Preskočiť na obsah

19.05.2015 - Novinka pre poistencov VšZP- vyšetrenie rizika vzniku mozgovej príhody

19.05.2015

 

Tlačová správa / 19.5.2015

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. prichádza od 1.7.2015 s ďalšou novinkou pre svojich poistencov. U všeobecných lekárov pre dospelých dopĺňa preventívnu prehliadku o vyšetrenie rizika vzniku cievnej mozgovej príhody.

Toto ochorenie je druhou najčastejšou príčinou smrti na Slovensku a úmrtnosť naň je dokonca dva krát vyššia, ako na všetky ťažké srdcové infarkty a náhle srdcové zlyhania. „V posledných troch rokoch sa v rámci podpory prevencie snažíme cielene reagovať na znepokojujúce štatistiky, ktorých súčasťou sú aj naši poistenci. Ak vieme, že na ochorenia srdca a ciev zomiera u nás viac ako každý druhý občan, je prirodzené, že s tým chceme niečo robiť“ – hovorí generálny riaditeľ VšZP Ing. Marcel Forai, MPH.

Najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku preto od dnes spúšťa informačno osvetovú kampaň, ktorej súčasťou je aj Road show vo vybraných mestách SR s nadrozmernou nafukovacou maketou srdca v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca. Cieľom kampane je motivovať poistencov, aby nepodceňovali riziko vzniku cievnej mozgovej príhody a absolvovali preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. Ten má totiž nezastupiteľné miesto v liečbe rizikových faktorov ochorenia srdca a ciev, ale i pri včasnom rozoznaní príznakov ochorenia a organizácii ďalšej liečby pacienta. Preto sú práve všeobecní lekári pre dospelých dôležitými „spojencami“ VšZP pri prevencii mozgovej príhody a poisťovňa ich bude finančne motivovať.

Od 1.7.2015 zavádza VšZP nový výkon, ktorý bude uhrádzať všeobecným lekárom pre dospelých. Ide o vyšetrenie zamerané na identifikáciu rizikových faktorov cievnej mozgovej príhody (ateroskleróza, vysoký krvný tlak, poruchy rytmu srdca, fajčenie, zlá životospráva, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu a nadmerný stres) a vyhodnotenie špeciálneho dotazníka rizikových faktorov. V prípade nepriaznivého výsledku lekár následne pošle pacienta na ďalšie odborné vyšetrenie, čím dochádza k včasnej diagnostike potenciálneho ochorenia. Nové vyšetrenie sa týka poistencov vo vekovej kategórii od 40 – 70 rokov. Poistenec zaň neplatí, lekárovi ho uhradí VšZP. V tejto súvislosti poisťovňa predpokladá zvýšenie nákladov na preventívne prehliadky o cca 500 tis. € ročne.

„Naša iniciatíva má medicínsky i ekonomický rozmer. Až 50 % pacientov postihnutých mozgovou príhodou do mesiaca zomiera a druhých 50 % sa stáva invalidnými. Chceme tieto čísla zmeniť a vieme, že tou správnou a navyše i efektívnou cestou je prevencia, ktorá je vždy lacnejšia ako liečba“ – zdôrazňuje Marcel Forai. Kým náklady na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára predstavujú 36 €, priemerné ročné náklady na počiatočnú liečbu 1 novo diagnostikovaného pacienta po mozgovej príhode predstavujú 1 000 €. V minulom roku VšZP vynaložila na liečbu pacientov s mozgovou príhodou približne 21 mil. €.

VšZP verí, že kampaň zameraná na podporu prevencie cievnej mozgovej príhody bude mať rovnaký úspech ako minuloročná kampaň zameraná na prevenciu rakoviny hrubého čreva. V rámci nej poisťovňa v priebehu 2. polroka 2014 zaznamenala v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2013 až 37 % nárast preventívnych vyšetrení (testov na okultné krvácanie v stolici).

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.