Preskočiť na obsah

Metodika tvorby siete CT a MR pracovísk

Sieť CT a MR pracovísk

CT diagnostika

 • Geografická dostupnosť (čas dojazdu):
  - dostupnosť obyvateľov obce je do 60 minút k najbližšiemu miestu poskytovania CT
 • Kapacitná priepustnosť (kapacita / potreba):
  - kapacita prístrojového vybavenia pokrýva potrebu vyšetrení na 90% a viac

Čas dojazdu z obcí SR k najbližšiemu miestu poskytovania CT vyšetreníMapa geografickej dostupnosti CT vyšetrení

Vysvetlivky k mape:

 • modré body sú miesta poskytovania CT vyšetrení

Kapacitná priepustnosť CT pracovísk (mapa platná na obdobie od 1.5.2022 do 30.4.2023)
Mapa kapacitnej priepustnosti siete CT

Vysvetlivky k mape:

 • farebné kruhy predstavujú miesta poskytovania ZS indikujúcich lekárov
 • každý farebný kruh sa viaže len k jednému najbližšiemu miestu poskytovania CT – modrý bod
 • veľkosť kruhov predstavuje množstvo indikovaných vyšetrení
 • červená farba kruhov = kapacita je dostatočná alebo prevyšuje potrebu
 • zelená farba kruhov = potreba prevyšuje súčasnú kapacitu (priestor pre rozšírenie kapacity).

V miestach, kde je kapacitná priepustnosť pod úrovňou 90%, je potenciálna možnosť rozšírenia kapacity. VšZP bude v tomto prípade prioritne podporovať intenzívnejšie využívanie jestvujúceho prístrojového vybavenia (napr. formou predĺženia ordinačných hodín pracoviska). Až následne, po vyčerpaní možnosti intenzívnejšieho využívania, bude zvažovať rozšírenie kapacity novým prístrojovým vybavením. VšZP bude sieť CT pracovísk minimálne raz ročne prehodnocovať s ohľadom na meniacu sa potrebu.

MR diagnostika

 • Geografická dostupnosť (čas dojazdu):
  - dostupnosť obyvateľov obce je do 90 minút k najbližšiemu miestu poskytovania MR
 • Kapacitná priepustnosť (kapacita / potreba):
  - kapacita prístrojového vybavenia pokrýva potrebu vyšetrení na 90% a viac

Čas dojazdu z obcí SR k najbližšiemu miestu poskytovania MR vyšetrení 
Mapa geografickej dostupnosti MR vyšetrení

Vysvetlivky k mape:

 • modré body sú miesta poskytovania MR vyšetrení

Kapacitná priepustnosť MR pracovísk (mapa platná na obdobie od 1.5.2022 do 30.4.2023)Mapa kapacitnej priepustnosti MR siete

Vysvetlivky k mape:

 • farebné kruhy predstavujú miesta poskytovania ZS indikujúcich lekárov
 • každý farebný kruh sa viaže len k jednému najbližšiemu miestu poskytovania MR – modrý bod
 • veľkosť kruhov predstavuje množstvo indikovaných vyšetrení
 • červená farba kruhov = kapacita je dostatočná alebo prevyšuje potrebu
 • zelená farba kruhov = potreba prevyšuje súčasnú kapacitu (priestor pre rozšírenie kapacity).

V miestach, kde je kapacitná priepustnosť pod úrovňou 90%, je potenciálna možnosť rozšírenia kapacity. VšZP bude v tomto prípade prioritne podporovať intenzívnejšie využívanie jestvujúceho prístrojového vybavenia (napr. formou predĺženia ordinačných hodín pracoviska). Až následne, po vyčerpaní možnosti intenzívnejšieho využívania, bude zvažovať rozšírenie kapacity novým prístrojovým vybavením. VšZP bude sieť MR pracovísk minimálne raz ročne prehodnocovať s ohľadom na meniacu sa potrebu.

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.