Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT a MR pracovísk

Základné kritériá pre PZS nových CT pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 16 slice (počet detektorov v rade),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 7 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,
 6. priznanie režimu nepretržitej prevádzky pracoviska podlieha posúdeniu a schváleniu VšZP a jeho podmienkou je preukázanie personálneho vybavenia a potreby nepretržitej prevádzky vo vzťahu ku konkrétnemu PZS ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Základné kritériá pre PZS nových MR pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 1,5T (sila magnetického poľa),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 8 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

Vysvetlivky:

 • úväzok 1 lekárskeho miesta predstavuje 40 hodín pracovného času týždenne
 • ordinačný čas – čas poskytovania zdravotnej starostlivosti