On-line diskusie

Zdravotné poistenie na zahraničnej dovolenke

Pravidlá diskusie

Máte už jasno v tom, kde a ako prežijete letnú dovolenku? Ak ste sa rozhodli pre oddych v zahraničí, nezabudnite si do svojej dovolenkovej batožiny pribaliť aj Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Zabezpečí vám poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v členských štátoch EU, EHP a vo Švajčiarsku. Chcete vedieť viac? Napríklad, prečo je dobré mať okrem EPZP uzavreté aj komerčné poistenie? Pýtajte sa, sme tu pre vás.

Na vaše otázky týkajúce sa nároku na zdravotnú starostlivosť počas dovolenky v zahraničí bude 20.6.2017 od 10:00 do 11:00 hod. v on-line diskusii odpovedať RNDr. Eva Pálková, odborníčka VšZP na zdravotné poistenie v EÚ. 

 

Online diskusia bola ukončená.

Ďakujeme za váš záujem, v online diskusiách budeme pokračovať.

Do akej výšky mi VšZP prepláca zdravotnú starostlivosť v zahraničí ak by som potreboval ošetrenie? Milan

Na základe žiadosti poistenca o preplatenie nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ zaplatených priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z iného členského štátu EÚ môže VšZP preplatiť náklady za potrebnú zdravotnú starostlivosť dvomi spôsobmi, podľa rozhodnutia poistenca:

a) vo výške nákladov ako v SR –  t.j. podľa sadzieb platných na území SR, poskytnutú zdravotnú starostlivosť ohodnotí revízny lekár VšZP. Výška úhrady je priemerná úhrada za jednotlivý zdravotný výkon v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti dohodnutá s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu, ktorí poskytujú rovnakú zdravotnú starostlivosť, aká bola poistencovi poskytnutá v inom členskom štáte EÚ, avšak najviac do výšky skutočných nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

b) vo výške, ako hradí inštitúcia, ktorá vykonáva sociálne zabezpečenie v inom členskom štáte – t.j. vo výške, ktorá je hradená z verejného zdravotného poistenia v štáte pobytu.


Ste ma donutili skontrolovat karticku. Ideme prave na dovolenku, nastastie je vsetko ok. Myslim si ze na toto malokto mysli! Super sluzba, dakujem :-) len tak dalej VsZP ! Pablos

To je milé, prajeme príjemnú dovolenku a hlavne, aby ste  EPZP nemuseli použiť.


Sme v krajine EU, nemáme so sebou EPZP ani komerčné poistenie a dcéra leží v nemocnici, čo máme robiť, aby sme všetko neplatili? Gabor

V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti je potrebné, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), prípadne priamo klient požiadal mailom o zaslanie NC k EPZP. PZS môže požiadať o vydanie NC k EPZP mailom aj priamo v aplikácii na web stránke VšZP https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/ziadost-nahradny-certifikat/ NC k EPZP bude zaslaný priamo do zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho ošetrenie.


Dobry den, som zamestnany v bratislave, ale dva dni v tyzdni pracujem na pracovisku v Zbysove (Brno/CZ), staci mi bezne zdravotne poistenie, alebo potrebujem vybavit EPZPZ? Dakujem Pavol

Pre účely čerpania zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EU, vrátane ČR, je potrebné mať k dispozícii EPZP, prípadne apoň náhradný certifikát k EPZP. Inak musíte rátať s platbou v hotovosti.


Preplatí mi VšZP všetko čo som reálne zaplatil u lekára v zahraničí? ZZ

Nemusí to tak byť. VšZP si pred refundáciou overuje výšku sumy, ktorá je pre daný úkon hradená v štáte poskytnutia zdravotnej starostlivosti zo systému verejného zdravotného poistenia a túto sumu môže klientovi uhradiť. Rozdiel môže tvoriť doplatok pacienta, ktorý nie je možné refundovať, prípadne aj skutočnosť, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti účtuje pacientovi inú cenu ako by mu uhradila zmluvná ZP v danom štáte. Ak si poistenec zvolí v žiadosti preplatenie vo výške nákladov ako v SR, poskytnutú zdravotnú starostlivosť ohodnotí revízny lekár VšZP cenami v SR platnými v čase poskytnutia zdravotnej starostlivosti, t.j. ohodnotí, koľko by dané ošetrenie stálo na území SR.


