Veľké plus pre našich verných

Čo je Vernosť+

Program, ktorý odmeňuje za vernosť a dlhodobý vzťah s nami. Ako prvá zdravotná poisťovňa prinášame vernostný program plný zaujímavých benefitov určených pre každého, kto je súčasťou rodiny VšZP viac ako 1 rok, a deti do 6 rokov ich môžu využívať ihneď prostredníctvom zákonného zástupcu.

 

Výhody programu Vernosť+

 

Vďaka programu Vernosť+ máte prostredníctvom služieb našich partnerov možnosť získať prístup až k dvom zaujímavým benefitom:

Dr. Nonstop+ 

 • predstavuje online a telefonické spojenie s lekárom a konzultáciu zdravotného stavu 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • k tomu patrí aj služba MEDDI BioScan na meranie vybraných zdravotných parametrov
 • je určený pre všetkých verných bez rozdielu veku so zvýhodneným poplatkom
 • benefit je prístupný cez aplikáciu MEDDI app

Objednanie+

 • znamená pohodlné plánovanie vyšetrenia alebo kontroly z pohodlia domova
 • možnosť vyhľadania lekára podľa odbornosti, kraja alebo názvu poskytovateľa
 • určený pre všetkých bez rozdielu veku
 • benefit je prístupný priamo cez aplikáciu VšZP

 

 

 

 

Ako získať program Vernosť+

 

Jednoducho, v mobilnej aplikácii VšZP alebo ePobočke, stačí ak:

 • splníte podmienky nároku na vernostný program,
 • potvrdíte súhlas so Všeobecnými podmienkami používania vernostného programu VERNOSŤ+, 
 • pri deťoch od 0 do 18 rokov a osobách pozbavených spôsobilosti koná ich zákonný zástupca.

Vstúpte do programu Vernosť+ a zistite viac.

 

Často kladené otázky

Čo je program Vernosť+?

Vernostný program Vernosť+ je určený pre všetkých verných poistencov VšZP, ktorým umožní získať prístup k zaujímavým benefitom. Benefit Aktiv+ prináša vstupy do športových, rekreačných alebo kultúrnych zariadení za zvýhodnený mesačný poplatok. S benefitom Dr. Nonstop+ sa môžete spojiť s lekárom na diaľku a konzultovať svoj zdravotný stav. Objednanie+ vám umožní objednať sa na vyšetrenie z pohodlia domova.

Kto môže využívať program Vernosť+?

Nárok na program Vernosť+ má verný poistenec, ktorý:
a) má nepretržitý poistný vzťah vo VšZP trvajúci viac ako 1 rok (minimálne 366 dní) – pre poistenca do dňa predchádzajúceho dovŕšeniu veku 6 rokov sa táto podmienka považuje za splnenú –a súčasne
b) má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike a súčasne
c) má aktivovaný prístup do mobilnej aplikácie alebo ePobočky.

Môže program Vernosť+ využívať dieťa alebo poistenec pozbavený spôsobilosti na právne úkony?

Áno, je to možné po splnení podmienok. V prípade detí do 18 rokov a osôb pozbavených spôsobilosti musí udeliť súhlas s podmienkami používania zákonný zástupca. Urobí tak v mobilnej aplikácii alebo v ePobočke. Benefit Aktiv+ je k dispozícii iba deťom od dovŕšenia 16 rokov.

Ako sa dostanem k programu Vernosť+?

Program Vernosť+ je prístupný cez voľne dostupnú mobilnú aplikáciu VšZP a v ePobočke. Stačí vykonať aktiváciu programu, t. j. splniť podmienky vernosti a súhlasiť so Všeobecnými podmienkami pre používanie vernostného programu VERNOSŤ+.

Musím pri vernostnom programe využívať mobilnú aplikáciu?

Mobilná aplikácia vám umožní rýchly prístup k vernostnému programu, kdekoľvek sa nachádzate. Pokiaľ vám viac vyhovuje webové rozhranie, stačí si aktivovať elektronické služby VšZP, teda mať aktívnu ePobočku.

Od akého dátumu môžem využívať vernostný program, ak spĺňam podmienky?

Program Vernosť+ je prístupný verným poistencom VšZP od 1. 6. 2023.

Za akých podmienok zaniká nárok na program Vernosť+?

Nárok na program Vernosť+, ako aj na jednotlivé benefity, sa končí zánikom verejného zdravotného poistenia vo VšZP. Ďalej zaniká, ak poistenec odvolá súhlas s podmienkami používania a v prípade straty nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v SR (t.j. ak  sa  stanete  neplatičom poistného a ste zaradený do zoznamu dlžníkov). Bližšie informácie k zániku uvádzajú Všeobecné podmienky pre používanie vernostného programu VERNOSŤ+.

