Preskočiť na obsah

Vykazovanie dát - postup

Pri vykazovaní dát je potrebné postupovať podľa metodických usmernení ÚDZS:

  • Aktuálne metodické usmernenie o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou
  • Aktuálne metodické usmernenie o spracovaní a vykazovaní lekárskych predpisov a lekárskych poukazov elektronickou formou

Metodické usmernenia nájdete na webovej stránke www.udzs-sk.sk

Vykazovanie dát dopravnej služby - upresnenie

  • Vysvetlenie k typu prevozu INF:
    Typ prevozu INF vzniká zlúčením prevozov INF+SPEC+DZSA+DZSP+OSL+ZPN+ZPI. Nejde teda výlučne len o prevoz infekčných poistencov. Ale keďže sa tu zlučujú viaceré prevozy, musí sa pri vykazovaní postupovať výlučne logicky. Ak pôjde o prevoz infekčného pacienta, alebo prevoz pacienta s osobitným režimom, čo by mal na žiadanke označiť lekár, môže byť v sanitke vykázaný iba jeden poistenec. Ale ak pôjde o prevoz pacienta so ZŤP, prípadne cez sviatky (podľa Aktuálneho metodického usmernenia ÚDZS o spracovaní a vykazovaní zdravotných výkonov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti elektronickou formou), tak môžu byť vykázaní aj viacerí poistenci prevážaní spolu.
  • V dokumentoch na stiahnutie je uvedený aktualizovaný Príkaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov, platný od 1.7.2011. VšZP bude naďalej akceptovať aj pôvodný Príkaz na dopravu osoby zo zdravotných dôvodov (ŠEVT 14 908 1). V riadku „Z dôvodu“ je potrebné uviesť dôvod prepravy v zmysle zmluvy – Všeobecné zmluvné podmienky bod 17):

    a) prevoz na schválenú liečbu v cudzine, b) prevoz na vyššie odborné pracovisko ako pokračovanie v hospitalizácii, alebo na odborné vyšetrenie počas hospitalizácie, c) zabezpečenie protiepidemického režimu, d) zaradenie do dialyzačného alebo transplantačného režimu, e) prevoz po podaní chemoterapie, aktinoterapie alebo na onkologickú kontrolu, pričom vzhľadom na zdravotný stav poistenec nie je schopný samostatného pohybu, f) neschopnosť samostatného pohybu a dopravy prostriedkami verejnej dopravy, g) prevoz na schválenú kúpeľnú liečbu, ktorá bezprostredne nadväzuje na ústavnú starostlivosť, h) prevoz lekára návštevnej LSPP k poistencovi, i) prevoz transfúznych prípravkov a liekov v osobitne naliehavých prípadoch
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.