Parametre klasifikácie pracovísk CT, MR a RTG

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „VšZP“) pristupuje k zmenám v klasifikácii pracovísk v špecializačných odboroch CT - počítačová tomografia (Typ ZS 420), MR - magnetická rezonancia (Typ ZS 421) a RTG skiagrafia (Typ ZS 400, odbornosť 023 a zároveň tieto kódy výkonov 5010, 5011, 5012, 5015, 5016, 5020, 5021, 5022, 5022R, 5023, 5024, 5025, 5030, 5031, 5032, 5033, 5035, 5050, 5051, 5052, 5053, 5056, 5060, 5061, 5062, 5065, 5070, 5071, 5072, 5075, 5076, 5077, 5080, 5081, 5082, 5083, 5090, 5095, 5051R). Klasifikácia má za cieľ zohľadniť materiálno–technické vybavenie a komplexnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Parametre pre CT pracoviská platné od 1.12.2017:

PARAMETER PRE CT PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA

NEPRETRŽITOSŤ PREVÁDZKY  alebo

ORDINAČNÝ ČAS* URČENÝ NA VYŠETRENIA ≥ 12 hodín/pracovný deň 
 60 %
POČET DETEKTOROV V RADE (SLICE)   30 %
NAJKRATŠIA RÝCHLOSŤ ROTÁCIE LAMPY                               10 %

* čas určený na administratívu a iné činnosti mimo vyšetrení sa nezapočítava do splnenia kritéria.

Parametre pre MR pracoviská platné od 1.1.2017:

PARAMETER PRE MR PRACOVISKO VÁHA PARAMETRA
SILA MAGNETICKÉHO POĽA  70 %
VYBAVENIE ŠTANDARDNÝMI A ŠPECIALIZOVANÝMI CIEVKAMI               30 %

Na základe hodnotenia vyššie uvedených PARAMETROV je každé pracovisko zaradené do skupín, tzv. Klastrov 1 až 3.

Parametre pre RTG pracoviská platné od 1.1.2019:

klaster PACS (vrátane zdieľania snímkov s iným PZS) Vek prístroja ≤20 v rokov spôsob monitorovania dávok žiarenia pacienta jednotková cena bodu
klaster4 áno áno áno 0,015336*
klaster3 áno áno nie 0,013876*
klaster2 nie áno n/a 0,009129
klaster1 n/a nie n/a 0,007303

*v navýšení je už započítaná aj úhrada za PACS

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.