Adresa vszp

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na grafickú verziu...


Začiatok stránky, titulka:

Zmeny od 30. 12. 2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Pokračovanie obsahu:

Novelou zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov nastali od 30. 12. 2018 zmeny v plnení oznamovacích povinností:  

Štát platí poistné za osobu, ktorá sa celodenne a riadne stará o dieťa do šiestich rokov za predpokladu, že nie je platiteľom poistného za inú osobu z dôvodu poberania rodičovského príspevku, rodičovského príspevku z iného členského štátu alebo materského na to isté dieťa, resp. z dôvodu celodennej a riadnej starostlivosti o to isté dieťa.

Ak za vás platí poistné štát z dôvodu, že opatrujete fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na základe posudku vydaného podľa osobitného predpisu, alebo opatrujete blízku osobu staršiu ako 80 rokov, ktorá nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení, po novom už štát nie je  platiteľom poistného za inú osobu z dôvodu opatrovania tej istej osoby.

Ak na základe zmeny legislatívy už nespĺňate podmienky na to, aby odvody na zdravotné poistenie za vás platil štát, je potrebné, aby ste to zdravotnej poisťovni oznámili prostredníctvom tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Ak podmienky na to, aby bol za vás platiteľom poistného štát, naďalej spĺňate, môžete túto skutočnosť oznámiť  čestným vyhlásením.

Čestné vyhlásenie pre osoby, ktoré sa celodenne a riadne starajú o dieťa do šiestich rokov nájdete tu.

Poistenci, ktorí opatrujú inú fyzickú osobu, nájdu čestné vyhlásenie tu.

Vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie, resp. Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete doručiť:

Dokumenty na stiahnutie:

Čestné vyhlásenie [100,18 kB]
 

MENU:

Nachádzate sa tu: Úvod Poistenci Práva a povinnosti poistencov Oznamovacia povinnosť Zmeny od 30. 12. 2018


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


PÄTIČKA:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača. OK

 

Koniec stránky.