dobrý deň, cestujem na dovolenku do Holanska, nemám vybavený preukaz EPZP, môžem si ho vybaviť aj zo zahraničia, cez mail? Eva

Žiadosť o vydanie EPZP je možné podať aj elektronicky cez web stránku VšZP, avšak prevzatie preukazu je možné buď osobne, na ktoromkoľvek kontaktnom mieste alebo poštou do vlastných rúk poistenca na adrese uvedenej v registri poistencov. Ak tu má poistenec uvedenú aj zahraničnú adresu, na ktorej sa v zahraničí dlhodobo zdržiava, je možné preukaz zaslať aj na túto adresu. Preukaz môže prevziať aj splnomocnená osoba, ktorú poistenec k tomuto úkonu splnomocní a disponuje klientom podpísanou plnou mocou.


Ak sa už nachádzam v krajine EU a nemám EPZP ani NC a potreboval by som ošetrenie, ako postupovať? Milanko

Pri ambulantnej zdravitnej starostlivosti (ZS) je možné zaplatiť v hotovosti a o po návrate do SR si požiadať o refundáciu nákladov. Avšak časť nákladov, ktorá nie je v danom štáte krytá verejným zdravotným poistením, nie je refundovateľná, jedná sa spravidla o doplatky pacienta. V prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti je potrebné aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS), prípadne priamo klient požiadal mailom o zaslanie náhradného certifikátu (NC) k EPZP. PZS môže požiadať o vydanie  NC k EPZP mailom aj priamo v aplikácii na web stránke VšZP https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/ziadost-nahradny-certifikat/


Ako mám ako normálny bežný človek vedieť rozlíšiť, ktoré výkony majú byť hradené z verejného zdravotného poistenia a ktoré prepláca komerčná poisťovňa? Mám právo si zvoliť poisťovňu, cez ktorú požadujem refundáciu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí, myslím tým či komerčnú alebo svoju príslušnú zdravotnú poisťovňu? Martina

Nato, či výkony, ktoré Vám majú byť poskytnuté, sú v plnom rozsahu hradené z verejného zdravotného poistenia, je potrebné sa opýtať priamo ošetrujúcejo lekára, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytuje. Samozrejme klient má právo (i na základe informácie, ktorú ošetrujúci lekár posktne) sa rozhodnúť, či predloží EPZP alebo využije svoje komerčné poistenie liečebných nákladov.


Stal sa mi úraz v EU, som hospitalizovaný, lekár nie je ochotný vyžiadať si náhradný certifikát. Môže byť vydaný aj rodinnému príslušníkovi na Slovensku, že by som k Vám poslal matku? Za akých podmienok? Miso

Nie, náhradný certifikát k EPZP vydávame len poistencovi, zákonnemu zástupcovi splnomocnenej osobe alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, prípadne inštitúcii v mieste pobytu, t.j. zdravotnej poisťovni. V tomto prípade môže požiadať o vydanie NC k EPZP zmluvná zdravotná poisťovňa poskytovateľa, ktorý zdravotnú starostlivosť poskytuje.


Dobry den, mozete mi konkretne povedat aky je rozdiel, resp. na ake osetrenie mam narok ak mam iba EPZP a ake osetrenie ak mam EPZP aj komercne poistenie, prip. co konkretne zahrna EPZP ? A co v pripade ze nemam ani EPZP, vycestujem na 1 den a zhodou okolnosti budeme potrebovat osetrenie ... ? Dakujem
Anezka

Komerčné poistenie má prednosti, ale i nevýhody oproti EPZP. Výhody nároku na základe EPZP oproti nárokom z komerčnej poistky sú, že :

