Komplexné služby v Nemocnici Bory

Naši poistenci majú k dispozícii plný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách, a to vrátane stacionárov a operačných výkonov, ktoré sú poskytované v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ako aj ústavnú zdravotnú starostlivosť - hospitalizácie a operácie. 

Najčastejšie otázky

Čo má VšZP zazmluvnené v Nemocnici Bory?

Všeobecná zdravotná poisťovňa v záujme zvyšovania dostupnosti zdravotnej starostlivosti sa s Nemocnicou Bory dohodla na zazmluvnení komplexnej zdravotnej starostlivosti.

Poistenci majú k dispozícii plný rozsah zdravotnej starostlivosti vo všetkých ambulanciách, a to vrátane stacionárov a operačných výkonov, ktoré sú poskytované v jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ako aj ústavnú zdravotnú starostlivosť. Individuálnou výnimkou je pracovisko jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia, avšak špecializované oftalmologické ambulancie sú v Nemocnici Bory riadne zazmluvnené. Poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia je v Bratislavskom kraji plne voľne dostupné. V prípade záujmu vieme poistencovi okamžite odporučiť viacerých iných zmluvných poskytovateľov oftalmologickej jednodňovej zdravotnej starostlivosti, u ktorých v Bratislavskom kraji neevidujeme žiadne čakacie lehoty. 

Obe strany sa tiež dohodli na sprístupnení termínov vyhradených pre poistencov VšZP, ktoré budú už čoskoro dostupné aj cez mobilnú aplikáciu VšZP. Vyhradené termíny budú môcť poistenci VšZP využiť vo všetkých ambulanciách. Na konkrétny termín bude možné objednať sa jednoducho, aj prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP. Tieto termíny budú postupne sprístupňované tak, aby sa poistenec mohol cez aplikáciu VšZP objednať do ktorejkoľvek ambulancie.

Špecializovaná ambulantná ZS v Nemocnici Bory

 • nukleárna medicína
 • anestéziológia a intenzívna medicína
 • diabetológia
 • gastroenterológia
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • gynekologická urológia
 • onko-gynekológia
 • ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
 • mamológia
 • chirurgia
 • vnútorné lekárstvo
 • neurochirurgia
 • oftalmológia
 • otorinolaryngológia
 • ortopédia
 • radiačná onkológia
 • klinická onkológia
 • fyziatria, balneólogia a liečebná rehabilitácia (FBLR)
 • klinická farmakológia
 • reumatológia
 • urológia 
 • hematológia a transfuziológia
 • pediatrická hematológia a onkológia
 • algeziológia
 • chirurgia
 • endokrinológia
 • neurológia
 • dermatovenerológia
 • úrazová chirurgia
 • pediatria
 • psychiatria
 • klinická logopédia
 • klinická psychológia
 • pneumológia a ftizeológia

Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

 • hematológia a transfuziológia
 • rádiologické oddelenie
 • radiačná onkológia 
 • fyziatria, balneólogia a liečebná rehabilitácia (FBLR)
 • magnetická rezonancia
 • počítačová tomografia

Pracoviská jednodňovej zdravotnej starostlivosti

 • urologická
 • gynekológia a pôrodníctvo
 • chirurgická
 • ortopedická
 • ORL
 • gastroenterologická

Stacionáre

 • gastroenterológia
 • klinická onkológia
 • vnútorné lekárstvo
 • neurológia

Zazmluvní VšZP urgentný príjem v Nemocnici Bory?

Spustenie urgentu je plne v rukách poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Jeho povinnosťou je splniť všetky základné legislatívne podmienky pre otvorenie urgentného príjmu. Keď sa tak stane, VšZP, rovnako ako ostatné zdravotné poisťovne, ho automaticky zazmluvní.

Čo je potrebné preukázať, aby ste sa dostali na vyšetrenie?

 • preukaz poistenca
 • výmenný lístok od ošetrujúceho lekára
 • objednanie sa na presný termín

Kde sa môžem objednať?

Zabezpečujete dovoz a odvoz na operácie?

Všeobecná zdravotná poisťovňa prostredníctvom zmlúv s poskytovateľmi dopravnej zdravotnej služby zabezpečuje pre svojich poistencov prepravu do, zo, a medzi všetkými zdravotníckymi zariadeniami v rámci Slovenskej republiky, nie iba do Nemocnice Bory.

Poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby má povinnosť previesť pacienta v prípade, že pacientovi bola preprava indikovaná lekárom a zdravotná poisťovňa takúto prepravu v štandardných podmienkach uhradí. Všeobecná zdravotná poisťovňa dlhodobo disponuje kvalitným, solidárnym a transparentným benefitným programom pre svojich poistencov.​Menej otázok a odpovedí©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.