Táto webová stránka používa cookies

Cookies pomáhajú zlepšovať služby, ktoré vám poskytujeme. Prečítajte si informácie o tom, ako ich používame a ako nastavením svojho prehliadača môžete cookies prípadne odmietnuť.

Zatvoriť

Nutné cookies pomáhajú, aby bola webová stránka použiteľná tak, že umožní základné funkcie ako navigácia stránky a prístup k zabezpečeným sekciám webovej stránky. Bez týchto cookies nemôže webová stránka správne fungovať.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
JSESSIONID www.vszp.sk Identifikuje každú jedinečnú návštevnícku session (návštevu stránky)pomocou náhodnevygenerovaného kódu. session http
lng www.vszp.sk Určuje jazyk naposledy zobrazenej stránky. 30 dní http
_ga www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
_gat www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utmt www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 10 minut http
__utma www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 2 roky http
__utmb www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 30 minut http
__utmc www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
__utmz www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. 6 měsíců http
__utmv www.vszp.sk Štatistické údaje zbierane v anonymnej podobe, ktoré sa používajú k vytváraniu reportov o používaní našich webových stránok. session http
enableCookieCategory www.vszp.sk Ukladá informáciu aká kategória cookies je povolená. 1 rok http
cookies-gdpr-policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
GPS youtube.com GPS data for mobile users 30 minut http
PREF youtube.com Unique session Id to identify the client displaying a YouTube video 10 rokov http
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Remebers YouTube player settings and style 240 dní http
YSC youtube.com Unique session id for that visitor session http
cookies_policy www.vszp.sk Ukladá informáciu o potvrdení súhlasu s používaním cookies prostredníctvom cookie lišty. 1 rok http
inquiry www.vszp.sk Identifikuje hlasovanie v ankete. ID číslo ankety je súčasťou názvu cookie. Až do vypršania platnosti nemôže návštevník opätovne zahlasovať. 24 hodín http
click_storage www.vszp.sk Cookie nastavovaná aplikáciou Mapa kliknutí. Identifikuje docid stránky a pozície kliknutí. session http
isUnsupportedView www.vszp.sk Aplikácia identifikuje podporované prehliadače, ak skript nastaví hodnotu na true, tak sa návštevníkovi zobrazí info obrazovka pre inštaláciu validného prehliadača. session http

Štatistické cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby porozumeli, ako návštevníci tieto webové stránky používajú. Umožňujú anonymne zbierať a spracovávať informácie pre štatistické analýzy.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
fr facebook.com Contains a unique browser and user ID, used for targeted advertising. 90 dní http
_fbp www.vszp.sk Facebook Pixel Code 70 minut http

Marketingové cookies sa používajú ako nástroj na sledovanie správania návštevníkov na webových stránkach. Zámerom týchto cookies je zobraziť reklamu, ktorá môže byť relevantná a zaujímavá pre konkrétneho používateľa, a tým hodnotnejšia pre vydavateľov a inzerentov tretích strán. Úlohou marketingových cookies je zvýšiť atraktívnosť reklamy pre návštevníkov webstránok.

Meno Poskytovateľ Účel Platnosť Typ
IDE doubleclick.net Used to make ads more attractive. 1 rok http
Akceptovať

Cookies su malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení (počítač, mobil a pod.) pri prezeraní webovej stránky. Webové stránky ich využívajú s cieľom zvýšiť efektívnosť zážitku používateľa z návštevy webstránok.

Platná legislatíva nám umožňuje ukladať cookies vo vašom zariadení len na prevádzkovanie tejto stránky (nutné cookies). Na ukladanie ostatných cookies (markteingových, štatistických) potrebujeme váš súhlas. Táto stránka používa rôzne druhy cookies. Na našich webových stránkach sú umiestnené aj cookies tretích strán (napr. Youtube, Facebook...).

