Logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa Štvorcové logo - Všeobecná zdravotná poisťovňa

Prepoistiť sa

S nami budete mať zdravie vždy po ruke. Vyplňte prihlášku a všetko ostatné nechajte na nás.

Chcem sa prepoistiť

Odber noviniek

Novinky z oblasti zdravotného poistenia, informácie o zmenách zákonov, výhodách a zľavách pre poistencov, vyplňte, prosím, registračný formulár.

Benefit na zuby je možné využiť už len do konca apríla, ostatné príspevky zostávajú v platnosti

Od 1. 5. 2024 všetky tri zdravotné poisťovne pristupujú k zrušeniu benefitov na zuby a dentálnu hygienu. Ostatné benefity z Peňaženky zdravia zostávajú pre poistencov VšZP v platnosti aj naďalej.

Príspevok na zuby patril k benefitom, ktorý poistenci využívali najviac, a aj vďaka nemu významne narástol počet preventívnych stomatologických prehliadok. Záujem o čerpanie tohto príspevku v rámci splnenia podmienok Všeobecnej zdravotnej poisťovne tiež podnietil vyšší záujem o absolvovanie prevencie u všeobecných lekárov, gynekológov či urológa. Svoj osvetový a edukačný zámer teda splnil a rezorty zdravotníctva a financií sa preto rozhodli presunúť financie, ktoré by boli vynaložené na jeho úhradu, na financovanie inej potrebnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Od 1. 5. 2024 už žiadna zo zdravotných poisťovní nebude preplácať náklady na stomatologickú starostlivosť formou zubného benefitu. V praxi to znamená, že poistenci VšZP, ktorí absolvujú stomatologické ošetrenie či dentálnu hygienu do 30. 4. 2024, budú môcť podať žiadosťPeňaženke zdravia do 60 dní a táto žiadosť bude vyhodnotená štandardným spôsobom, najneskôr do 30. 9. 2024.

Ak poistenec absolvuje stomatologické ošetrenie u zubára alebo dentálnu hygienu od 1. 5. 2024 a neskôr, už nebude možné podať žiadosť o finančný príspevok na toto ošetrenie. Zároveň platí, že všetky aktuálne podané žiadosti v Peňaženke zdravia o finančný príspevok na zuby budú vyhodnotené štandardným spôsobom do 30. 9. 2024.

Ostatné finančné príspevky v Peňaženke zdravia na oči, lieky, prevenciu a očkovanie a finančné príspevky pre mamičky s deťmi a pre diabetikov ostávajú v platnosti, rovnako ako maximálne výšky týchto finančných príspevkov. Poistenci môžu využiť napríklad jedinečný finančný príspevok 100 eur na okuliarový rám pre dospelých v Peňaženke zdravia MAXI, ktorý VšZP ponúka ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku.

Viac sa dočítate v tlačovej správe MZ SR.

Najčastejšie otázky

Naozaj sa ruší benefit na zuby?

Áno. Príspevky na zuby sa budú ukončovať k 30. 4. 2024 na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR, a to vo všetkých 3 zdravotných poisťovniach.

Rušia sa všetky benefity?

Nie. Ostatné finančné príspevky produktu Peňaženka zdravia ostávajú v platnosti. Rovnako nezmenená ostáva výška príspevku, a to 100 € na kalendárny rok. Využiť naďalej môžete finančné príspevky na lieky, prevenciu a očkovanie a v Peňaženke zdravia MAXI aj na oči alebo pre mamičky s deťmi. V platnosti ostáva napríklad 100 € na okuliarový rám pre dospelých v PZ MAXI, ktorý ponúkame ako jediná zdravotná poisťovňa.

Bol som/idem/chystám sa k zubárovi. Stíham ešte príspevok na zuby, dentálnu hygienu alebo strojček pre deti?

Ak ste v predchádzajúcich 60 dňoch absolvovali vyšetrenie u zubára, čeľustného ortopéda alebo dentálnu hygienu, podajte žiadosť o finančný príspevok v Peňaženke zdravia čo najskôr. Vašu žiadosť spracujeme štandardným spôsobom.

Ak absolvujete vyšetrenie u zubára, čeľustného ortopéda alebo dentálnu hygienu do 30. 4. vrátane, môžete podať žiadosť o finančný príspevok do 60 kalendárnych dní od absolvovania vyšetrenia. Odporúčame podať žiadosť čo najskôr po absolvovaní vyšetrenia. Vaša žiadosť bude následne štandardne spracovaná, najneskôr do 30. 9. 2024.

Ak absolvujete vyšetrenie u zubára alebo dentálnu hygienu 1. 5. 2024 a neskôr, pri takomto vyšetrení už nebude možné podať žiadosť o finančný príspevok - to platí pre všetky tri zdravotné poisťovne.

Ako si nájdem termín u zubára/na dentálnu hygienu v takom krátkom čase?

Na stránke benefitu dentálnej hygieny nájdete zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich dentálnu hygienu.

V mobilnej aplikácii v časti „V okolí“ si viete vyhľadať našich zmluvných zubárov, resp. čeľustných ortopédov.

Bude niečo ako náhrada zrušeného benefitu na zuby?

Stále je možné čerpať finančné príspevky z Peňaženky zdravia - na oči, lieky, prevenciu a očkovanie alebo na rôzne príspevky pre mamičky s deťmi. V platnosti ostáva napríklad 100 € na okuliarový rám pre dospelých v Peňaženke zdravia MAXI, ktorý ponúkame ako jediná zdravotná poisťovňa.
Aktuálne pracujeme na optimalizácii zostávajúcej ponuky Peňaženky zdravia a na vývoji nových služieb pre poistencov VšZP, ktoré plánujeme spustiť do konca roka 2024.

Do kedy musím mať splnenú podmienku preventívnych prehliadok?

Pre žiadosti, ktoré podáte do 30. 6. 2024, je potrebné splniť podmienku preventívnych prehliadok do 30. 9. 2024.

Prečo sa rušia práve benefity na zuby? 

Zubný benefit edukoval poistencov k účasti na preventívnych prehliadkach u všeobecných lekárov. Aktuálne zubný benefit splnil svoj účel, keďže jeho edukačný potenciál sa vyčerpal. Je potrebné ho prehodnotiť a nájsť nové verzie benefitov, ktoré budú zacielené na prevenciu.

Ostane preventívna prehliadka u zubára podmienkou na čerpanie ostatných benefitov?

Od 1. 5. 2024 pre produkt Peňaženka zdravia nie je preventívna stomatologická prehliadka potrebná. V platnosti ostáva podmienka mať absolvované preventívne prehliadky u všeobecného lekára do dovŕšenia 76. roku veku a gynekológa, resp. urológa do dovŕšenia 71. roku veku.

Už sa nebudú hradiť preventívne prehliadky na zuby?

Poistenci VšZP majú aj naďalej nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku u zubára, s ktorým má VšZP zmluvu, raz ročne.

Bude stomatologická preventívna prehliadka povinná v súvislosti s úhradou ošetrenia zubného kazu zdravotnou poisťovňou?

Áno.

Najnovšie správy

Všetky správy