Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

O poistencov VšZP bude v štátnych nemocniciach i naďalej postarané

29.03.2022

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Asociácia štátnych nemocníc sa dnes dohodli na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti od 1.4.2022.

Vážime si prístup predstaviteľov štátnych nemocníc združených v Asociácii štátnych nemocníc, otvorený dialóg počas náročných rokovaní a vzájomné pochopenie aktuálnej situácie, v ktorej bolo potrebné nájsť konsenzus medzi požiadavkami nemocníc a možnosťami poisťovne. Obe strany však dospeli k záveru, že všetky záujmy musia ustúpiť tomu najdôležitejšiemu – pacientovi, a to s cieľom zabezpečiť mu kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP.

VšZP finišuje rokovania aj s ostatnými zdravotníckymi organizáciami v prospech efektívnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, v kontexte zrovnoprávnenia úhradových mechanizmov bez rozdielu či ide o súkromnú alebo štátnu nemocnicu.

Organizáciám zastupujúcim ambulantných poskytovateľov VšZP predložila ponuku, ktorá pre nich znamená navýšenie príjmov v súlade so štátnym rozpočtom. V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti VšZP zvyšuje finančné ohodnotenie ceny práce lekára vo všetkých odbornostiach a smeruje finančné zdroje na podporu prevencie, ako aj na podporu starostlivosti o starších, často komplikovanejších pacientov od 70 rokov.

Vo vybraných odbornostiach, ktorými sú pneumológia, urológia, diabetológia a psychiatria prichádza VšZP, aj po konzultáciách s odbornými spoločnosťami, k viacerým pozitívnym zmenám v zmluvných vzťahoch -  k rozšíreniu alebo úprave spektra zdravotných výkonov, čo vedie k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti pre pacienta, ale novinkou je aj edukácia pacienta sestrou pri chronických ochoreniach obezity, čo pomôže k zachyteniu čo najväčšieho počtu pacientov s rizikovými faktormi.

Väčšina ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti oceňuje snahu poisťovne o naplnenie ich požiadaviek v maximálnej možnej miere, ktorá je limitovaná rozpočtovými pravidlami štátneho rozpočtu a úspornými opatreniam. Preto veríme, že sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naplníme natoľko, aby sme sa i naďalej dokázali postarať o zdravie takmer troch miliónov ľudí a súčasne vedeli podporiť všetky segmenty zdravotnej starostlivosti.

V prípade neochoty zástupcov Združenia ambulantných poskytovateľov ustúpiť zo svojich nárokov a prijať návrhy VšZP zvyšujúce efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti za podmienky dodržania hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi, poisťovňa ich požiadavky nebude akceptovať. To však nie je prekážkou pokračovať v rokovaniach s  jednotlivými členmi ZAP, ktorí majú záujem dohodnúť sa v záujme pacienta.

Najnovšie správy

 • VšZP a Slovenský olympijský a športový výbor spojili sily na podporu prevencie a športu

  18.07.2024

  Spolupráca pri organizovaní športových podujatí, podpora mladých talentov, workshopy a semináre pre športovcov i verejnosť, ale aj vzájomná výmena dát a kooperácia v oblasti výskumu. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) a Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je užšia spolupráca v oblasti podpory prevencie a zdravého životného štýlu a tiež pri rozvoji slovenského športu.

  Čítajte viac

 • Riziko úrazu u detí počas letných mesiacov rastie

  15.07.2024

  Prázdniny, pekné počasie či experimentovanie sa pravidelne podpisujú pod každoročný vzrastajúci trend úrazovosti u detí počas leta. Ten eviduje aj Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR, ktoré vysiela záchranárov k deťom tradične viac ako v iných mesiacoch v roku. Od júna do septembra 2023 uskutočnili záchranári 8 172 výjazdov k detským pacientom s rôznymi zdravotnými ťažkosťami.

  Čítajte viac

Všetky správy