Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Zmenili ste zdravotnú poisťovňu? Nezabudnite to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi

27.12.2022

Od januára 2023 do rodiny najväčšej zdravotnej poisťovne pribudne 61 288 nových poistencov, čo je historicky najlepší výsledok poisťovne z pohľadu akvizície za posledných desať rokov. So zmenou zdravotnej poisťovne sa však spája povinnosť – nahlásiť túto skutočnosť svojmu zamestnávateľovi.

Zmenu zdravotnej poisťovne musí nový poistenec bezpodmienečne oznámiť svojmu zamestnávateľovi, a to najneskôr do ôsmich dní odo dňa zmeny, t. j. do 8. januára 2023. Ak má poistenec viacerých zamestnávateľov, je potrebné túto zmenu oznámiť všetkým. „O zmene informujte aj vášho ošetrujúceho lekára. Hlavne v prípade, ak máte schválenú alebo nedočerpanú liečbu v predchádzajúcej poisťovni, kde je potrebná žiadosť od ošetrujúceho lekára na pokračovanie liečby,“ pripomína manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová. Pokiaľ svoju povinnosť poistenec zanedbá, môže mu Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 331 eur.

Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške. Toto oznámenie je možné urobiť aj elektronicky prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP či osobne na pobočkách VšZP.

Ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBANU novej zdravotnej poisťovne. VšZP odporúča skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2023 sa totiž zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO na 84,77 eura.

Minimálna výška preddavku pre osoby so zdravotným postihnutím je v sume 42,38 eura.

Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2023 do 8. februára 2023. Poistenci VšZP už nemusia chodiť do banky či na poštu, môžu využívať aj nový spôsob platenia poistného  prostredníctvom mobilnej aplikácie VšZP. Ušetríte tak svoj čas, viete si skontrolovať správnu výšku preddavku, výšku preplatku alebo nedoplatku na poistnom a tieto preddavky, alebo nedoplatky aj v aplikácii jednoducho uhradiť,“ vysvetľuje E. Peterová. Samostatne zárobkovo činné osoby sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2023 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2021. V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného, alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného.

Naďalej platí, že ak je poistenec samostatne zárobkovo činná osoba a činnosť začal vykonávať v roku 2021 a súčasne má aj iného platiteľa poistného, preddavky na  poistné od 01. 01. 2023 do 31.12.2023 nie je povinný odvádzať.

Preukaz poistenca nájdu noví poistenci aj v aplikácii VšZP

Aktuálny preukaz poistenca zašle VšZP novému poistencovi v priebehu mesiaca december doporučenou poštou na adresu. „U lekára je možné sa tiež plnohodnotne preukázať aj elektronickou kartičkou poistenca. Digitálny preukaz poistenca spolu s európskym preukazom poistenca majú naši poistenci vždy poruke v našej mobilnej aplikácii VšZP,“ dodáva E. Peterová. Aplikácia uľahčuje manažovanie zdravia celej rodiny, zabezpečuje rýchly prehľad o zdraví, lekároch, predpísaných liekoch či vyšetreniach poistenca.

Najnovšie správy

 • VšZP a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily na podporu prevencie a športu

  18.07.2024

  Spolupráca pri organizovaní športových podujatí, podpora mladých talentov, workshopy a semináre pre športovcov i verejnosť, ale aj vzájomná výmena dát a kooperácia v oblasti výskumu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je užšia spolupráca v oblasti podpory prevencie a zdravého životného štýlu a tiež pri rozvoji slovenského športu.

  Čítajte viac

 • Riziko úrazu u detí počas letných mesiacov rastie

  15.07.2024

  Prázdniny, pekné počasie či experimentovanie sa pravidelne podpisujú pod každoročný vzrastajúci trend úrazovosti u detí počas leta. Ten eviduje aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré vysiela záchranárov k deťom tradične viac ako v iných mesiacoch v roku. Od júna do septembra 2023 uskutočnili záchranári 8 172 výjazdov k detským pacientom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami.

  Čítajte viac

Všetky správy