Potrebujete pomôcť?

Kontaktuje nás, radi vám pomôžeme.

Vyhľadať najbližšiu pobočku

VšZP končí ozdravný plán, za prvé štyri mesiace tohto roka je v zisku 57 miliónov eur

22.06.2018

Základné imanie poisťovne je na úrovni 25 miliónov eur, čím vysoko prekračuje zákonnú hranicu 16,6 milióna eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou oficiálne potvrdil, že Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) splnila ciele ozdravného plánu, stabilizovala náklady, zlepšila výber poistného a dosiahla kladný hospodársky výsledok, čím splnila zákonom stanovenú hodnotu vlastného imania. Ozdravný plán implementovaný v roku 2017 tak oficiálne končí. Opatrenia, ktoré VšZP v rámci neho zaviedla a tiež nové zmluvné vzťahy a pravidlá, ktoré nastavila, ostávajú v platnosti a budú pokračovať aj naďalej.

„Minulý rok bol určite jedným z najťažších v histórií VšZP. Čelili sme historicky najvyššej strate z roku 2016. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo poisťovňu ekonomicky zastabilizovať, previesť ju ozdravným plánom až k historicky najvyššiemu zisku, ktorý dosiahol v roku 2017 výšku 36 miliónov eur. A najdôležitejšie je, že sa to nedialo na úkor poistencov, nie na úkor pacientov, ale efektívnym znižovaním tempa rastu nákladov, novými zmluvnými vzťahmi s poskytovateľmi, znižovaním cien za CT, MR a ďalších položiek a tiež aplikáciou mnohých ďalších opatrení,“ zhodnotil generálny riaditeľ VšZP Miroslav Kočan.

Vlastné imanie VšZP je v súčasnosti na úrovni 25 miliónov eur, čím vysoko prekračuje zákonnú hranicu 16,6 milióna eur. Poisťovňa dosiahla túto úroveň vlastným kladným hospodárením, nebude teda potrebovať finančnú pomoc akcionára, ktorým je ministerstvo zdravotníctva. VšZP v medziročnom porovnaní taktiež navýšila stav a hodnotu technických rezerv a opravných položiek. Poisťovňa nemá žiadne problémy s cashflow, svoje záväzky si riadne plní.

Za prvé štyri mesiace roku 2018, od januára do konca apríla, dosiahla Všeobecná zdravotná poisťovňa kladný hospodársky výsledok vo výške 56,9 milióna eur. Na konci roka odhaduje zisk na úrovni približne 70 miliónov eur. Medzi hlavné faktory, ktoré dynamicky ovplyvňujú výšku zisku a celkové hospodárenie, patria príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, výška odvodov za poistencov štátu, aplikácia úsporných a ozdravných opatrení, novej legislatívy a ďalších faktorov.

VšZP sa v tomto roku plánuje intenzívne venovať rozvoju elektronických služieb, rozširovaniu kompetencií a benefitov pre poskytovateľov i poistencov. V prvej polovici roka zaviedla VšZP do praxe viaceré nové služby a benefity pre poistencov, napr. preventívno-liečebné programy v kúpeľoch Zdravý chrbát a Obezita, príspevok na dentálnu hygienu pre deti do výšky 30 eur, nové elektronické služby v mobilnej aplikácii a v ePobočke, e-Ordináciu, čiže elektronickú komunikáciu pacienta so svojim všeobecným lekárom a ďalšie.
VšZP pripravila prospektívny rozpočet, čiže nový úhradový mechanizmus, ktorý nemocniciam garantuje pravidelný objem finančných prostriedkov bez ohľadu na sezónnosť. Rovnako plánuje zaviesť kombinovaný mechanizmus pre ambulantný sektor, od ktorého očakáva zlepšenie dostupnosti špecializovanej ambulantnej starostlivosti. VšZP tiež podporila zvýšenie kompetencií všeobecným lekárom, zlepšila financovanie ADOS-iek, aktuálne predložila návrh na zvýšenie platieb ambulantnému sektoru. Bližšie informácie nájdete na www.vszp.sk

Archív noviniek

Hore
Infolinka 0850 003 003

Váš prehliadač je zastaralý.

Aktualizujte si svoj prehliadač na najnovšiu verziu. Vďaka tejto aktualizácii si budete môcť prehliadať web stránku Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ako aj všetky ďalšie web stránky, podstatne komfortnejšie a bez problémov s ich správnym zobrazením.

Pre inštaláciu niektorého z moderných prehliadačov si vyberte z nasledovnej ponuky:

Pokračovať bez aktualizácie
© 2005-2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. Stránky generuje redakčný systém WebJET spoločnosti InterWay, a. s.