Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Tlačivá – žiadosti o súhlas s úhradou


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

„Žiadosť o úhradu liekov, DP, uvedených v kategorizačných zoznamoch, pri nesplnení IO, PO a žiadosť o úhradu liekov, DP neuvedených v kategorizačných zoznamoch“ zasiela poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na adresu:

VšZP, generálne riaditeľstvo, 
sekcia liekovej politiky a centrálnych nákupov,
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

Vážená odborná verejnosť,

Z dôvodu snahy o trvalé skvalitňovanie služieb Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v rámci rozvoja elektronizácie a inovácií pristúpila k úprave žiadostí o úhradu liekov / dietetických potravín predkladaných poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanoveniami § 3 ods. 2, 55 ods. 2, § 88 ods. 7 a § 88 ods. 8 zákona č. 363/2011 Z. z. zákona o rozsahu o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. je odstránenie administratívnej záťaže poskytovateľov zdravotnej starostlivosti stanovením všeobecných náležitostí potrebných pre účely posudzovania nároku na úhradu vynaložených nákladov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, a v opodstatnených prípadoch taktiež predĺžením doby platnosti vydávaných súhlasov zdravotnej poisťovne.

V zmysle odstránenia administratívnej záťaže poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., rozhodla od 1.1.2021 o odstránení protokolov

na stránke www.vszp.sk v sekcii poskytovatelia – zdravotná starostlivosť – tlačivá, vzory protokolov o začatí a kontrole liečby.

Nové žiadosti sú dostupné na stránke www.vszp.sk v sekcii poskytovatelia – zdravotná starostlivosť – tlačivá, žiadosti o súhlas s úhradou (pri splnení IO,PO / pri nesplnení IO/PO / neuvedených v kategorizačných zoznamoch) – lieky a dietetika.

Veríme, že aj týmto krokom spoločne prispejeme k zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Dokumenty na stiahnutie:

Formát pdf Formulár - čistý ordinačný čas[630,4 kB]
Formát rtf Protokol chirurgickej liečby morbídnej obezity[89,65 kB]
Formát rtf Hlásenie o efektivite chirurgickej liečbe morbídnej obezity[76,19 kB]
Formát pdf Dotazník rizikových faktorov CMP[243,18 kB]
Formát rtf Dohoda o používaní zdravotníckej pomôcky[100,13 kB]
Formát rtf Protokol o prevzatí a odovzdaní zdravotníckej pomôcky[474,71 kB]
Formát rtf ZS poskytovaná deťom s obezitou u VLDD[258,55 kB]
Formát rtf Protokol o liečbe hypertenzie u VLD[196,15 kB]
Formát rtf Hospic poskytovanie ZS poistencom s Dg R40 2[362,08 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie úhrady za poskytovanie ústavnej starostlivosti v hospici 06 13[355,96 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v Dome ošetrovateľskej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia[116,12 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie úhrady za poskytovanie ústavnej starostlivosti v LDCH[352,8 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou inzulínovej pumpy[296,44 kB]
Formát rtf Žiadosť o opakovaný súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou inzulínovej pumpy[122,85 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu a poskytnutie elektrického vozíka na základe verejného zdravotného poistenia[184,15 kB]
Formát rtf Návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti – príloha č.15[47,36 kB]
Formát rtf Protokol o výsledku implantácie osobitne uhrádzanej ZP[15,48 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu mimoriadne finančne náročnej zdravotnej starostlivosti[109,35 kB]
Formát rtf Žiadosť na prenájom prístroja DDOT[300 kB]
Formát rtf Žiadosť na schválenie úhrady DUPV[230,28 kB]
Formát rtf Žiadosť o poskytnutie dlhodobej domácej NIPPV[345,64 kB]
Formát rtf Žiadosť o poskytnutie CPAP liečby[336,05 kB]
Formát rtf Žiadosť o predĺženie pobytu poskytovania zdravotnej starostlivosti v stacionári[307,83 kB]
Formát rtf Návrh na poskytovanie ZS v stacionári[301,6 kB]
Formát rtf Žiadosť o obstaranie rastového hormónu (začiatok liečby)[302,19 kB]
Formát rtf Žiadosť o obstaranie rastového hormónu (pokračovanie liečby)[320,99 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou schválenej/registrovanej zdravotníckej pomôcky neuvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok[99,94 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas k úhrade výkonu jednodňovej zdravotnej starostlivosti (JZS)[81,22 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou nadlimitného množstva zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok[98,82 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas zdravotnej poisťovne s úhradou zdravotníckej pomôcky uvedenej v zozname zdravotníckych pomôcok pri nesplnení preskripčného obmedzenia, indikačného obmedzenia[98,82 kB]
Formát rtf Žiadosť o zazmluvnenie úhrady zdravotníckej pomôcky nezaradenej v zozname osobitne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok[31,73 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas s úhradou zazmluvnenej zdravotníckej pomôcky zaradenej v zozname osobitne uhrádzaných zdravotníckych pomôcok[40,11 kB]
Formát rtf Protokol na presun liekov[111,85 kB]
Formát rtf Návrh na liečbu v tatranských OLÚ[76,65 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas s poskytovaním ZS pre dlhodobo ventilovaných a apalických pacientov - Zelený sen[357,05 kB]
Formát rtf Žiadosť o súhlas s poskytovaním ZS pre dlhodobo ventilovaných a apalických pacientov - FN Trnava[358,71 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu lieku, DP uvedených v kategorizačných zoznamoch pri splnení IO, PO[176,31 kB]
Formát rtf Žiadosť o úhradu liekov, DP uvedených v kategorizačných zoznamoch pri nesplnení IO, PO, a žiadosť o úhradu liekov, DP neuvedených v kategorizačných zoznamoch[172,38 kB]
Formát rtf Návrh na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni - Štós[69,62 kB]
Formát rtf Hlásenie o podaní liečby Eptakog alfa aktivovaný parent. NOVOSEVEN[237,37 kB]
Formát rtf Žiadosť o asistované vykašliavanie[584,02 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poskytovatelia Zdravotná starostlivosť Tlačivá – žiadosti o súhlas s úhradou


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.