Preskočiť na obsah

12.09.2014 - VšZP podporuje efektívne manažovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti

12.09.2014

 

Zavedenie EHospiku v podmienkach Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.( ďalej len VšZP) je významný krok, ktorého cieľom je plynulé a efektívne manažovanie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Ako každá zmena, aj zavedenie tohto nástroja si vyžaduje, aby sa s ním jeho používatelia dôkladne zoznámili a naučili sa ho využívať tak, aby im slúžil a uľahčil prácu a nie naopak.

S plánovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti treba pracovať zodpovedne, s ohľadom na zdravotný stav pacienta. To znamená, že neodkladnú zdravotnú starostlivosť, plánované onkologické výkony a všetky operačné hospitalizácie VšZP v EHospiku schváli, tak, ako boli navrhnuté lekárom, respektíve nemocnicou, bez akejkoľvek zmeny. Zo strany poisťovne pôjde teda len o evidenciu týchto hospitalizácií. Ak sa teda stane, že pacient bude mať predoperačné vyšetrenie a nemocnica ho v termíne, ktorý sama naplánovala pošle domov, nebude to chyba VšZP, ale daného poskytovateľa. VšZP bude totiž vo vyššie spomínaných prípadoch plne rešpektovať termíny hospitalizácií navrhnuté ošetrujúcim lekárom, respektíve nemocnicou a schváli ich. Preto je dôležité, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti postupovali v súlade s dohodnutými pravidlami a korektne nahlasovali hospitalizácie.

V prípade ostatných plánovaných hospitalizácií, teda neoperačných, ktorých je štatisticky cca 13 % zo všetkých hospitalizácií, si VšZP vyhradzuje právo manažovať ich v súlade s najnovšími trendmi a výsledkami revízno - lekárskych zistení. To znamená, že pri udelení súhlasu s plánovanou hospitalizáciou bude poisťovňa dohliadať na jej opodstatnenosť a účelnosť. Z doterajších výsledkov revíznej činnosti totiž vyplýva, že v nemocniciach sa zo zdrojov verejného zdravotného poistenia určených na zdravotnú starostlivosť často hradia aj sociálne hospitalizácie alebo zdravotná starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť aj ambulantne, teda väčšinou ide o plánované neoperačné hospitalizácie. VšZP teda nebude akceptovať prípady, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v snahe naplniť finančný objem z verejných zdrojov, bude žiadať o schválenie hospitalizácií u poistencov, ktorých zdravotný stav si nevyžaduje poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Ak má VšZP v zmysle zákona povinnosť manažovať plánovanú zdravotnú starostlivosť a hradiť ju, chce to robiť efektívne a zmysluplne. Preto je úplne legitímne, že ak poisťovňa hradí poskytnutú zdravotnú starostlivosť, chce mať, v súčasnej dobe elektronizácie zdravotníctva, aktuálny prehľad o tom, kedy bol poistenec prijatý a prepustený z nemocnice.

12.9.2014

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.