Zoznam kategorizovaných liekov s dohodnutými cenami VšZP s výrobcom

V zozname uvedené lieky hradí VšZP maximálne do výšky úhrady ceny dohodnutej s výrobcom. Ide o lieky uvedené v Zozname kategorizovaných liekov(ZKL).

Pokiaľ ide o lieky hradené na základe vopred udeleného súhlasu zdravotnou poisťovňou, táto podmienka zostáva nedotknutá; úhrada lieku pacientovi musí byť vopred schválená vo VšZP. Lieky sú predpisované a vydávané pacientovi v zmysle podmienok týkajúcich sa spôsobu úhrady uvedeného v ZKL pre daný liek. Ak je dohodnutá cena lieku vyššia ako cena v ZKL, VšZP hradí aktuálne platnú kategorizovanú cenu.
Na uvedené lieky sa nevzťahujú podmienky úhrady pre lieky obstarávané zdravotnou poisťovňou v zmysle vyhlášky MZ SR 365/2009 Z. z.(centrálny nákup liekov).

Zoznam zverejnený 24.10.2018

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.