Preskočiť na obsah

01.07.2014 - Predoperačné vyšetrenia aj u všeobecného lekára

01.07.2014

Od 25.6.2014 platí nové odborné usmernenie MZ SR, ktoré upravuje podmienky vykonávania predoperačných vyšetrení. VšZP bude teda, v súlade s týmto usmernením, od 1.7.2014 uhrádzať predoperačné vyšetrenia aj všeobecným lekárom pre dospelých a všeobecným lekárom pre deti a dorast.
Rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov, znamená vyšší komfort pre pacienta. Poistenci VšZP pri príprave na plánovaný operačný výkon nebudú musieť navštíviť viacerých lekárov, nakoľko všeobecný lekár im bude môcť poskytnúť komplexnú predoperačnú prípravu, najmä v prípade operačných zákrokov, napríklad v jednodňovej zdravotnej starostlivosti.
Všeobecný lekár bude naďalej vo vážnych prípadoch komunikovať so špecialistami, s ktorými bude manažovať prípravu na operačný zákrok.
Posilnenie primárneho sektora so zameraním na všeobecných lekárov je jedným z dlhodobých zámerov MZ SR, ktoré plánuje tento medicínsky odbor aj naďalej posilňovať, napríklad prostredníctvom rezidentského programu, ktorý zahŕňa postupné zníženie vekového priemeru všeobecných lekárov a výrazné zlepšenie edukácie v odbore všeobecného lekárstva.

Informovala: Eva Ravingerová
                  hovorkyňa

Bratislava, 1.7.2014

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.