Preskočiť na obsah

31.07.2013 - VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania

31.07.2013

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. dnes začala zasielať výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012. Celkovo VšZP oznámi výsledky ročného zúčtovania 379-tisíc platiteľom poistného. Medzi prvými, ktorí dostanú výsledok ročného zúčtovania budú fyzické osoby, následne budú výsledky zasielané zamestnávateľom a ako posledným - osobám s výsledkom zúčtovania do 5 Eur.

V dokumentoch, ktoré zdravotná poisťovňa zasiela je uvedený celý výpočet ročného zúčtovania. Poistenec môže podať či už námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní od dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania. Ak klient v tejto lehote nepodá nesúhlasné stanovisko ani námietku voči výsledku, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je poistenec povinný zaplatiť nedoplatok a poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok.

Platitelia poistného, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie za rok 2012, majú jednoduchú možnosť pozrieť si výsledky ročného zúčtovania ako aj podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko – elektronicky. Do aplikácie Výsledky ročného zúčtovania za rok 2012 sa platiteľ dostane prostredníctvom prístupových kódov, ktoré budú uvedené v zaslanom dokumente o výsledku ročného zúčtovania.

Klienti, ktorí nevedia, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, si môžu túto skutočnosť jednoducho overiť na internetovej stránke poisťovne. Po kliknutí na www.vszp.sk (v časti Elektronické služby/Overenie výsledku ročného zúčtovania) sa dozvedia:

  • či splnili podmienky na vykonanie RZ
  • či im už VšZP vykonala RZ
  • aký je výsledok RZ

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2012 do 30.9.2013. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania je poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie do 31.10.2013.

Bratislava 31. 7. 2013

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.