  • nárok nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť
  • nárok nie je obmedzený na akútne choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom členskom štáte EU, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia;
  • poskytovatelia zdravotnej starosltlivosti napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných členských štátoch EU sú povinní EPZP podľa európskych nariadení akceptovať
  • nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy a pod.)
  • nárok nie je obmedzený vekom poistenca
  • v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne, t.j. NC k EPZP; Nevýhody nároku na základe EPZP (NC k EPZP) podľa nariadenia oproti nároku z komerčnej poistky
  • nárok na základe EPZP nekryje náklady na spoluúčasť pacienta v štáte poskytnutia zdravotnej starostlivosti
  • nárok na základe EPZP nekryje náklady na prevoz do SR a repatriáciu
  • >nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém zdravotného poistenia
  • na základe EPZP sa neposkytujú asistenčné služby; Pre spokojný a bezstarostný pobyt v inom členskom štáte EU odporúčame kombináciu oboch poistení, t.j. EPZP aj komerčné poistenie liečebných nákladov.
Rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti je v každom štáte iný (spravidla užší ako v SR) a sú to také úkony, ktoré sú v danom štáte kryté verejným zdravotným poistením. Všetko ostatné si musí pacient doplatiť alebo pokryť komerčným zdravotným poistením. V prípade, ak nemáte pri sebe nárokový doklad, je možné poskytnutú zdravotnú starostlivosť zaplatiť a po návrate do SR požiadať o refundáciu. Ak sa jedná o ústavnú zdravotnú starostlivosť, poskytovteľ zdravotnej starostlivosti môže požiadať Vašu zdravotnú poisťovňu v SR o zaslanie náhradného certifikátu k EPZP (NC k EPZP) na dobu ošetrenia.


Som ako držiteľ EPZP na dovolenke v členských štátoch Európskej únie, potrebujem lekárske ošetrenie, navštívim lekára, ktorý pôsobí v zariadení spadajúceho do pôsobnosti verejného zdravotného poistenia a napriek tomu, že sa preukážem EPZPZ lekár ma núti k úhrade v hotovosti, resp. mi dodatočne zašle domov na adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike faktúru za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Ako mám v tomto prípade postupovať? Jana

Po úhrade faktúry za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môže poistenec požiadať VšZP o preplatenie nákladov prostredníctvom tlačiva Žiadosť o preplatenie ZS poskytnutej v inom členskom štáte EU...“.
Náklady za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť môžu byť preplatené do výšky, v akej sú kryté systémom verejného zdravotného poistenia v štáte ošetrenia EÚ alebo systémom verejného zdravotného poistenia v SR, podľa zvoleného spôsobu preplatenia. Ak ide o spoluúčasť, tá nemôže byť predmetom preplatenia zo strany VšZP, nie je hradená z verejného zdravotného poistenia.


Dobrý deň. Ak mám komerčné poistenie, môžem preukaz EPZP zabudnúť doma? Ďakujem. Alojz

Komerčné poistenie má prednosti, ale i nevýhody oproti EPZP. Výhody nároku na základe EPZP (alebo náhradného certifikátu k EPZP) oproti nárokom z komerčnej poistky:

• nárok nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť;• nárok nie je obmedzený na akútne choroby vyskytujúce sa u poistenca po prvý raz pri pobyte v inom členskom štáte (ČŠ) EU, vzťahuje sa aj na chronické ochorenia;

• poskytovatelia napojení na verejný systém zdravotného poistenia v iných ČŠ EU sú povinní EPZP podľa európskych nariadení akceptovať;• nárok je vo väčšine prípadov uplatniteľný aj v prípade, že sa vyskytne pri rizikovej činnosti alebo pri výkone pracovnej činnosti (napr. u vyslaných pracovníkov, vodičov medzinárodnej dopravy a pod.);

• nárok nie je obmedzený vekom poistenca;

• v prípade existencie nároku poistenca je možné vydať nárokový doklad aj spätne, t.j. náhradný certifikát (NC) k EPZP;

Nevýhody nároku na základe EPZP (NC k EPZP) podľa nariadenia oproti nároku z komerčnej poistky

• nárok na základe EPZP nekryje náklady na spoluúčasť pacienta;

• nárok na základe EPZP nekryje náklady na prevoz do SR a repatriáciu;

• nárok na základe EPZP nekryje náklady pri ošetrení v zdravotníckom zariadení a u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorí nie sú napojení na miestny systém zdravotného poistenia;

• neposkytujú sa asistenčné služby;

Pre spokojný a bezstarostný pobyt v inom členskom štáte EU odporúčame kombináciu oboch poistení, t.j. EPZP aj komerčné poistenie liečebných nákladov.


