Preskočiť na obsah

20.04.2016 - VšZP pokračuje v pozitívnom hospodárení

20.04.2016

Aj v tomto roku VšZP pokračuje v pozitívnom hospodárení. Po minuloročnom zisku vo výške 17,6 mil. € dosiahla VšZP k 31.3.2016 ako výsledok svojho hospodárenia zisk vo výške 2,07 mil. €. Predstavuje to 29,56%-né plnenie výsledku hospodárenia plánovaného na rok 2016. Tento výsledok hospodárenia dosiahla VšZP pri výnosoch vo výške 1 328,19 mil. € a nákladoch vo výške 1 326,12 mil. €.

Náklady správnej réžie VšZP k 31.3.2016 boli vo výške 19,5 mil. €, čo je 20,47%-né plnenie ich plánovaného objemu na rok 2016 (v časovom horizonte roka ide o úsporu cca 4,34 mil. €).

VšZP k 31.3.2016 neeviduje voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poistencom a ani ostatným obchodným partnerom VšZP žiadne záväzky po lehote splatnosti.

18.4. 2016

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.