14.09.2012 - Čakacie listiny nie sú otázkou peňazí

14.09.2012

Na čakacích listinách na plánované operácie by do konca tohto roka nemusel byť ani jeden poistenec Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (ďalej aj „VšZP“). „Garantujeme, že máme dostatočné finančné zdroje na to, aby všetci naši poistenci, ktorí sú v súčasnosti zaradení v zoznamoch poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti, absolvovali operáciu ešte do konca tohto roka.“ –Ing. Marcel Forai, MPH, generálny riaditeľ VšZP.
Záznam z tlačovej besedy:http://www.ta3.com/clanok/1005871/tb-vseobecnej-zdravotnej-poistovne-o-cakacich-listinach.html

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. dáva týmto verejný prísľub zdravotníckym zariadeniam, že im nad rámec zmluvne dohodnutého finančného objemu uhradí všetky operačné zákroky poistencov VšZP, ktorí sú aktuálne zaradení na čakacích listinách. VšZP poskytovateľom zdravotnej starostlivosti garantuje, že im uhradí náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vo výške potrebnej na to, aby na čakacej listine do konca tohto roka nezostal ani jeden jej poistenec, (ktorý je ku dňu dania verejného prísľubu zaradený na čakacej listine).

VšZP eviduje k septembru 2012 na čakacích listinách 6 706 poistencov. Celková suma, potrebná na ich operácie predstavuje približne 15,2 mil. EUR. VšZP je pripravená okamžite uvoľniť tieto finančné prostriedky, získané z kladného hospodárskeho výsledku, ktorý k 31. júlu 2012 predstavuje 20,9 mil. EUR.

VšZP tak zároveň pokračuje v Rozvojových projektoch TEP a Kardio, vďaka ktorým sa poisťovni za necelý rok podarilo skrátiť čakacie lehoty na plánované operácie a odliečiť o 2 551 poistencov viac. Rozvojové projekty dávajú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti priestor na to, aby maximálne využili svoje kapacitné možnosti a poskytli plánovanú zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu počtu poistencov.

14.9.2012

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.