Dobrý deň, na Vašej stránke som čítala, že EPZP je platný len u zmluvných lekárov v krajine EU. Ako zistím, ktorí lekári sú zmluvní? Máte zoznamy? Za odpoveď Vám ďakujem. Zuzana

Žiaľ, nie je možné mať zoznamy všetkých  lekárov vo všetkých členských štátoch EU, ktorí majú zmluvu s niektorou zdravotnou poisťovňou v tom ktorom štáte, navyše situácia sa, obdobne ako v SR, veľmi často mení.  Na skutočnosť, či sa jedná o zmluvného lekára, je potrebné sa vždy opýtať pred ošetrením. V prípade dlhodobejšieho pobytu v inom člensko štáte EU je možné sa infomovať aj v niektorej miestnej zdravotnej poisťovni.


V prípade pobytu v horských oblastiach ( poskytnutia ZS horskou službou) slúži mi EPZP? Hana

Krytie zdravotnej starostlivosti poskytnutej na základe EPZP nie je obmedzené športovou činnosťou. V uvedenej situácii je rozhodujúce, čo z poskytnutých služieb je v danom štáte kryté verejným zdravotným poistením. Služby, ktoré sú v danom štáte hradené z iných zdrojov, z komerčného poistenia, prípadne si ich hradí osoba sama, tak samozrejme nie sú kryté EPZP.


Prišiel mi EPZP ( ako obojstranný preukaz ). Mám ešte aj klasický papierový , mám Vám ho vrátiť? vilo

Vrátiť starý preukaz nie je potrebné, zákon takúto povinnosť už neukladá.


Cestujem do krajiny mimo EU, platí mi EPZP v prípade ošetrenia? Mimo

Nie, EPZP platí len v krajinách EU a EHP, resp. v Srbsku a v Macedónsku.

Slovenský poistenec má počas dočasného pobytu v členských štátoch EU nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť, v Srbskej republike a v Macedónsku má na základe EPZP nárok len na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.


Som tehotná a cestujem do štátu EU a budem potrebovať ošetrenie, ako postupovať? Monika

Zdravotná starostlivosť (ZS)  spojená s tehotenstvom a pôrodom sa považuje za potrebnú ZS a je krytá EPZP. Nemôže však ísť o situáciu, že klientka cielene vycestuje do štátu EU za účelom pôrodu, v takomto prípade už ide o cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.


Mám EPZP môžu od mňa v zahraničí za niečo vyžadovať úhradu? BC

Áno, je to možné, ide spravidla o doplatok pacienta za úkony a služby, ktoré nie sú v danom štáte kryté verejným zdravotným poistením.


Je potrebné v krajine EU pred poskytnutím ZS registrovať EPZP alebo náhradný certifikát v zahraničnej zdravotnej poisťovni? Jana

Nie, nie je potrebné, avšak sú štáty, napr. ČR, ktoré pri plánovanom dlhodobejšom pobyte registráciu odporúčajú.


Čo je potrebná zdravotná starosltlivosť? Zdena

Potrebná zdravotná starostlivosť je taká, ktorá sa stane z lekárskeho hľadiska potrebnou počas pobytu na území iného člnského štátu EU s ohľadom na dĺžku pobytu v danom štáte. Musí sa poskytnúť tak, aby sa poistenec nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do SR skôr, ako pôvodne zamýšľal. Nesmie ísť o takú zdravotnú starostlivosť, za ktorou by poistenec zámerne vycestoval do iného členského štátu EU. EPZP nekryje spoluúčasť poistenca.


Je vystavenie EPZP bezplatné? Zdena

Áno, vystavenie EPZP je bezplatné.


Ako si môžem prevziať EPZP? váš poistenec

EPZP je možné prevziať si osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste VšZP, alebo poštou na adrese trvalého pobytu.


Aké zdravotné výkony sú poistencovi hradené na základe EPZP? Ja75

Na základe EPZP je hradená potrebná zdravotná starostlivosť, t.j. taká, ktorú poskytujúci ošetrujúci lekár za potrebnú vzhľadom na aktuálny zdravotný stav pacienta považuje. Rozsah poskytnutej ZS je v každom štáte iný (spravidla užší ako v SR) a sú to také úkony, ktoré sú v danom štáte kryté verejným zdravotným poistením. Všetko ostatné si musí pacient doplatiť alebo pokryť komerčným zdravotným poistením.


