Aktivácia aplikácie

 • Poistenec si v AppStore, GOOGLE PLAY alebo HUAWEI AppGallery stiahne do svojho telefónu mobilnú aplikáciu VšZP.
  • Ak má prihlasovacie údaje, zadá meno a heslo, ak nie, zvolí si možnosť Zaregistrovať sa.
  • Ak už poistenec využíval služby mobilnej aplikácie alebo ePobočky, môže si mobilnú aplikáciu VšZP aktivovať pomocou kódu cez SMS. Po vložení alebo automatickom načítaní aktivačného kódu si zvolí ľubovoľný 4-ciferný PIN.
 • Nový používateľ si vyberie jednu z možností aktivácie
  • prostredníctvom tvárovej biometrie. Bude potrebovať len mobil s operačným systémom Android alebo iOS, platný občiansky preukaz a pár minút času
  • v lekárni alebo pobočke. Aplikácia mu ponúkne zoznam lekárnípobočiek, kde si môže aplikáciu aktivovať.Po stlačení tlačidla ĎALEJ sa zobrazí čiarový kód, ktorý lekárnik alebo zamestnanec pobočky po overení totožnosti poistenca načíta z obrazovky jeho mobilného telefónu.
 • Poistenec si vytvorí ľubovoľný 4-ciferný PIN kód, pomocou ktorého sa bude do aplikácie prihlasovať.

Služba Preukaz poistenca v mobile umožňuje poistencom mať kedykoľvek pri sebe preukaz, preukaz svojich detí, ako aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EHIC). Spolu s preukazom sa zobrazuje aj online informácia o nároku poistenca na zdravotnú starostlivosť.

Preukaz poistenca

Moje zdravie

 • V službe nájdete podrobnosti o zdravotných výkonoch, predpísaných liekoch a možnej úspore na doplatkoch. V prehľade si môžete vyhľadať lieky a poskytnuté vyšetrenia podľa odbornosti lekára, podľa typu lieku alebo podľa toho, či ste si liek vybrali v lekárni alebo ešte nie. 
 • V prípade nezrovnalostí môžete prostredníctvom aplikácie reklamovať zdravotnú starostlivosť.
 • Dajte nám vedieť, ako ste boli spokojní s návštevou u lekára
 • Okrem liekov a výkonov teraz vidíte aj liekové interakcie
 • Členovia Peňaženky zdravia sa dohodnú, koho zaradia do svojej skupiny a určia si správcu (3-8 členov vrátane správcu)
 • Správca vytvorí v mobilnej aplikácii VšZP skupinu a pozve do nej členov
 • Členovia potvrdia svoju účasť v skupine Peňaženky zdravia (vo svojej mobilnej aplikácii alebo v ePobočke)
 • Za maloleté deti potvrdí účasť ich zákonný zástupca
 • Ak dostal pozvánku člen, ktorý nie je poistený vo VšZP, musí podať prihlášku na www.vszp.sk
 • Čerpať benefity, ktoré Peňaženka zdravia ponúka, môžu všetci platní členovia s nárokom
 • Žiadosti o finančný príspevok podáva za členov správca skupiny
 • O vybavení žiadosti je informovaný správca aj člen skupiny

Peňaženka zdravia

Do lekárne

 • V tejto časti aplikácie poskytujeme pre našich poistencov zoznam nevybratých elektronických receptov.

 • Pri čiarovom kóde nájdete informáciu, či k výberu lieku potrebujete aj papierový recept.

 • Ak k vášmu predpísanému lieku existujú aj lacnejšie lieky s rovnakou účinnou látkou, v tejto časti vám to zobrazíme.

 • Služba umožňuje preposlať predpísaný recept aj vašim blízkym pomocou ikonky share.

 • Dajte nám vedieť, ako ste boli spokojní s návštevou u lekára
 • Okrem liekov a výkonov teraz vidíte aj liekové interakcie
 • V časti Poistné sa nachádza možnosť Platenie. Je určená poistencom, ktorí sú alebo boli platiteľmi (SZČO alebo samoplatitelia) Je tu dostupný stav saldokonta platiteľa, zoznam neuhradených dokladov alebo nepriradených platieb.
 • Funkčnosť Platenie umožňuje klientom zaplatiť neuhradené preddavky, nedoplatky na poistnom, nedoplatky z ročného zúčtovania, splátkový kalendár, pohľadávky vymáhané súdnym exekútorom, v konkurze.
 • Úhrada je možná prostredníctvom platobnej karty alebo prepojením na internet banking.

Platenie

V mojom okolí

 • Potrebujete rýchlo lekára, lieky alebo zdravotné pomôcky? Aplikácia vás nasmeruje do najbližších ambulancií, pohotovostí, lekární a ďalších zariadení vo vašom okolí.

 • Aplikácia podporuje možnosť filtrovania v zozname poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 • V detaile poskytovateľa sú uvedené kontaktné údaje spolu s otváracími, resp. ordinačnými hodinami. Aplikácia ponúka aj možnosť navigácie k vybranému poskytovateľovi.

V aplikácii poistencom zobrazujeme informácie o nároku na preventívne prehliadky a tiež dátum absolvovania poslednej preventívnej prehliadky

 • Pre muža zobrazujeme možnosť absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, urológa a stomatológa.

 • Pre ženu zobrazujeme možnosť absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecného lekára, gynekológa a stomatológa.

Moji lekári a prevencia

Pridanie OSOBY

Chcete mať prehľad aj o Vašom dieťati alebo osobe, ktorú máte v opatrovníctve? Pridajte si ich cez mobilnú aplikáciu a získate prístup k prehľadu o zdravotných výkonoch alebo liekoch, ktoré práve užívajú. Ak budete potrebovať preukaz, budete ho mať vždy poruke.

 • Pre pridanie stačí uviesť iba rodné číslo pridávanej osoby.

 • Dieťa bude pridané online.

 • Osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony bude pridaná po overení Vášho vzťahu k nej.

Užitočnou službou, ktorá môže pomôcť pri záchrane života, je SOS karta prvej pomoci. Poistenec si do nej môže zaznamenať informácie o krvnej skupine, chronických chorobách, alergiách, liekoch, ktoré užíva. Údaje sa na displeji zobrazia aj v prípade, že je mobilný telefón zamknutý. Súčasťou SOS karty je možnosť zavolať rýchlu zdravotnú službu na linke 155 či núdzový ICE kontakt.

KARTA PRVEJ POMOCI

Hodnotenie návštevy lekára

 • Ďalšou službou, ktorú aktuálne zavádzame, je hodnotenie návštevy lekára. Môžete vyjadriť svoj názor na návštevu u konkrétneho lekára, ktorý vám poskytoval zdravotnú starostlivosť.

Prihláste sa do ePobočky bez GRID karty:

 • V prihlasovacej obrazovke ePobočky (www.epobocka.com) zadá poistenec svoje prihlasovacie meno a heslo a klikne na tlačidlo Prihlásiť sa

 • Obrazovka na výber bezpečnostného predmetu mu ponúkne spôsob overenia cez mobilnú aplikáciu alebo GRID kartou, ak ju má poistenec vydanú.

 • Poistenec si vyberie možnosť overenia prostredníctvom mobilnej aplikácie.

 • Otvorí si v mobile aktivovanú aplikáciu VšZP, v menu vyberie možnosť Prihlásenie do ePobočky a klikne na Povoliť.

 • Poistencovi sa následne v ePobočke sprístupní jeho konto.

Prihlásenie do ePobočky