Preskočiť na obsah

07.07.2014 - VšZP začala posielať výsledky ročného zúčtovania

07.07.2014

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. dnes začala zasielať výsledky ročného zúčtovania (RZ) zdravotného poistenia za rok 2013. Prvé zásielky by teda mali byť doručené klientom v najbližších dňoch, ďalšie zásielky budú posielané priebežne.

Celkovo VšZP vykoná ročné zúčtovanie 343 375 klientom. Medzi prvými, ktorí dostanú výsledok ročného zúčtovania budú fyzické osoby, následne budú výsledky zasielané zamestnávateľom. V dokumentoch, ktoré zdravotná poisťovňa zasiela, je uvedený celý výpočet ročného zúčtovania. Poistenec môže podať či už námietku alebo nesúhlasné stanovisko do 15 dní od dňa doručenia výsledku ročného zúčtovania. Ak klient v tejto lehote nepodá nesúhlasné stanovisko ani námietku voči výsledku, začína plynúť 45-dňová lehota, v rámci ktorej je poistenec povinný zaplatiť nedoplatok a poisťovňa po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok.

Platitelia poistného, ktorým VšZP vykonala ročné zúčtovanie za rok 2013, majú jednoduchú možnosť pozrieť si výsledky ročného zúčtovania ako aj podať námietky alebo nesúhlasné stanovisko – elektronicky. Do aplikácie Výsledky ročného zúčtovania za rok 2013 sa platiteľ dostane prostredníctvom prístupových kódov, ktoré budú uvedené v zaslanom dokumente o výsledku ročného zúčtovania.

Klienti, ktorí nevedia, či splnili podmienky na vykonanie ročného zúčtovania, si môžu túto skutočnosť jednoducho overiť na internetovej stránke poisťovne. Po kliknutí na www.vszp.sk (v časti Elektronické služby/Overenie výsledku ročného zúčtovania) sa dozvedia:

  • či splnili podmienky na vykonanie RZ
  • či im už VšZP vykonala RZ
  • či je výsledok RZ do 5 Eur alebo nad 5 Eur

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie za rok 2013 do 30.9.2014. U poistencov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania je poisťovňa povinná vykonať ročné zúčtovanie do 31.10.2014.

 

Bratislava 7.7.2014

 

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.