Ako zistím, ktorý lekár je v zahraničí zmluvným poskytovateľom? Miro

Túto skutočnosť je možné zistiť len priamo v štáte pobytu.


Do kedy je vystavený? Miro

Lehota na vystavenie EPZP je max.30 dní, v praxi to je spravidla 15 dní.


chcem poziadat o preplatenie uhradenych nakladov za poskytnutu ZS a nie je mi jasne podla coho mam do ziadosti uviest ci chcem naklady v SR alebo naklady podla daneho clenskeho statu. Mam zaujem, aby mi bolo preplatene co najviac bez ohladu na dlzku vybavenia ziadosti. KD

Základné charakteristiky oboch spôsobov preplatenia nákladov sú na tretej strane žiadosti o preplatenie nákladov ZS poskytnutej v inom členskom štáte (ČŠ) EÚ. Vopred nie je možné určiť, ktorý spôsob je pre poistenca výhodnejší. Preplatené môžu byť len náklady hradené z verejného zdravotného poistenia v štáte ošetrenia . Spoluúčasť poistenca nie je hradená. Ako pomôcka pri rozhodovaní pre poistenca môže slúžiť Prehľad prístupu k zdravotnej starostlivosti v jednotlivých ČŠ EÚ, EHP a Švajčiarska na stránke VšZP: http://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost-zahranici/zdravotna-starostlivost-eu-ehp-svajciarsku.html , kde sú uvedené orientačné poplatky, príplatky, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia.


Ak chcem poziadat o preplatenie uhradenych nakladov na poskytnutu neodkladnu zdravotnu starostlivost v clenskom state EU na zaklade faktury, podla coho sa mam rozhodnut ci mam vyplnit tlacivo ziadosti: poskytnutej v inom clenskom state alebo cezhranicnej ZS? Milan T

Poistenec VšZP má v inom členskom štáte EÚ nárok na poskytnutie zdravotnej starostlivosti na základe nárokového dokladu (napr. EPZP, náhradný certifikát k EPZP, prenosný dokument S2 atď.), ktorý vydala VšZP. Vyúčtovanie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je potom realizované prostredníctvom styčných orgánov a zdravotných poisťovní oboch štátov bez zaťažovania poistenca. Ak sa poistenec nepreukáže nárokovým dokladom (zabudol ho, stratil, príp. ho zahraničný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti neakceptoval) môže byť od poistenca vyžadovaná platba v hotovosti. Po úhrade za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môže poistenec požiadať VšZP o preplatenie nákladov prostredníctvom tlačiva Žiadosť o preplatenie zdravotnej starostlivosti (ZS) poskytnutej v inom členskom štáte (ČŠ) EU...“. Ide o ZS v zmysle § 9b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Ak ide o zdravotnú starostlivosť, za ktorou poistenec do iného členskom štáte(ČŠ) EÚ úmyselne vycestoval – cezhraničnú ZS v zmysle § 9d zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších prepisov a ktorú poistenec uhradil priamo zahraničnému PZS – predkladá žiadosť o preplatenie nákladov cezhraničnej ZS.


ak sa v zahranici preukzame EPZP, do akej vysky su kryte naklady na pripadnu neodkladnu ZS, ak nemam komercne poistenie. MN

Na základe EPZP sú kryté náklady za poskytnutú potrebnú zdravotnú starostlivosť do výšky, v akej sú kryté systémom verejného zdravotného poistenia v štáte ošetrenia, alebo systémom verejného zdravotného poistenia v SR, podľa zvoleného spôsobu preplatenia.


Budem ošetrená na základe EPZP vo všetkých zdravotných zariadeniach v zahraničí – nebudem nič platiť? Iveta

Na EPZP je možné čerpať ZS len v takých zdravotníckych zariadeniach a u takých poskytovateľov ZS, ktorí majú v danom štáte zmluvu  so zdravotnou poisťovňou, ktorá uplatňuje koordinačné nariadenia EU, t.j. spravidla sú to poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (ZS) napojení na verejný systém zdravotného poistenia v danom štáte. Rozsah poskytnutej ZS je v každom štáte iný (spravidla užší ako v SR) a sú to také úkony, ktoré sú v danom štáte kryté verejným zdravotným poistením. Všetko ostatné si musí pacient doplatiť alebo pokryť komerčným zdravotným poistením.


