Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Chcete zamestnať ľudí z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska?

Utečenci z Ukrajiny, ktorí získali štatút dočasného útočiska, majú možnosť zamestnať sa na Slovensku ako ktorýkoľvek cudzinec pochádzajúci z tretej krajiny.

V prípade, že majú dohodnutý príjem aspoň vo výške minimálnej mesačnej mzdy, vstúpia do systému verejného zdravotného poistenia na základe podania prihlášky poistenca. K prihláške poistenca je potrebné priložiť aj pracovnú zmluvu a doklad o dočasnom útočisku. V prípade, že takýto cudzinci nemajú pridelené rodné číslo, nie je potrebné ho na prihláške uvádzať. Na vystavenom preukaze poistenca budú mať uvedené identifikačné číslo nahradzujúce rodné číslo.

Zamestnávateľ môže zamestnať občana Ukrajiny, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko a vydaný doklad o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC„, formou pracovného pomeru, teda na pracovnú zmluvu alebo formou dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zamestnávateľ si plní oznamovacie povinnosti za svojich zamestnancov elektronicky do 8 pracovných dní, a to prostredníctvom ePobočky (podaním dávky 601) alebo na elektronickom nosiči.

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny ohľadom zamestnania, dotácií na deti, či humanitárnej pomoci sú dostupné na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Najnovšie správy

Všetky správy