Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Poistenci


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Som na zozname dlžníkov?

 
Kalkulačka
doplatkov za lieky

Kalkulačka  doplatkov za lieky

Od 1.11.2015 je účinný zákon 265/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že dôchodcovia a držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím by mali zaplatiť za lieky štvrťročne najviac 25 €, deti vo veku nedovŕšených 6 rokov 8 € a deti vo veku nedovŕšených 6 rokov s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia 0 €. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im vráti rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

Od 1.4.2011 platí novela zákona o zdravotnom poistení, ktorá zavádza ochranný limit na doplatky za lieky. Znamená to, že dôchodcovia by mali zaplatiť za lieky štvrťročne najviac 45 € a ťažko zdravotne postihnutí občania najviac 30 €. Ak zaplatia viac, zdravotná poisťovňa im tento rozdiel vráti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

Od 1.1.2018 je účinný zákon 336/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Znamená to, že na poberateľov invalidného dôchodku a držiteľov preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím sa bude vzťahovať limit spoluúčasti 12 €, na poberateľov starobného dôchodku, výsluhového dôchodku, predčasného dôchodku to bude limit spoluúčasti 30 €, na deti vo veku nedovŕšených 6 rokov limit spoluúčasti 10 € a na deti vo veku nedovŕšených 6 rokov s preukazom ťažkého zdravotného postihnutia 0 €. Ak štvrťročne zaplatia viac ako je zákonom stanovený limit spoluúčasti, zdravotná poisťovňa im uhradí rozdiel medzi úhrnnou výškou prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu náhradnú zdravotnícku pomôcku, najlacnejšiu náhradnú dietetickú potravinu a limitom spoluúčasti. Zákon však presne stanovuje podmienky, za akých má poistenec nárok na vrátenie doplatkov.

S cieľom pomôcť poistencom zistiť, či majú nárok na vrátenie doplatku, prípadne v akej výške, pripravila Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. jednoduchú pomôcku . Kalkulačka  doplatkov za lieky vám po zadaní požadovaných základných údajov povie, či spĺňate zákonom stanovené podmienky na vrátenie doplatku.

Vyberte si rok podľa toho za ktoré obdobie chcete zrealizovať výpočet doplatku za liek:

 • 1. Výška dôchodku
 • 2. Typ poistenca
 • 3. Zamestnanec / SZČO
 • 4. Výber obdobia
 • 5. Výber liekov
 • 6. Výsledok doplatku
 • 1. Typ poistenca
 • 2. Výber obdobia
 • 3. Výber liekov
 • 4. Výsledok doplatku

1. Výška dôchodku

V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť

Je výška Vášho dôchodku vyššia ako 412,00 € mesačne?

Ak výška dôchodku je viac ako 50% priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (na rok 2015 je to suma 412,00 €), tak nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky.

2. Typ poistenca

1. Typ poistenca

V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť

3. Zamestnanec / SZČO

V súčasnosti nespĺňate podmienky na vrátenie doplatku za lieky. zatvoriť

Ste súčasne zamestnancom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou?

(teda máte príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov (príjmy zdaňované podľa § 5 a § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), okrem príjmov z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru)

4. Výber obdobia

2. Výber obdobia

Vyberte obdobie, za ktoré chcete nárok na doplatok za lieky vypočítať

5. Výber liekov

3. Typ poistenca

V tejto časti vyplňte zoznam liekov, pri ktorých ste hradili doplatok v lekárni v priebehu daného štvrťroka.

NázovBaleniePočet baleníDoplatok poistencaDoplatok náhradného lieku
Spolu 0 € 0 €

Vyhľadávanie liekov

zatvoriť okno

Liek bol pridaný do Vášho zoznamu.

Späť na zoznam Pridať ďalší liek

6. Výsledok doplatku

4. Typ poistenca

Oznam: Na základe Vašich údajov sme vypočítali sumu doplatku, na ktorú máte nárok v zmysle platnej legislatívy vo výške: za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny uhradené v lekárňach v období .

Do celkovej výšky úhrad sa započítavajú len doplatky vo výške prepočítaného doplatku za najlacnejší náhradný liek, najlacnejšiu zdravotnícku pomôcku a najlacnejšiu dietetickú potravinu.

Táto úhrnná výška úhrad sa porovnáva s limitom spoluúčasti (vo Vašom prípade €). Rozdiel (doplatok, ktorý sa má vrátiť) je suma doplatku uvedená vyššie.

NázovBalenieMnožstvoDoplatok poistencaDoplatok náhradného lieku
Spolu 0 € 0 €

Výpočet je len orientačný, samotný nárok aj suma budú vypočítané po uplynutí daného štvrťroka na základe údajov v informačnom systéme zdravotnej poisťovne.

V prípade, že v danom štvrťroku je výška úhrad za doplatky za lieky, o ktorú je limit spoluúčasti prekročený, menšia ako 3 Eurá, poisťovňa za daný štvrťrok nebude túto sumu uhrádzať, avšak táto suma sa pripočíta k úhrnnej výške úhrad za nasledujúci kalendárny štvrťrok.

Odoslať e-mailom

 • 1. Výška dôchodku
 • 2. Typ poistenca
 • 3. Zamestnanec / SZČO
 • 4. Výber obdobia
 • 5. Výber liekov
 • 6. Výsledok doplatku
 • 1. Typ poistenca
 • 2. Výber obdobia
 • 3. Výber liekov
 • 4. Výsledok doplatku
suma, ktorá vstupuje do výpočtu doplatku
suma, ktorú ste uhradili za lieky v lekárni

Jednoduchšie ako pomocou kalkulačky získate informácie o doplatkoch za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny  aktiváciou ePobočky. Ak stále váhate, či ju potrebujete alebo nie,  pozrite sa, o aký komfort pri výpočte doplatkov prichádzate

 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.