Preskočiť na obsah

27.01.2014 - Novú výšku preddavkov je potrebné zaplatiť do 8.februára

27.01.2014

Upozorňujeme samostatne zárobkovo činné osoby a samoplatiteľov, že novú výšku preddavku na zdravotné poistenie za január tohto roka je potrebné zaplatiť do 8. februára 2014.
Novú výšku preddavku samostatne zárobkovo činným osobám, platnú od 1.1.2014 VšZP oznámila platiteľom vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2012.
Od januára 2014 sa menil aj minimálny a maximálny preddavok na poistné. Minimálny preddavok je v sume 56,35 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného je to suma 28,17 Eur). Maximálny preddavok predstavuje mesačne sumu 563,50 Eur (v prípade osôb, ktoré majú zníženú sadzbu poistného je to suma 281,75 Eur).
Poistné je možné platiť buď bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa na príjmový účet príslušnej pobočky VšZP, poštovou poukážkou na účet príslušnej pobočky VšZP (poštové poukážky sú k dispozícii vo všetkých pobočkách a expozitúrach VšZP) alebo v hotovosti v príslušnej pobočke VšZP.
Platitelia si môžu skontrolovať, či nemajú nedoplatok na poistnom prostredníctvom elektronických služieb, prípadne v každej pobočke VšZP.
Všetky dôležité informácie o zmenách v zákone o zdravotnom poistení má VšZP aj na svojej internetovej stránke www.vszp.sk.

27.1.2014

 

 

 

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.