Príznak určujúci dôvod úhrady lieku/zdravotníckej pomôcky pacientom. Ak si pacient nehradí plnú cenu lieku/zdravotníckej pomôcky sám, tak sa neuvádza.
  3. Nezmluvný lekár (dôvod úhrady pacienta) - Príznak ak liek/zdravotnícka pomôcku predpisuje nezmluvný lekár a nejde o schválenú ZS.
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.