Uvítací bonus

Všetci noví poistenci, ktorí sú už od 1. 1. 2024 súčasťou rodiny VšZP, majú pripravený uvítací bonus vo výške 50 €.

Ako môžem využiť uvítací bonus 50 €?

Uvítací bonus 50 € je ďalšou novinkou vo VšZP, ktorou podporujeme vaše zdravie a prevenciu. Bonus môžete využiť v zmluvnej kamennej lekárni napríklad aj na mnoho:

 • •    bežne dostupných liekov na predpis aj bez predpisu, 
  •    výživových doplnkov – vitamínov či minerálov,
  •    vybraných zdravotníckych pomôcok.

Tip: Ako rodina, napríklad štvorčlenná, môžete využiť až 4x50 € 

Prvý krok

Absolvujte preventívnu prehliadku

Podmienkou na uplatnenie uvítacieho bonusu je absolvovanie preventívnej prehliadky u vášho všeobecného lekára alebo pediatra. Týmto krokom chceme motivovať a podporiť ľudí, aby mysleli na svoje zdravie a zaradili prevenciu medzi priority zdravého životného štýlu.

Druhý krok

Nahrajte doklad do mobilnej aplikácie

Stačí, ak nám do mobilnej aplikácie alebo ePobočky nahráte doklad z lekárne alebo navštívite ktorúkoľvek našu pobočku.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu

Všeobecné podmienky

Chcete zistiť podrobnejšie informácie? Nájdete ich v podmienkach k uvítaciemu bonusu.

Všeobecné podmienky

Často kladené otázky

Pre koho je uvítací bonus určený?

Pre každého klienta, ktorý sa stane naším poistencom od 1. 1. 2024, to znamená, že si podal prihlášku do našej zdravotnej poisťovne do 30. 9. 2023.  

Kto si bude môcť uplatniť uvítací bonus?

Každý, kto sa stane naším poistencom od 1. 1. 2024, t. j. deti, dospelí aj seniori.

Na čo môžem benefit uvítací bonus využiť?

V kamennej lekárni na Slovensku na nákup:

 • bežne dostupných liekov na predpis aj bez predpisu,
 • výživových doplnkov – vitamínov či minerálov,
 • vybraných zdravotníckych pomôcok.

Uvítací bonus sa vzťahuje len na nákup v kamennej lekárni, s ktorou má VšZP uzavretú zmluvu o poskytovaní lekárenskej starostlivosti. Kompletné všeobecné podmienky uvítacieho bonusu.

Čo všetko musím splniť pre uplatnenie uvítacieho bonusu?

Podmienkou pre uplatnenie uvítacieho bonusu je absolvovanie preventívnej prehliadky u vášho všeobecného lekára do dňa dovŕšenia 76. roku života alebo pediatra. Týmto krokom chceme motivovať a podporiť ľudí, aby mysleli na svoje zdravie a zaradili prevenciu medzi priority zdravého životného štýlu.

Odporúčame vám skontrolovať si v mobilnej aplikácii v záložke Moja prevencia alebo v ePobočke, či máte absolvované potrebné preventívne prehliadky. Ak vám tam preventívna prehliadka chýba, je nutné ju absolvovať max. do termínu určeného vo všeobecných podmienkach pre uvítací bonus t. j. do 31. 12. 2024.

V prípade, že ste absolvovali preventívnu prehliadku u nezmluvného poskytovateľa alebo v zahraničí, priložíte doklad o jej absolvovaní, po tom, čo vám príde notifikácia o nesplnení prevencie. Potvrdenie nám tiež môžete zaslať prostredníctvom kontaktného formulára Napíšte nám, poštou alebo doručiť osobne na ktorúkoľvek pobočku.

Uvítací bonus je v rámci sumy  Peňaženky zdravia alebo ide o samostatný bonus?

Uvítací bonus je pre poistenca s nárokom ako samostatný finančný príspevok vo výške maximálne 50 eur za kalendárny rok.

Bude možné si uplatniť uvítací bonus aj v internetovej lekárni?

Nie, uvítací bonus sa vzťahuje len na nákup v kamennej lekárni, s ktorou má VšZP uzavretú zmluvu o poskytovaní lekárenskej starostlivosti.

Je možné si uplatniť uvítací bonus aj na nákup liekov bez lekárskeho predpisu?

