Preskočiť na obsah

Prieskum spokojnosti pacientov 2021

Chcete vedieť, ako hodnotili hospitalizovaní pacienti nemocnice za rok 2021? Pozrite si rebríček ústavných zdravotníckych zariadení, ktorý vznikol na základe dotazníka medzi našimi poistencami.

Legenda:
Spokojnosť pacientov: obrázok - najlepšia spokojnosť pacientov najlepšia obrázok - priemerná spokojnosť pacientov priemerná obrázok - najhoršia spokojnosť pacientov najhoršia

Informácie k hodnoteniu

Prieskum bol realizovaný za účelom zisťovania spokojnosti s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti. Dotazníky boli distribuované elektronickou formou vybranej vzorke poistencov VšZP, ktorí boli v roku 2021 hospitalizovaní (v trvaní minimálne jeden deň a majú platný poistný vzťah). Z prieskumu boli vylúčené detské nemocnice, psychiatrické nemocnice, stacionáre a väzenské nemocnice. Ak bol počet respondentov pre danú nemocnicu nedostatočný, nemocnica bola z prieskumu vylúčená. Získané údaje z dotazníka sú anonymné a budú použité výhradne na účely prieskumu.

Dotazník pozostával zo 14 otázok. Zaujímalo nás, či sú naši pacienti spokojní so starostlivosťou zo strany lekárov, sestier, kvalitou stravy, ubytovania a celkovo. Zisťovanie spokojnosti pacientov je dôležitou súčasťou hodnotenia kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ďakujeme každému poistencovi, ktorý sa zapojil do tohto prieskumu.

Prieskum spokojnosti pacientov 2020
Prieskum spokojnosti pacientov 2019

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.