Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi Vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

Novinky

VšZP ruší príjmový účet za bývalú SZP

VšZP s účinnosťou k 28. 02. 2018 ruší príjmový účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu SK77 8180 0000 0070 0040 1201, určený na platenie preddavkov a nedoplatkov za poistencov bývalej Spoločnej zdravotnej poisťovne, a. s., za obdobie do decembra 2009 (vrátane).

27.02.2018 Čítať viac

VšZP získala ocenenie Slovak Superbrands 2018

Všeobecnú zdravotnú poisťovňu ocenila komisia expertov. Patrí podľa nich medzi prvotriedne značky na slovenskom trhu.

12.02.2018 Čítať viac

Nová výška preddavku na poistné pre samostatne zárobkovo činné osoby

Pripomíname, že od 1. januára 2018 sa pre samostatne zárobkovo činné osoby mení výška preddavku na poistné. V tejto súvislosti by ste mali vedieť, že preddavok na poistné je splatný do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca, čiže za mesiac január treba preddavok na poistné uhradiť do 8. februára 2018.

07.02.2018 Čítať viac

VšZP podporuje prevenciu zdravia očkovaním, poistencom sprístupňuje elektronický očkovací kalendár na rok 2018

Očkovanie je preukázateľne najúčinnejším prostriedkom prevencie infekčných ochorení. Vakcináciou sme sa zbavili mnohých prenosných chorôb, ktoré dodnes v niektorých častiach sveta zabíjajú deti i dospelých. Nedávne správy o výskyte osýpok na území Slovenska, zvýšenom počte chorých na hepatitídu A, ako aj každoročné chrípkové epidémie potvrdzujú, že význam očkovania sa neoplatí podceňovať.

05.02.2018 Čítať viac

eRecept je oslobodený od poplatku, zhodli sa na tom VšZP, SLeK a NCZI

Spoločné vyhlásenie generálneho riaditeľa VšZP, generálneho riaditeľa NCZI a Prezidenta SLeK Spustenie eZdravia od 01.01.2018 umožňuje lekárom predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky elektronicky a predpis či poukaz podpísať elektronickým preukazom zdravotného pracovníka (ePZP). Takto vystavené predpisy a poukazy vie lekáreň pripojená do eZdravia elektronicky spracúvať a liek alebo zdravotnícku pomôcku vydať.

01.02.2018 Čítať viac

Rok 2017 skončila VšZP so ziskom 35 miliónov eur

Napriek ozdravnému plánu poisťovňa zabezpečila viac vyšetrení pre pacientov, platby navyšovala nemocniciam aj ambulanciám.
Všeobecná zdravotná poisťovňa končí jeden z najťažších rokov vo svojej histórii s pozitívnym hospodárskym výsledkom. Napriek tomu, že VšZP bola v režime ozdravného plánu, dosiahla historicky najlepší hospodársky výsledok od svojej transformácie na akciovú spoločnosť v roku 2005. Podľa predbežných výsledkov účtovnej závierky dosiahla za rok 2017 zisk 35 miliónov eur. Presný údaj o hospodárskom výsledku bude známy v apríli tohto roka po overení účtovnej závierky potvrdenej audítorom.

25.01.2018 Čítať viac

Výpadok služby elektronickej preskripcie eRecept

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) informuje klientov, že 22. januára dopoludnia zaznamenala výpadok služby  elektronickej preskripcie eRecept. Technické problémy sa týkajú domény Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), na ktorej je eRecept nasadený. VšZP požiadala NCZI o súčinnosť a urýchlenú nápravu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti by mali v tomto prípade predpisovať bez využitia elektronických služieb.

22.01.2018 Čítať viac

VšZP má za sebou náročný, ale aj úspešný rok
Zhodnotenie roka 2017 očami generálneho riaditeľa VšZP, Miroslava Kočana

VšZP má za sebou náročný rok, ktorého rámce určovali pravidlá ozdravného plánu. Vnímal som to ako priestor pre manažérske nastavenie efektívnych pravidiel s presahom do ďalších rokov. Bol to rok intenzívnej komunikácie a rokovaní o nastavovaní zmluvných vzťahov a podmienok. Som rád, že môžem skonštatovať, že sa nám to podarilo bez toho, aby to pocítili naši poistenci. V roku úsporných opatrení síce bolo menej priestoru na investície do rozvojových projektov, napriek tomu sa nám ich podarilo spustiť niekoľko.

18.01.2018 Čítať viac

Zapojte sa 23. januára do online diskusie o zmenách v zdravotnom poistení

Nový rok priniesol so sebou zmeny v oblasti zdravotného poistenia novelizáciou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Máte nejaké otázky, na ktoré nepoznáte odpovede, alebo potrebujete niečo vysvetliť?

16.01.2018 Čítať viac

Krátkodobý výpadok elektronickej služby – overenie poistenosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa informuje klientov, že 11. januára dopoludnia zaznamenala krátkodobý výpadok služby „Overenie poistenosti“ , ktorá je súčasťou eReceptu. Pri predpisovaní liekov služba chybne generovala údaje o poistenosti klientov. Technickú chybu VšZP v krátkom čase odstránila a služba už funguje korektne.

11.01.2018 Čítať viac

 

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.