Preskočiť na obsah

Zmena vo vykazovaní preddavkov zamestnávateľa

S účinnosťou od 25.01.2011 bolo zverejnené Metodické usmernenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad) č. 3/2/2008, v zmysle ktorého zamestnávateľ, ktorý predkladá zdravotnej poisťovni výkaz za 3 poistencov (vrátane) a viac, je povinný predložiť ho v elektronickej forme.

Prvýkrát by mal zamestnávateľ s počtom poistencov 3 vrátane a viac predložiť mesačné výkazy v elektronickej forme vo februári za mesiac január.

Upozornenie pre zamestnávateľov

Keďže usmernenie nadobudlo účinnosť až dňa 25.01.2011 a mnohí platitelia sa nestihli s touto zmenou oboznámiť, VšZP bude v zmysle Čl. 2 bod 9 tohto usmernenia za mesiac január akceptovať mesačné výkazy aj v papierovej forme. Prijímanie mesačných výkazov v papierovej forme budeme akceptovať len v prípade tých zamestnávateľov, ktorých sa táto zmena týka (t.j. zamestnávatelia, ktorí majú 3 (vrátane) a viac poistencov a do 31.12.2010 nemali povinnosť zasielať mesačné výkazy v elektronickej forme).

V prípade, ak si zamestnávateľ túto povinnosť nesplní (s výnimkou mesiaca január), má zdravotná poisťovňa povinnosť nahlásiť porušenie povinnosti vykazovať preddavky na poistné v elektronickej forme Úradu, ktorý zamestnávateľovi môže udeliť pokutu.

Klienti si z dôvodu predkladania elektronickej dávky nemusia zabezpečovať úpravu svojich programov, nakoľko VšZP v rámci svojich elektronických služieb umožňuje klientom manuálne natypovať výkaz preddavkov s možnosťou následného zaslania cez elektronickú podateľňu.

Metodické usmernenie č. 3/2/2008 účinné od 25.01.2011 a dátové rozhrania

Vstup do Elektronických služieb...

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.