16.08.2012 - VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania

16.08.2012

VšZP začala tento týždeň zasielať výsledky ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2011 (ďalej len „RZ“). Celkovo VšZP vykoná ročné zúčtovanie pre 270-tisíc poistencov.

V dokumentoch, ktoré zdravotná poisťovňa zasiela je uvedený celý výpočet ročného zúčtovania. Poistenec môže podať či už námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní od dňa doručenia výsledku RZ. Ak klient v tejto lehote nepodá nesúhlasné stanovisko ani námietku voči výsledku RZ začína plynúť. 45-dňová lehota, v rámci ktorej je poistenec povinný zaplatiť nedoplatok a poisťovňa vrátiť preplatok.

Platitelia poistného, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie za rok 2011 majú jednoduchú možnosť pozrieť si výsledky RZ ako aj podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko – elektronicky. Do aplikácie Výsledky RZ za rok 2011 sa platiteľ dostane prostredníctvom prístupových kódov, ktoré budú uvedené v zaslanom dokumente o výsledku ročného zúčtovania.

Klienti, ktorí nevedia, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania si môžu túto skutočnosť overiť na internetovej stránke poisťovne. Po kliknutí na www.vszp.sk sa dozvedia:

  • či splnili podmienky na vykonanie RZ
  • či im už VšZP vykonala RZ
  • aký je výsledok RZ

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2011 do 30.9.2012. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania je poisťovňa povinná vykonať RZ do 31.10.2012.

Bratislava 16. 8. 2012

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.