Ako sa môžem odhlásiť z programu Vernosť+?

Samotné členstvo v programe  Vernosť+ nezaväzuje klienta k zakúpeniu jednotlivých benefitov, preto nie je  potrebné členstvo ukončiť. Pokiaľ trváte na svojej požiadavke, členstvo ukončíte odvolaním súhlasu s podmienkami používania v súlade so Všeobecnými podmienkami pre používanie vernostného programu Vernosť+.

Žiadosť o odvolanie súhlasu môžete doručiť aj prostredníctvom kontaktného formulára.

Aký je postup v prípade odchodu do zahraničia?

Pokiaľ spĺňate podmienky vernostného programu a váš poistný vzťah sa preruší z dôvodu odchodu do zahraničia, nárok na program Vernosť+ zaniká. Predplatené benefity môžete používať do konca zaplateného obdobia.

Ak sa po návrate bezprostredne opätovne stanete poistencom VšZP, nárok na program Vernosť+ a čerpanie benefitov pokračuje ďalej.

Som členom vernostného programu, prečo nemôžem využívať benefity?

Členom programu Vernosť+ sa môžete stať aj v prípade, že nespĺňate podmienky programu. V tomto prípade však nie je možné využívať benefity. V mobilnej aplikácii máte uvedené, ktoré podmienky je potrebné splniť a aj čas, ktorý zostáva do ich splnenia.

Od akého dátumu môžem využívať vernostný program?

Jednou z podmienok je mať vo VšZP poistný vzťah trvajúci viac ako 1 rok (minimálne 366 dní). Členom vernostného programu sa môžete stať po odsúhlasením podmienok. Benefity môžete využívať až od nasledujúceho kalendárneho roka.

Môžem benefity programu Vernosť+ preniesť na inú osobu alebo ho s ňou zdieľať?

Benefity nie sú prenosné a platia vždy pre poistenca, teda člena programu Vernosť+, ktorý splnil podmienky pre jeho používanie.

Ako je to s platením a zrušením benefitov?

Výška poplatku závisí od benefitu. Ak je benefit spoplatnený, poplatok hradíte priamo spoločnosti – partnerovi, s ktorým VšZP spolupracuje s cieľom poskytnutia daného benefitu. Nikdy nie VšZP. Pokiaľ sa rozhodnete, že benefit nechcete využívať, môžete ho zrušiť. Podmienky používania a jednotlivé poplatky sa dozviete vždy na stránke spoločnosti – partnera VšZP pre daný benefit.

Má poistenec, ktorý je vo VšZP 10 rokov, rovnaké benefity ako poistenec, ktorý je vo VšZP 2 roky?

Áno, benefity vernostného programu sú jednotné pre všetkých verných poistencov.

Prečo končí služba Aktiv+?

Dôvodom je, že po rokovaniach s dodávateľom služby neprišlo k dohode na ďalších podmienkach, ktorá by bola akceptovateľná pre obe strany. Spolupráca bola zmluvne dohodnutá na obdobie 1 roka, a to do 31. 5. 2024, čo je uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach nášho partnera, ako aj vo všeobecných podmienkach pre používanie vernostného programu Vernosť+.

Ruší sa celá Vernosť+?

Nie. Ako verný poistenec stále môžete za nezmenených podmienok využívať službu Dr. Nonstop+, ktorý umožňuje konzultáciu so všeobecným lekárom či pediatrom 24/7. Rovnako v platnosti zostáva služba Objednanie+, ktorá umožňuje rezerváciu termínu alebo kontrolu u lekára pohodlne a online kedykoľvek a kdekoľvek na Slovensku. VšZP zároveň plánuje program Vernosť+ rozšíriť o novú atraktívnu službu, o ktorej budeme informovať už čoskoro.

Čo bude s mojím predplatným od 1. 6. 2024?

Zrážka zo strany Up Déjeuner na jún 2024 už prebehla v zmysle zmluvných podmienok platných do konca mája 2024. Svoje vstupy UpBalansea si teda môžete vyčerpať do konca júna 2024. Po tomto termíne váš účet zanikne. Pre bližšie informácie kontaktujte dodávateľa e-mailom na vszp@up-dejeuner.sk, resp. telefonicky na čísle 02/32 55 35 45 v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 h.

Viac otázok a odpovedí

Menej otázok a odpovedí

Všeobecné podmienky

Chcete zistiť podrobnejšie informácie? Nájdete ich v podmienkach k vernostnému programu.

Všeobecné podmienky©   Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.