Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Poistenci VšZP majú zabezpečenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti

Rokovania VšZP so zástupcami združení ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa skončili dohodou na pokračovaní zmluvného vzťahu. Poistenci tak majú i naďalej zabezpečenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Po náročných rokovaniach sa VšZP a zástupcom ambulantného sektora podarilo nájsť prienik požiadaviek a možností oboch strán. Rokovania o zásadných a principiálnych úpravách zmluvných podmienok sú ukončené a pred nimi je už len administratívne dotiahnutie dohody.

„Okrem celoplošného navýšenia základných cien s vplyvom na najširšie spektrum ambulancií sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (PZS) ponúkli aj zazmluvnenie nových výkonov. Tie by, okrem iného, mali prispieť aj k skráteniu čakacích dôb u špecialistov, u ktorých evidujeme nadpriemerne dlhé termíny na vyšetrenie. Novými zmluvnými podmienkami sme tiež vytvorili priestor pre finančné stabilizovanie viacerých odborností, ktoré boli dlhodobo podfinancované a boli teda identifikované ako tie, kde je potreba finančnej podpory výraznejšia,“ uvádza Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP. Ide napríklad o FBLR, pediatrickú neurológiu, psychiatriu, pneumológiu, hematológiu, dermatovenerológiu a ďalšie.

Nové zmluvné podmienky teda predstavujú vyváženú kombináciu všeobecných a individuálnych zmluvných úprav, a to tak v záujme pacienta ako aj PZS.

Najnovšie správy

Všetky správy