Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Pri cestách do zahraničia potrebujete nielen EPZP, ale aj komerčné poistenie

Čerpanie zdravotnej starostlivosti v zahraničí od júna do augusta 2022 využilo 2 423  poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Išlo najmä o hospitalizácie, úhradu liekov a zubné ošetrenia. Zdravotné problémy sa poistencom nevyhýbajú ani na dovolenke, za hranicami našej krajiny je preto potrebné mať pri sebe Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Jeho elektronická verzia je najbezpečnejším riešením aj pre deti, ktoré budú tráviť prázdniny napríklad v táboroch. Poistencom zároveň dôrazne odporúčame, aby pred každou cestou do zahraničia, bez ohľadu na cieľovú destináciu a účel cesty, uzavreli aj komerčné poistenie liečebných nákladov. Predídu tak mnohým nepríjemnostiam v prípade, keď budú odkázaní na zdravotnú starostlivosť v zahraničí.

Najviac poistencov VšZP, a to 1 325, bolo v sledovaných letných mesiacoch minulého roka ošetrených lekárom v Českej republike. V Rakúsku vyhľadalo zdravotnú starostlivosť 217 poistencov a 212 klientov ju využilo v Nemecku. „Približne stovka poistencov potrebovala lekára počas návštevy Španielska, Maďarska a Chorvátska,“ dopĺňa manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí sa počas minulého leta vyšplhali na 1 308 093 eur. „Najvyššie priemerné náklady na poistenca vychádzali v Nemecku (2 131 eur), v Rakúsku (1 438 eur) a v Taliansku (998 eur),“ spresňuje E. Peterová.

V prípade, že poistenec VšZP potrebuje zdravotnú starostlivosť v zahraničí, môže ju čerpať na základe EPZP u zmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a to za rovnakých podmienok ako domáci poistenec. Preukaz je možné využiť aj u súkromného poskytovateľa, pokiaľ má uzavretú zmluvu s niektorou zo zdravotných poisťovní uplatňujúcich európske nariadenia v štáte pobytu, teda je napojený na systém verejného zdravotného poistenia v krajine.

Všeobecná zdravotná poisťovňa tento preukaz vydáva bezplatne a platí 10 rokov. „Na základe EPZP má poistenec nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť * v členských štátoch EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, vo Švajčiarsku, na Islande a vo Veľkej Británii. Použiť ho je možné aj na načerpanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti  v Srbsku, Macedónsku a v Čiernej Hore,“ vymenovala E. Peterová.

EPZP je určený pre dočasné pobyty v zahraničí, ako je napríklad dovolenka či štúdium. Poistenci s EPZP v takom prípade za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť neplatia, resp., ak by poskytovateľ úhradu žiadal, VšZP im náklady spojené s jej poskytnutím pri splnení stanovených pravidiel spätne preplatí. Poistenci však musia uhradiť doplatky, ktoré by zaplatil aj domáci poistenec v súlade s rozsahom úkonov krytých verejným zdravotným poistením v štáte pobytu.

Nezabudnite aj na komerčné poistenie

Štáty EÚ, Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island, kde platí EPZP, nemajú rovnaký systém zdravotného poistenia ako máme na Slovensku. „V týchto krajinách je súčasťou systému aj tzv. povinná spoluúčasť, na ktorú si domáci poistenci pravidelne počas roka prispievajú. A keďže z EPZP sú kryté len zdravotné výkony, ktoré sa v danej krajine štandardne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, poistenci bez uzavretej komerčnej poistky musia pri čerpaní potrebnej zdravotnej starostlivosti počítať aj s doplatkami,“ upozorňuje E. Peterová.

Najvýhodnejším krytím pre cesty do zahraničia je preto kombinácia EPZP a komerčného poistenia. Poistenci VšZP ho môžu získať so zľavou až 60 %. Komerčné poistenie je vhodné mať aj z dôvodu, že EPZP nepokrýva náklady za spoluúčasť poistenca, náklady za prevoz do SR a na repatriáciu a tiež náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém verejného zdravotného poistenia. „Treba mať na pamäti, že z verejného zdravotného poistenia nie je nikde vo svete hradené všetko, čo súvisí so starostlivosťou o zdravie. V mnohých krajinách sa stretneme s doplatkami za lieky, alebo za ošetrenie, či operáciu. EPZP nám nekryje ani prevoz  zraneného človeka, pacienta po operácii alebo pozostatkov na Slovensko. To všetko je v réžii samotného pacienta. A preto, pri každej ceste do zahraničia, či už za oddychom alebo za prácou, odporúčame mať uzavreté aj komerčné poistenie, z ktorého budú poistencovi preplatené i tieto náklady,“ zdôrazňuje E. Peterová. Kompletné informácie o EPZP je možné nájsť na stránke VšZP.

EPZP nemusíte nosiť so sebou

EPZP nie je potrebné nosiť do zahraničia vo fyzickej podobe, postačí jeho elektronická verzia v mobilnej aplikácií VšZP. Okrem EPZP v nej nájdu poistenci aj svoj preukaz poistenca a v prípade, že má rodič v aplikácii pridané aj svoje deti, zobrazia sa mu aj ich digitálne preukazy. Preukaz poistenca či EPZP nemusia so sebou nosiť už ani mladí od 15 rokov. VšZP im rovnako umožňuje využívanie benefitov, ktoré im ponúka mobilná aplikácia. Zníži sa tak riziko, že mladý človek stratí dôležité dokumenty v tábore či pri spoznávaní cudzích krajín.

Poistenci, ktorí sú súčasťou VšZP rodiny viac ako rok, sa s lekárom môžu spojiť aj prostredníctvom jedného z unikátnych benefitov v rámci programu Vernosť+. Cez benefit Dr. Nonstop+ sa môžu poistenci telefonicky alebo cez videohovor poradiť so všeobecným lekárom alebo pediatrom o svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať predpísať liek. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekárom zdarma.

*Potrebná zdravotná starostlivosť je taká zdravotná starostlivosť, ktorej poskytnutie sa nedá vzhľadom na zdravotný stav poistenca odložiť do jeho návratu na Slovensko. Zahŕňa aj starostlivosť napr. pri chronických ochoreniach, ktorých príznaky sa môžu prejaviť náhle počas pobytu v zahraničí. Za potrebnú zdravotnú starostlivosť sa považuje aj dialýza, chemoterapia a pod., avšak ich poskytnutie si poistenec musí v mieste pobytu dopredu dohodnúť.

Najnovšie správy

Všetky správy