Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Verejný prísľub VšZP poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 vydáva s účinnosťou od 1. 4. 2020 poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti verejný prísľub, ktorý nahrádza verejný prísľub platný do 31. 3. 2020.
Aktualizácia: Pre zdravotné výkony poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti a gynekológie navyšujeme cenu bodu z 0,020995 € na 0,026 € pre nasledovné výkony:

  • 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky,
  • 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor),
  • 70 - Opätovné lekárske vystavenie receptov a (alebo) poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu,

a zároveň doplňujeme revízne pravidlá tak, že prípade agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti súhlasíme s vykázaním výkonu 3441 (návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie) namiesto výkonu 3439 (návšteva v pracovnom čase) v zmysle platných zmlúv.

Označení poskytovatelia nemusia vykonať žiadne dodatočné úkony, po zaúčtovaní faktúry za apríl 2020 im VšZP prepočíta a uhradí vyššiu cenu.  

Verejný prísľub doplnenie 13.5.2020 (.pdf)

Najnovšie správy

Všetky správy