Viac o cookies

Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Pridajte sa k nám

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Parametre klasifikácie pracovísk CT a MR

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) pristupuje k zmenám v klasifikácii pracovísk v špecializačných odboroch CT - počítačová tomografia (Typ ZS 420), MR - magnetická rezonancia (Typ ZS 421). Klasifikácia má za cieľ zohľadniť materiálno–technické vybavenie a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Parametre pre CT pracoviská platné od 1.12.2017

PARAMETER PRE CT PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA

NEPRETRŽITOSŤ PREVÁDZKY  alebo

ORDINAČNÝ ČAS* URČENÝ NA VYŠETRENIA ≥ 12 hodín/pracovný deň 
 60 %
POČET DETEKTOROV V RADE (SLICE)   30 %
NAJKRATŠIA RÝCHLOSŤ ROTÁCIE LAMPY                               10 %

* čas určený na administratívu a iné činnosti mimo vyšetrení sa nezapočítava do splnenia kritéria.

Parametre pre MR pracoviská platné od 1.2.2023

VšZP pristúpila s účinnosťou od 1.2.2023 k novému úhradovému mechanizmu v type zdravotnej starostlivosti magnetická rezonancia, a to formou novej klasifikácie prístrojového vybavenia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na to naviazanej jednotkovej ceny bodu pre pracovisko poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Cena bodu bude závisieť od sily prístroja nasledovne:

Špecializačný odbor

Základná cena bodu v €

Zvýhodnená cena bodu v €*

MR – magnetická rezonancia typ ZS 421 – prístroje s magnetickou indukciou pod 1,5T

0,003467

-

MR – magnetická rezonancia typ ZS 421 – prístroje s magnetickou indukciou minimálne 1,5T

0,004232

0,005527

*závisí od splnenia hodnotiacich parametrov pre typ ZS 421 – magnetická rezonancia

 

Cena bodu pre prístroje pod 1,5 tesla = jednotná cena vo výške 0,003467 €, bez hodnotiacich parametrov.

Cena bodu pre prístroja nad 1,5 tesla = základná cena vo výške 0,004232 € a zvýhodnená cena 0,005527 €. Zvýhodnenú cenu možno dosiahnuť len prostredníctvom hodnotiacich parametrov.

Hodnotiace parametre – rozdelenie a % váha

  Inovácie a dostupnosť

Parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Dostupnosť

Poskytovateľ na pracovisku magnetickej rezonancie poskytuje zdravotnú starostlivosť po celé hodnotené obdobie v rozsahu aspoň 70 hodín týždenne.

Pracovisko musí mať reálnu kapacitu lekárov tak, aby vedeli zabezpečiť popis k rozsahu ordinačných hodín.

Parameter je splnený v prípade, ak poskytovateľ spĺňa obe podmienky kumulatívne.

Bez pásiem
(plní/neplní)

10%

eZdravie

Poskytovateľ pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vedie zdravotnú dokumentáciu v súlade s ustanovením § 19 a nasl. Zákona č. 576/2004 Z. z. a súčasne zasiela údaje zo zdravotnej dokumentácie elektronickou formou do elektronickej zdravotnej knižky (EZK) v rozsahu § 5 Zákona č. 153/2013 Z. z.

Bez pásiem
(plní/neplní)

15%

Resnímkovanie

Podiel duplicitných výkonov vykázaných v rozpätí 21 dní s rovnakou diagnózou na URČ porovnávané na celoslovenský priemer v Hodnotenom období.

Bez pásiem
(plní/neplní)

7%

Spolu "Inovácie a dostupnosť"

32%

Technické zabezpečenie

Parameter

Kritérium splnenia

Pásmo plnenia

Váha

Vek prístroja

Vek prístroja do 10 rokov (vrátane technický upgrade)

Bez pásiem
(plní/neplní)

15%

Sila magnetického poľa

Sila prístroja 2,8T a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

25%

Amplitúda gradientného systému

Maximálna dosiahnuteľná amplitúda 45 mT/m a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

10%

Slew rate gradientného systému

Maximálny dosiahnuteľný slew rate 200 T/m/s a viac

Bez pásiem
(plní/neplní)

5%

Najužší bod snímanej oblasti (gantry)

Najužší bod snímanej oblasti (gantry) viac ako 65 cm

Bez pásiem
(plní/neplní)

5%

Software (ďalej SW)

Posledná verzia SW (nový/upgrade) nemôže byť staršia viac ako 3 roky.

Bez pásiem
(plní/neplní)

8%

Spolu "Technické zabezpečenie"

68%

Metodika k hodnotiacim parametrom pre typ zdravotnej starostlivosti - magnetická rezonancia