Áno, uvítací bonus je možné uplatniť aj na nákup voľnopredajných liekov.

Môžem si uplatniť uvítací bonus aj na viac nákupov v lekárni počas roka?

Výška uvítacieho bonusu pre rok 2024 je maximálne 50 €. Uplatniť si ho môžete aj po častiach, napr. v januári 2024 si kúpite v lekárni tovar za 20 €, v máji za 15 € a v septembri za 15 €. Sumár čiastkových úhrad z uvítacieho bonusu je v roku 2024 najviac 50 €.

Môžem uvítací bonus využiť aj na nákup liekov, ktoré kúpim tento rok, čiže v roku 2023?

Nie, uvítací bonus môžete získať za nákup v lekárni uskutočnený najskôr 1. 1. 2024.

Ako si budem môcť uplatniť uvítací bonus?

Stačí podať žiadosť v mobilnej aplikácii VšZP alebo v ePobočke, do ktorej nám odfotíte a  nahráte doklad o úhrade z lekárne. Uvítací bonus bude dostupný pre poistencov s nárokom nasledujúci deň po registrácii a aktivácii konta.

Čo potrebujem k podaniu žiadosti? Kde a ako mám žiadosť vyplniť?

Žiadosť podávate online prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo v ePobočke. Pre vyplnenie žiadosti potrebujete nasledujúce informácie:

 • IČO lekárne z dokladu o úhrade;
 • sumu, ktorú ste zaplatili;
 • sumu, ktorú žiadate v príspevku, môže byť iná ako suma na bločku;
 • doklad o zaplatení.

Sken/fotografia dokladu o úhrade musí obsahovať QR kód a musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu.

Sú nejaké obmedzenia pri podávaní prílohy k žiadosti?

K žiadosti je potrebné priložiť povinnú prílohu dokladu o úhrade sumy z lekárne, ktorá nesmie byť väčšia ako 5 MB a akceptované formáty sú: jpg, jpeg, jpe, png, pdf.

Je nejaký čas, dokedy musím žiadosť podať?

Žiadosť je potrebné podať najneskôr do 60 dní odo dňa nákupu v lekárni.

Dokedy si môžem uplatniť uvítací bonus, ak kúpim liek v novembri alebo decembri 2024?

Termín na podanie žiadosti je najneskôr do 31. 12. 2024.

Ako mi bude uvítací bonus uhradený?

Úhrada uvítacieho bonusu bude realizovaná bezhotovostným prevodom na bankový účet v tvare IBAN vedený v banke v Slovenskej republike, ktorý si zadáte pri podaní žiadosti o uvítací bonus.

Ako si vložím číslo účtu k uvítaciemu bonusu?

Číslo účtu vkladáte hneď po vstupe do uvítacieho bonusu a po vyjadrení potrebných súhlasov. Účet je v prípade potreby možné počas roka zmeniť.

Kedy mi uhradíte benefit?

Úhradu finančného príspevku vykonávame vo VšZP priebežne podľa stavu splnenia podmienok používania potrebných na vznik nároku poistenca najneskôr do 31. 1. 2025.

Akou formou sa dozviem o stave mojej žiadosti o finančný príspevok?

Informácie o stave žiadosti nájdete v mobilnej aplikácii alebo ePobočke, v časti „Žiadosti a reklamácie/Moje žiadosti“ – „Stav žiadosti“, „Detail žiadosti“.

O schválení resp. ukončení žiadosti vás budeme  informovať push správou aj mailovou notifikáciou.

Ako si pozriem, koľko som už na príspevky uvítacieho bonusu vyčerpal?

V mobilnej aplikácii ako aj v ePobočke, v záložke uvítací bonus je vidieť zoznam žiadostí aj so žiadanými a uhradenými sumami. Ak sú žiadosti v konečnom stave, zostatková suma sa poníži. Žiadosti v rozpracovanom stave neponižujú celkovú sumu.

Môže uvítací bonus čerpať aj dieťa?

Áno, ak je dieťa poistené od 1. 1. 2024 môže využívať benefit uvítací bonus až do limitu 50 €. Za dieťa koná jeho zákonný zástupca.

Aký je postup čerpania uvítacieho bonusu pre dieťa?

