Preskočiť na obsah

Kritériá na uzatváranie zmlúv s poskytovateľmi nových CT a MR pracovísk

Základné kritériá pre PZS nových CT pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 16 slice (počet detektorov v rade),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 7 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace,
 6. priznanie režimu nepretržitej prevádzky pracoviska podlieha posúdeniu a schváleniu VšZP a jeho podmienkou je preukázanie personálneho vybavenia a potreby nepretržitej prevádzky vo vzťahu ku konkrétnemu PZS ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Základné kritériá pre PZS nových MR pracovísk

 1. pracovisko spĺňa materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 2. súčet všetkých pracovných úväzkov lekára rádiológa poskytujúceho zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je maximálne vo výške 1,2 lekárskeho miesta, pričom akceptovateľnou bude práca maximálne u dvoch rôznych PZS,
 3. minimálna technologická úroveň prístroja je 1,5T (sila magnetického poľa),
 4. minimálny ordinačný čas v dennej zmene je 8 hodín v pracovných dňoch,
 5. pracovisko nesmie prerušiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace.

Vysvetlivky:

 • úväzok 1 lekárskeho miesta predstavuje 40 hodín pracovného času týždenne
 • ordinačný čas – čas poskytovania zdravotnej starostlivosti
Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.