Môže EPZP prevziať aj splnomocnená osoba? Nestihnem ho vyzdvihnúť a dal som si ho poslať poštou. Ak áno mám dať matke notárske plnomocenstvo? dovolenkár

EPZP sa poštou doručuje doporučene do vlastných rúk. Podmienky, či a komu inému ako adresátovi vydá Slovenská pošta takúto zásielku určujú pravidlá Slovenskej pošty.


Viem ze EPZP plati len v EU, existuje obdoba takéhoto preukazu aj pre krajiny mimo EU? mirella

Z krajín mimo EU je  možné použiť EPZP v Macedónsku a v Srbsku. Do ostatných krajín odporúčame uzavrieť si komerčné poistenie liečebných nákladov v cudzine, alternatívny preukaz pre tretie krajiny neexistuje.


Dobrý deň, som učiteľka ZŠ a pôjdeme so žiakmi na školský výlet do Ríma. Chcem sa informovať, či je postačujúce, aby mali žiaci so sebou prefotený Európsky preukaz alebo musí byť originál. Ďakujem za odpoveď. Katarína

Rozhodne odporúčame, aby žiaci mali pri sebe originál EPZP a do Talianska odporúčame uzvrieť aj komerčné poistenie liečebných nákladov v zahraničí.


Je potrebné EPZP evidovať v zdravotnej poisťovni v ČR ? Stretla som sa s tým, že som mala platný EPZP, ktorý som predložila lekárovi a on mi povedal, že mi zdravotná poisťovňa v ČR musí vydať k môjmu EPZP nejaký ich doklad. Ak áno, prečo to nemáte uvedené na vašej internetovej stránke ? Simona K

Nejedná sa o povinnosť, ale o možnosť. Pokiaľ sa dlhodobejšie zdržujete v ČR , je vhodné si dať EPZP v niektorej zdravotnej poisťovni v ČR zaregistrovať. Na základe tejto registrácie lekár vie, že rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti má posudzovať s ohľadom na to, že sa v ČR zdržiavate dlhodobejšie, t.z.  širší rozsah zdravotnej  starostlivosti sa stáva potrebnou zdravotnou starostlivosťou.


Aké poplatky sú v jednotlivých krajinách EU? Eva M

V jednotlivých štátoch sú veľmi rôznorodé poplatky. Spravidla doplatky za lieky, zubné ošetrenie, ale aj za pobytový deň v nemocnici a pod. Orientačný prehľad o takýchto poplatkoch obsahuje materiál „Prehľad prístupu k zdravotnej starostlivosti (vecným dávkam) v jednotlivých členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarska“, ktorý je dostupný na web stránke VšZP http://www.vszp.sk/poistenci/zdravotna-starostlivost-zahranici/zdravotna-starostlivost-eu-ehp-svajciarsku.html


Je možné EPZP využívať aj na Slovensku? R.A.

EPZP sa vydáva na druhej strane národného preukazu poistenca, t.z. ide o jeden doklad. Slovenský poistenec sa u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na Slovensku preukazuje národným preukazom poistenca. EPZP vydaný slovenskou príslušnou inštitúciou slúži na preukazovanie nároku na potrebnú zdravotnú starostlivosť u lekárov v inom členskom štáte EU.


Cestujem do Chorvátska. Môžem využiť preukaz u každého lekára? dakujem Hana

Chorvátsko je členským štátom EU, t.z. je tam možné použiť na čerpnie potrebnej zdravotnej starostlivosti EPZP. Je však nutné dbať na to, aby zdravotná starostlivosť bola poskytnutá lekárom napojeným na verejný systém zdravotného poistenia, v opačnom prípade nebude EPZP akceptovaný a poistenec si bude musieť zdravotnú starostlivosť uhradiť sám, alebo využiť komerčné poistenie liečebných nákladov.