Postup čerpania uvítacieho bonusu pre dieťa je rovnaký ako v prípade dospelého. Dieťa stačí mať zaevidované na svojom konte v mobilnej aplikácii alebo v ePobočke. Nasledujúci deň po pridaní dieťaťa do mobilnej aplikácie alebo ePobočky sa vám automaticky zobrazí možnosť čerpania uvítacieho bonusu pre vás alebo pre vaše dieťa.

Môžem ako dospelý konať aj za dieťa, ktoré mi bolo zverené súdom do starostlivosti?

Áno, v prípade, že ste zákonným zástupcom dieťaťa je potrebné doručiť rozhodnutie súdu. Dieťa si musíte pridať na svojom konte v mobilnej aplikácii alebo ePobočke. Ďalší postup čerpania uvítacieho bonusu je rovnaký ako v prípade zákonného zástupcu a dieťaťa.

Môže požiadať o uvítací bonus aj osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony?

Áno, je to možné. Za každého poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, koná v mobilnej aplikácii alebo ePobočke jeho zákonný zástupca (ktorý si ho pridá na svoje konto v mobilnej aplikácii alebo ePobočke).

Čo ak prídem zo zahraničia a poistím sa vo VšZP? Môžem aj ja požiadať o uvítací bonus?

Nie, uvítací bonus je určený len pre poistencov, ktorí sa prepoistili k 1. 1. 2024 z poisťovne Dôvera alebo Union.

Čo ak odídem do zahraničia a ukončím poistenie vo VšZP? Budem mať naďalej nárok na uvítací bonus? Čo sa stane s mojimi 50 €?

Nemáte nárok na čerpanie uvítacieho bonusu, ak ste nákup v lekárni uskutočnili po ukončení poistenia. Ak ste nákup v lekárni uskutočnili pred ukončením poistného vzťahu a žiadosť o čerpanie uvítacieho bonusu ste podali až po jeho ukončení, a budú splnené ostatné podmienky, benefit vám uhradíme.

Ak odídem v rámci roka do zahraničia, ukončím poistenie vo VšZP a po návrate sa znova poistím vo VšZP. Budem mať naďalej nárok na uvítací bonus?

Po návrate zo zahraničia nárok na uvítací bonus nevzniká.

Môžem podať žiadosť, ak mám nedoplatok vo VšZP?

Nárok na finančný príspevok má každý poistenec s nárokom, ktorý má v čase úhrady finančného príspevku nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike a určeného platiteľa poistného, a to za celé obdobie poistného vzťahu vo VšZP.

Môžem podať žiadosť na lieky cez uvítací bonus a zároveň aj do Peňaženky zdravia?

V prípade, ak požiadate o uvítací bonus na lieky, nemôžete na ten istý doklad o úhrade požiadať aj o preplatenie benefitu na lieky cez Peňaženku zdravia.

Viac otázok a odpovedí

Menej otázok a odpovedí

Rodina takmer 3 miliónov klientov

Prečo sa oplatí byť poistencom VšZP

 • Nadštandardná starostlivosť – Dlhodobo vynakladáme najviac finančných prostriedkov na jedného klienta, preplácame aj tie najnáročnejšie liečby.
 • Elektronické služby – Baví nás zjednodušovať vám život, preto neustále vylepšujeme mobilnú aplikáciu VšZP. Jej súčasťou je aj Peňaženka zdravia.
 • Rozsiahla sieť poskytovateľov – máme zmluvy s veľkým počtom lekárov a zdravotníckych zariadení na celom území SR, vrátane Nemocnice Bory.
 • Štedré benefity pre každého – Užite si štedré a výnimočné benefity až 100 € na okuliarový rám pre deti a dospelýchviac ako 200 € pre mamičky a bábätká a množstvo ďalších. 

Peňaženka zdravia

Ilustračný obrázok

Štedré benefity pre každého

Ako funguje Peňaženka zdravia?

Peňaženka zdravia je súčasťou mobilnej aplikácie VšZP a ePobočky. V Peňaženke zdravia máme pre každého až 100 € ročne na zdravie, ktoré môžete využiť na najobľúbenejšie benefity na zuby, oči, lieky či prevenciu. Navyše, ak sa s rodinou či blízkymi spojíte v Peňaženke zdravia MAXI, môžete spolu získať až 800 €. 

Peňaženka zdravia©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.