Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

O poistencov VšZP bude v štátnych nemocniciach i naďalej postarané

Všeobecná zdravotná poisťovňa a Asociácia štátnych nemocníc sa dnes dohodli na podmienkach financovania zdravotnej starostlivosti od 1.4.2022.

Vážime si prístup predstaviteľov štátnych nemocníc združených v Asociácii štátnych nemocníc, otvorený dialóg počas náročných rokovaní a vzájomné pochopenie aktuálnej situácie, v ktorej bolo potrebné nájsť konsenzus medzi požiadavkami nemocníc a možnosťami poisťovne. Obe strany však dospeli k záveru, že všetky záujmy musia ustúpiť tomu najdôležitejšiemu – pacientovi, a to s cieľom zabezpečiť mu kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol Richard Strapko, generálny riaditeľ VšZP.

VšZP finišuje rokovania aj s ostatnými zdravotníckymi organizáciami v prospech efektívnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti, v kontexte zrovnoprávnenia úhradových mechanizmov bez rozdielu či ide o súkromnú alebo štátnu nemocnicu.

Organizáciám zastupujúcim ambulantných poskytovateľov VšZP predložila ponuku, ktorá pre nich znamená navýšenie príjmov v súlade so štátnym rozpočtom. V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti VšZP zvyšuje finančné ohodnotenie ceny práce lekára vo všetkých odbornostiach a smeruje finančné zdroje na podporu prevencie, ako aj na podporu starostlivosti o starších, často komplikovanejších pacientov od 70 rokov.

Vo vybraných odbornostiach, ktorými sú pneumológia, urológia, diabetológia a psychiatria prichádza VšZP, aj po konzultáciách s odbornými spoločnosťami, k viacerým pozitívnym zmenám v zmluvných vzťahoch -  k rozšíreniu alebo úprave spektra zdravotných výkonov, čo vedie k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti pre pacienta, ale novinkou je aj edukácia pacienta sestrou pri chronických ochoreniach obezity, čo pomôže k zachyteniu čo najväčšieho počtu pacientov s rizikovými faktormi.

Väčšina ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti oceňuje snahu poisťovne o naplnenie ich požiadaviek v maximálnej možnej miere, ktorá je limitovaná rozpočtovými pravidlami štátneho rozpočtu a úspornými opatreniam. Preto veríme, že sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti naplníme natoľko, aby sme sa i naďalej dokázali postarať o zdravie takmer troch miliónov ľudí a súčasne vedeli podporiť všetky segmenty zdravotnej starostlivosti.

V prípade neochoty zástupcov Združenia ambulantných poskytovateľov ustúpiť zo svojich nárokov a prijať návrhy VšZP zvyšujúce efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti za podmienky dodržania hospodárneho nakladania s verejnými zdrojmi, poisťovňa ich požiadavky nebude akceptovať. To však nie je prekážkou pokračovať v rokovaniach s  jednotlivými členmi ZAP, ktorí majú záujem dohodnúť sa v záujme pacienta.

Najnovšie správy

Všetky správy