Cestujem do krajiny EU nemám platný EPZP, ako je možné oň požiadať? František

O EPZP je možné požiadať osobne na ktoromkoľvek kontaktnom mieste , poštou na tlačive Žiadosť o vydanie preukazu poistenca/EPZP, ktoré je možné stiahnuť , resp. vyplniť aj na web stránke VšZP  https://www.vszp.sk/files/tlaciva/2017/tpziadost_o_vydanie_epzp_a4_2017_vypl.pdf , elektronicky vyplnením tlačiva žiadosti  https://www.vszp.sk/poistenci/sluzba-vas/ziadost-vydanie-preukazu-poistenca.html a jej odoslaním mailom  


O týždeň idem na dovolenku a nemám EPZP. Ako dlho trvá vybavenie preukazu a čo mám robiť, keď si ho do týždňa nestihnem vybaviť ? Maja M.

Vybavenie preukazu trvá cca 14 dní. Pokiaľ na dovolenku odchádzate skôr, je potrebné pri podaní žiadosti o vydanie preukazu požiadať súčasne aj o vydanie náhradnéhocertifikátu k EPZP. Uvedený náhradný certifikát má platnosť max. 3 mesiace a zaručuje poistencovi rovnaké právo na potrebnú zdravotnú starostlivosť ako samotný EPZP.


Dobry den, ked som poisteny v dovere plati EPZP aj u vas? Richard Baláž

EPZP je doklad pre čerpanie potrebnej zdravotnej starotlivosti v členských štátoch EU, EHP a vo Švajčiarsku. Použiť ho možno aj v Srbsku a Macedónsku. Princíp fungovania EPZP je taký, že ošetrujúci lekár v inom  štáte pošle faktúru svojej zmluvnej zdravotnej poisťovni v tomto štáte a tá následne vyfakturuje tieto náklady tej zdravotnej poisťovni, ktorá EPZP vydala. Čiže nie je možné, aby sa vzniknuté náklady vyfakturovali inej ako vydávajúcej zdravotnej poisťovni.


Dobrý deň, prosí­m zodpovedať všetko čo sa týka podania návrhu do kúpeľov, výberu kúpeľov, termí­nu... Mirka

Vaša otázka síce nebola priamo k téme EPZP, ale odpovedáme na ňu.

 

Kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. VšZP schvaľuje kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú liečbu navrhuje ošetrujúci (odborný) lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo „Návrh na kúpeľnú starostlivosť“ (ďalej len Návrh) a k Návrhu priloží potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Kompletne vyplnený Návrh musí byť do zdravotnej poisťovne doručený najneskôr šesť týždňov pred uplynutím doby indikácie. VšZP v súlade s vyššie uvedeným zákonom, posúdi úhradu kúpeľnej starostlivosti. Vychádza pritom z údajov uvedených v Návrhu a tiež z údajov dostupných v osobnom účte poistenca. O výsledku bude VšZP poistenca písomne informovať.

 

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „A“

VšZP zasiela schválený Návrh priamo do kúpeľného zariadenia, s ktorými má uzatvorenú zmluvu na liečbu v danej indikácii. V prípade, že si poistenec na návrhu vyznačí požiadavku konkrétneho kúpeľného zariadenia a zdravotná poisťovňa má s uvedeným kúpeľným zariadením uzavretú platnú zmluvu na liečbu daného ochorenia, VšZP môže danej požiadavke poistenca vyhovieť. Poistencovi (v prípade detských kúpeľov zákonnému zástupcovi) VšZP zasiela Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený názov kúpeľného zariadenia, schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Presný termín nástupu na kúpeľnú liečbu určuje kúpeľné zariadenie v závislosti na kapacitné možnosti ubytovania v jednotlivých liečebných domoch a následne zašle poistencovi predvolanie na kúpeľnú liečbu.

 

Schválenie Návrhu na kúpeľnú starostlivosť so spôsobom úhrady „B“

VšZP zasiela poistencovi Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a posledný možný nástupný termín. Prílohou tohto Oznámenia je zoznam zmluvných kúpeľných zariadení, ktoré dané ochorenie liečia.

Poistenec si z tohto zoznamu vyberie kúpeľné zariadenie, v ktorom chce liečbu absolvovať, telefonicky si s ním dohodne termín liečby, ubytovanie a príplatky a zašle tam schválený Návrh na kúpeľnú liečbu.


 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.