Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Ministerka zdravotníctva Z. Dolinková vymenovala nové vedenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) má nové riadne vedenie. Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti bude Michal Ďuriš, členom predstavenstva Matej Fekete. Oboch vymenovala do funkcie s účinnosťou od 11. apríla 2024 ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková. Meno tretieho člena VšZP potvrdí po vydaní súhlasu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Prioritou nového vedenia najväčšej slovenskej zdravotnej poisťovne je predovšetkým zastabilizovať poistný kmeň a zabezpečiť, aby bola zdravotná starostlivosť pre každého poistenca dostupná a rýchla.

„V prvom rade chceme spoločne sfinalizovať dlhodobú strategickú víziu stabilizácie a rozvoja poisťovne. Naši poistenci si zaslúžia dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť a služby zodpovedajúce 21. storočiu. Preto je naším cieľom budovať modernú, stabilnú a efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá je spoľahlivým partnerom našich poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Podstatnou súčasťou tohto plánu je aj rozvoj elektronických služieb a zlepšovanie prístupu k informáciám,“ vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP Michal Ďuriš.

„Všeobecná zdravotná poisťovňa – to je aj najširšia sieť pobočiek na Slovensku a stovky zamestnancov, ktorí sa denne starajú o našich poistencov, prinášajú nápady, ako zlepšovať a skvalitňovať služby, vedú náročné rokovania s našimi partnermi. Preto je pre nás dôležité byť v kontakte so zamestnancami, poskytovať im adekvátnu podporu, počúvať ich a motivovať. Už sme začali pracovať na tom, aby v poisťovni fungoval tento partnerský princíp,“ zdôraznil člen predstavenstva Matej Fekete.

„VšZP s najväčším počtom poistencov plní významnú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vedenie poisťovne bude pokračovať na zastabilizovaní fungovania poisťovne, zefektívnení chodu inštitúcie, skvalitnení procesov a pristúpi ku krokom, ktoré  eliminujú odchod poistencov,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková.

Výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu a členov predstavenstva VšZP sa uskutočnilo 27. marca 2024. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou následne vydal predchádzajúci súhlas na voľbu predsedu a člena predstavenstva poisťovne. 

Doc. JUDr. PhDr. Michal Ďuriš, PhD. je právnikom, manažérom a pedagógom. Vo VšZP pôsobil už aj v minulosti, a to vo viacerých funkciách. Bol členom predstavenstva poisťovne, vedúcim sekretariátu generálneho riaditeľa, riaditeľom sekcie stratégie a riadenia či riaditeľom sekcie právnych služieb a služieb klientom. Dve desaťročia pracoval aj na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ing. Matej Fekete, MBA je skúsený manažér a ekonóm. Pracoval vo vedúcich pozíciách v oblasti riadenia obchodných činností a finančných stratégií. Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a tiež štúdium v zahraničí na Technickej univerzite vo Viedni.

Najnovšie správy

Všetky správy